Alle STOF-blade og artikler

Her kan du finde alle numre af STOF samt individuelle artikler som pdf

STOF nr. 47. Forår 2024. Tema: Stemmer

Læs hele STOF nr. 47 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Stemmer. I dette nummer kan stemmer på rusmiddelområdet høres, give indsigt og bidrage til nuanceret viden. Bl.a. fortælles, at følelsen af samhørighed er et vigtigt element for effekt af gruppebehandling for rusmiddelafhængighed; at det vil gøre en forskel, hvis vi får nationale retningslinjer til udredning og behandling for unge med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer; og at risici ved rusmiddelbrug er afhængigt af øjnene, der ser. Og meget, meget andet.


Forord

Stemmer

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Følelsen af samhørighed er et vigtigt element for effekt af gruppebehandling for rusmiddelafhængighed

Gruppebehandling tilbydes på mange af landets rusmiddelcentre, og effekten i forhold til individuel behandling har ofte været diskuteret. En gennemgang af den eksisterende forskning viser dog, at der er nogle fordele ved gruppebehandling, men at mange faktorer er afgørende for effekten.

AF SIDSEL HELENA KARSBERG


Det vil gøre en forskel, hvis vi får nationale retningslinjer til udredning og behandling for unge med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer

Danmark har ikke nogen nationale retningslinjer for udredning og behandling til unge med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer. Hvis man på et tidspunkt skal i gang med at lave nogle sådanne, vil man blandt andet kunne hente inspiration fra Norge, Australien og USA, hvor der findes retningslinjer.

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN, BIRGITTE THYLSTRUP, LEI BLANDING JOBE OG SIDSEL SCHRØDER


Der er brug for et centralt koordineret netværk af RED LIV-trænere, hvis opioid-overdoser skal stoppes

Opioid-overdoser er et alvorligt problem i Danmark, men der er opnået gode erfaringer med det såkaldte RED LIV-program, som har til formål at uddanne stofbrugere og mennesker omkring dem i brugen af livreddende behandling ved overdoser. RED LIV er dog konstant truet på sin eksistens. Der er behov for en centralt styret indsats.

AF HENRIK THIESEN, BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE


Essay:

LSD-JOURNAL 1962

AF MALENE RAVN


På kanten af sundhedssystemet: Der er stigende interesse for psykedelisk terapi til flere forskellige formål

Både danske og internationale forskere er aktuelt ved at undersøge brug af psykedeliske stoffer til behandling af PTSD og andre psykiske lidelser. Interessen findes dog ikke kun i forskningskredse. Undergrundsterapi med psykedeliske stoffer vinder frem, og nogle af de mere erfarne behandlere oplever forandringer i, hvad klienterne efterspørger.

AF MARGIT ANNE PETERSEN


Risici ved rusmiddelbrug er afhængigt af øjnene, der ser

Risici ved rusmiddelbrug fokuserer ofte på negative sundhedsmæssige konsekvenser, men hvad der opfattes som risici, varierer, afhængigt af hvem man er, og hvilken situation man befinder sig i. Det er vigtigt at få indsigt i forskellige perspektiver for at kunne udvikle rette forebyggelses- og behandlingstiltag.

AF SIF INGIBERGSDOTTIR MOGENSEN, OLGA JUUL ERIKSEN, OSKAR ENGHOFF, MARGIT ANNE PETERSEN, BIRGITTE THYLSTRUP OG JONAS STRANDHOLDT BACH


Thor giver stemme til voksne børn, der er vokset op i et hjem med rusmiddelproblemer

Mere end 1500 fortællinger om at vokse op i et hjem med rusmiddelproblemer har givet Instagramprofilen ‘Creating a Voice’ en stemme i debatten om, hvordan samfundet bedst hjælper børn, der har forældre med rusmiddelproblemer. Thor Allentoft er manden bag ’Creating af Voice’.

AF NANNA STÆRMOSE


Alle mennesker har en livshistorie – den skal vi interessere os for, hvis velfærdssystemets hjælp skal have effekt

I en ny bog introduceres begrebet ’relationel velfærd’, som skal ændre fokus for, hvordan mennesker hjælpes i velfærdssystemet. Det afgørende udgangspunkt for relationel velfærd er, at mennesker med behov for hjælp selv skal have lov til at være med til at definere, hvad deres udfordringer er, og hvilke løsninger de har brug for.

AF HELLE ØBO


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv

Anders Lind Thorning: Alkohol gjorde mig træt af mig selv

Næsten hver weekend stod den på fest og druk med venner og skolekammerater. Drikkekonkurrencer, øl og shots i lange baner. Men på et tidspunkt blev prisen for festerne for høj, selvværdet var i bund, og han opsøgte behandling. Nu er det sport, ny kæreste og et godt job, der tager al Anders’ tid.

AF MARIANNE BÆKBØL


”Det her sted er trygt og roligt for dit sind”
Omsorgscenter Eirsgaard modtager mennesker, der er hjemløse, som bliver udskrevet fra hospitalet, eller som har andre sundhedsproblemer, og som ellers skulle opholde sig på gaden i skrøbelig tilstand. Hvis beboerne har stof- eller alkoholproblemer, er de stadig velkomne.  Alle passer godt på stedet, der har vist sig at være en økonomisk gevinst for samfundet.

AF LISE MØLLER SCHILDER


At få behandlet sine traumer via kropsterapi kan være vejen ud af afhængighed

Mennesker, der har været udsat for traumer, har større sandsynlighed end andre for at udvikle afhængighed af rusmidler. Det taler for behandling af traumer som en afgørende del af rusmiddelbehandling. Symptomer på traumer er forstyrrelser af kroppens sanser, og psykoterapi med fokus på kroppens reaktioner kan derfor være hjælpsomt.

AF MAJA FROMMELT OG BENJAMIN JENSEN


Ildsjælene:

Anne-Camilla Nielskov – direktør i ’Fri af Misbrug’

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 46. Efterår 2023. Tema: Hinanden

Læs hele STOF nr. 46 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Hinanden. STOF handler i dette nummer om at opnå indsigt i og forståelse for hinanden for at kunne nå hinanden. Læs fx om, at gruppesamtaler kan være med til at reducere gymnasieelevers druk; at besiddelse af stoffer nær et stofindtagelsesrum ikke skal forfølges af politiet, men stofbrugere er usikre på, hvornår politiet behandler dem som kriminelle; at substitutionsbehandling i eget miljø frem for på behandlingscenter er til stor gavn for udsatte stofbrugere. Og meget, meget andet.


Forord

Hinanden

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Gruppesamtaler var med til at reducere gymnasieelevers druk

'Dit valg' er en sundhedsfremmende indsats til at nedbringe fuldskabsorienteret druk og relaterede negative konsekvenser blandt unge. Indsatsen er afprøvet på et gymnasie, og samtaler med grupper af unge medvirkede til, at flere af eleverne begyndte at tænke mere over deres drikkevaner, og en del drak mindre alkohol.

AF LOTTE VALLENTIN-HOLBECH OG KRISTINE RØMER THOMSEN


At besidde stoffer nær et stofindtagelsesrum skal ikke forfølges af politiet, men stofbrugere er usikre på, hvornår politiet behandler dem som kriminelle

Når man taler om muligheden for at indføre afkriminalisering af besiddelse af stoffer, er det vigtigt at inddrage erfaringer fra stofbrugere. Deres hverdagsoplevelser med, hvordan politiet opfatter og behandler dem, giver afgørende indsigter i konsekvenserne af det at blive betragtet som en kriminel borger grundet eget stofbrug.

AF ESBEN HOUBORG, TOBIAS KAMMERSGAARD, KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN, NANNA KAPPEL OG LOUISE CHRISTENSEN


Substitutionsbehandling i eget miljø frem for på behandlingscenter er til stor gavn for udsatte stofbrugere

Substitutionsbehandling har dokumenterede positive effekter for stofbrugere, og såkaldt fremskudt behandling, dvs. behandling i eget miljø, er et vigtigt bidrag til at mindske skader hos udsatte stofbrugere. Det viser de første evalueringer af en ordning med fremskudt behandling, som blev etableret i København under COVID-19-pandemien.

AF ESBEN HOUBORG, MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN, NICOLAY TORP, KATHARINA MAIKEN KRISTENSEN, MIRIAM BJÖRKLUND, CHRISTINE KAYA


Overlappende faktorer mellem psykisk sårbarhed og rusmiddelbrug er komplekse

Rusmiddelbrug og psykisk sårbarhed hænger ofte sammen, men komplekse faktorer er afgørende for, om – og hvordan – der er en sammenhæng. En øget forståelse for de fælles genetiske, neurale, personlige og miljømæssige faktorer kan føre til bedre behandling for mennesker med samtidig rusmiddelafhængighed og psykisk lidelse.

AF SIDSEL HELENA KARSBERG, BIRGITTE THYLSTRUP, MARGIT ANNE PETERSEN OG MORTEN HESSE


Kendte Liv:

"De sidste tyve år har virkeligt været svære"

Filmproducer Emilie Brandt er datter af de kendte modeskabere Erik og Margit Brandt. Et jetsetpar, som levede drømmene ud med modeimperium og et spændende liv med vilde fester og kendte venner. Men Erik Brandt var ikke kun en dygtig og flamboyant forretningsmand. Han var også en far med et alvorligt alkoholproblem.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay:

Følelsernes dæmoni

AF LOUISE JUHL DALSGAARDNy psykologibog har fokus på at forstå mennesket bag afhængigheden

Hvilken funktion har rusmiddelbruget for et menneske med afhængighed af rusmidler, og kan man holdes ansvarlig for egen afhængighed? Dette og meget andet diskuterer fem psykologer i en ny bog, som henvender sig til alle, der oplever mennesker med afhængighed i deres hverdag. Denne artikel beskriver væsentlige pointer fra bogen.

AF HELLE KJÆR, BIRGITTE THYLSTRUP OG ERIC ALLOUCHE


Skadesreduktion pr. postordre gør en landsdækkende forskel for stofbrugere

Det startede med breve med rent injektionsudstyr sendt fra stofbrugere i hovedstaden til venner i resten af landet. I dag er ’Skadesreduktion på kasse’ et landsdækkende, gratis postordretilbud drevet af Brugernes Akademi.

AF JANNET VAN DER VEEN


Forudindtagethed om rusmiddelproblemer kan præge nogle medarbejderes tilgang til beboerne på botilbud for voksne med sindslidelser

På botilbud for voksne med sindslidelser har mange beboere rusmiddelproblemer. Undersøgelser viser, at personalets opfattelse af beboernes problemer med rusmidler indimellem er formet af implicitte antagelser og forforståelser. Det er vigtigt, at disse opfattelser erstattes af indsatser baseret på faglig tilgang.

AF SIDSEL BUSCH, JULIE RAHBÆK MØLLER OG NANNA SCHMIDT


Nye typer euforiserende stoffer dukker løbende op i Danmark

Rapporten ’Nye psykoaktive stoffer’ i Danmark kaster lys over indholdet i de mange euforiserende tabletter, pulvere og væsker, der dukker op på det danske marked for illegale stoffer. Her får du et sammendrag af de seneste tendenser.

AF MOGENS JOHANNSEN OG KARI GRASAASEN


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv

Asta-Maries brug af rusmidler eskalerede i psykiatrien, da hun var kun 14 år

Som 14-årig blev Asta-Marie Lyager indlagt i psykiatrien med depression og blev medicineret med antidepressiva og benzodiazepiner på højeste voksendosis. Det medvirkede til at eskalere hendes brug af rusmidler fra alkohol og cannabis til afhængighed af benzodiazepiner og opioider. Først tre år senere mødte hun en rusmiddelbehandler, der kunne hjælpe hende effektivt og varigt ud af rusmiddelproblemerne.

AF MARIANNE BÆKBØL


Fagpersoner kan opleve sig fanget mellem systemet og mennesket med behov for hjælp

Når fagpersoner skal hjælpe mennesker, der er socialt udsatte, kan de opleve at være fanget mellem krav og kategoriseringer for hjælp fra systemet på den ene side og forventningerne fra mennesket med behov for hjælp på den anden. Fagpersonen oplever at være i 'udspændthed' mellem de to yderpunkter.

AF LISE HAUERSLEV NORDESTGAARD OG CHARLOTTE VANGE LØVSTAD


Udsatte gravide med et rusmiddelforbrug har behov for en tidlig, fleksibel og tværgående indsats

Social- og Boligstyrelsen har samlet viden om, hvordan man minimerer risikoen for skader på fosteret gennem en koordineret, tværsektoriel indsats til udsatte gravide kvinder, som har et rusmiddelforbrug. Denne viden indgår i en ny beskrivelse til fagpersoner i fx kommuner og psykiatri om den aktuelt bedste viden på området.

AF HELLE ROTBØLL RANDLØV


Hvad mennesker med alkoholproblemer oplever som god alkoholbehandling, er ikke nødvendigvis det samme som det, de nationale retningslinjer foreskriver

Ikke nødvendigvis at være afholdende, at kunne opnå håb samt at kunne adressere sine sårbarheder var blandt svarene, da jeg som sygeplejerske satte mig for at undersøge, hvad mennesker i alkoholbehandling oplever som god behandling.

AF TANJA DUE KROGH MADSEN


Københavns storbyfestkultur har muligvis påvirket forbruget af illegale rusmidler blandt unge i de omkringliggende kommuner

Unge i nogle kommuner omkring København, bl.a. Gentofte, har et højere forbrug af illegale rusmidler end unge i resten af landet. Forskning viser ikke, om stærk købekraft som resultat af det høje indkomstniveau i Gentofte, der er landets rigeste kommune, spiller ind. Et svar kan også være, at Gentofte har hovedstadens storbyfestkultur som nabo.

AF MARIANNE BÆKBØL


Ildsjælene:

Michael Lodberg Olsen – social iværksætter og initiativtager til Antidote Danmark, Fixelancen, Café Dugnad m.fl.

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 45. Sommer 2023. Tema: Ulighed

Læs hele STOF nr. 45 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Ulighed. Vi fødes hver især ind på forskellige socioøkonomiske trin, som, alt efter hvor de er på ’samfundets trappe’, sætter dybe præg på vores muligheder i samfundet og i livet. Ikke mindst definerer det, hvor langt, hvor mange kræfter og hvor meget overskud vi skal bruge for at klatre op. Uanset i øvrigt hvilke evner, talenter og ressourcer vi ellers måtte have. Læs om ulighed på rusmiddelområdet i nedenstående artikler, som alle viser, at der er en del arbejde at gøre endnu, hvis vi skal opnå et samfund med mere lige muligheder for alle.


Forord

Ulighed

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Ulighed i velfærdssamfundet: Det kræver overskud for de mest udsatte mennesker at få den rette hjælp

Velfærdssystemet er komplekst og kræver overskud og ressourcer at navigere i. Noget, som de mest udsatte mennesker i vores samfund ofte ikke har. Ofte er det tilfældigheder og enkelte individer, der er afgørende for, om udsatte mennesker får den hjælp, de har ret til og behov for.

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG JOSEFINE TORNTOFT GAMSGAARD

Der mangler viden og efteruddannelse om ældre udsatte rusmiddelbrugere med behov for pleje

I hjemmeplejen og på plejehjem findes ældre mennesker med rusmiddelproblematikker, som personalet savner specialiseret viden om for at kunne hjælpe. Det drejer sig bl.a. om komplekse sundhedsudfordringer, som disse ældre mennesker kan have, og om, at arbejdet med de ældre indebærer en række etiske og praktiske dilemmaer.

AF BAGGA BJERGE, JONAS STRANDHOLDT BACH OG JOHANNE KORSDAL SØRENSEN


Ulighed er et centralt emne i dansk rusmiddelforskning

Konsekvenser af ulighed i samfundet kan ses i mange sammenhænge, når man beskæftiger sig med rusmiddelforskning, bl.a. rusmiddelbrug, -distribution, -policy, -behandling og -forebyggelse. Til trods for at Danmark er et af de mest lige lande i verden, er ulighed stadig en kritisk faktor, der påvirker mange mennesker.

AF JONAS STRANDHOLDT BACH, MARGIT ANNE PETERSEN, JEANETT BJØNNESS, SIRI MØRCH PEDERSEN, SIF INGIBERGSDOTTIR MOGENSEN, KIRSTEN SØNDERGAARD FREDERIKSEN, THOMAS FRIIS SØGAARD OG BIRGITTE THYLSTRUP


Stofbrugeres adgang til og brug af skadesreducerende hjælp uden for storbyerne er ikke lige stor over hele landet

Der findes forskellige skadesreducerende tilbud til stofbrugere i de fleste danske kommuner uden for de største byer. Men i hvilket omfang stofbrugere benytter sig af og har adgang til tilbuddene, varierer dog. Det skaber ulighed i brugen af skadesreducerende hjælp som fx heroinbehandling og livreddende overdosisbehandling.

AF FREJA ILSING MAGNUSSEN, VIBEKE A. FRANK, VENUS ATHENA VANGSGAARD FABRICIUS OG ESBEN HOUBORG


Essay:

De skæve børn

AF SEBASTIAN BUNE


Reportage:

Sådan binder socialoverlægen sundhedsvæsnet sammen for socialt udsatte patienter

Socialoverlægen er en ny funktion i Region Hovedstaden, som skal få kasserne i sundhedsvæsnet til at passe sammen, så de bedre kan rumme socialt udsatte mennesker. STOF fulgte socialoverlæge Mathilde Pihl Badse over to dage på Bispebjerg Hospital.

AF LISE MØLLER SCHILDER


I nye indsatser hjælper politiet personer, der sigtes eller mistænkes for spiritus- eller narkotikakørsel, i kontakt med den kommunale rusmiddelrådgivning

Et pilotprojekt gav anledning til, at politiet i løbet af et år spurgte knap 1.900 spiritus- og narkotikabilister, om en rusmiddelrådgiver fra kommunen måtte ringe dem op og tilbyde vejledning og hjælp. Cirka hver fjerde tog imod politiets håndsrækning, og rådgiverne lykkedes med at få kontakt til knap 70 procent heraf.

AF LOTTE VALLENTIN-HOLBECH, SIDSEL SCHRØDER OG KRISTINE RØMER THOMSEN


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv

Kaos er en livsbetingelse, som rusmiddelbehandling skal forholde sig til, mener Kurt Kyed

Kurts mangeårige erfaring med rusmidler har lært ham, at vi bør fokusere mere af indsatsen på at hjælpe folk med at navigere i kaos frem for at få dem til at tro, at de kan få orden på kaos. For kaos er et konstant menneskeligt grundvilkår.

AF MARIANNE BÆKBØL


Adgangen til relevante sundhedstilbud er svært begrænset for mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer

Konsekvenserne af social ulighed i behandlingen af mennesker med samtidige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser kan føre til øget risiko for kronisk sygdom og tidlig død, forringelse af livskvalitet samt følelse af stigmatisering. Flere målrettede initiativer i regionerne kan begrænse uligheden i adgangen til behandling.

AF SØREN VALGREEN KNUDSEN


Relationsarbejde er et betydningsfuldt element i socialsygeplejerskers arbejde med socialt udsatte rusmiddelbrugeres sundhed

Socialsygeplejersker er brobyggere mellem udsatte mennesker og sundhedssystemet. En stor del af deres arbejde går ud på at skabe tillidsfulde og nærværende relationer til de mennesker, de skal hjælpe, bl.a. udsatte rusmiddelbrugere. Relationsarbejdet har en afgørende værdi, når der skal arbejdes med rusmiddelbrugernes sundhed.

AF MARIANNE S. HØGFELDT


Fagpersoners opfattelse af, hvilken hjælp der er den rette, kan betyde, at mennesker i udsathed ikke modtager den hjælp, de selv oplever at have brug for

Forskere fra VIA University College har undersøgt betydningen af fagpersoners relationsarbejde i et bofællesskab for mennesker i udsathed med rusmiddelproblemer. Indimellem gik forståelsen af – og dermed tilliden til – hinanden skævt. Den hjælp, fagpersonerne tilbød, var ikke nødvendigvis den hjælp, beboerne oplevede at have brug for.

AF CHARLOTTE VANGE LØVSTAD OG LOTTE JUNKER HARBO


Ny fagbog om mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer giver fagpersoner viden, som har manglet

Fagpersoner, der arbejder med mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelproblemer, får med ny fagbog et solidt vidensberedskab til en styrket tværfaglig indsats. Det kan bidrage til bedre liv og til at mindske den ulighed i sundhed, der ofte rammer mennesker med komplekse problemstillinger.

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN, SIDSEL BUSCH, SIGNE WEGMANN DÜRING, LEI BLANDIN JOBE, SOLVEJ MÅRTENSSON, METTE KRONBÆK OG JONATHAN LED LARSEN


Ildsjælene:

Nina Brünés - faglig koordinator for socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 44. Forår 2023. Tema: Forandring

Læs hele STOF nr. 44 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Forandring. Det, at noget eller nogen ændrer sig. Bliver noget andet, end det eller de plejer at være, og end det, man kender. Læs bl.a. om forbrug af rusmidler hos udsatte unge med grønlandsk baggrund, der er forandret fra forældregenerationens. Og om, at måden, psykedeliske stoffer omtales på i danske medier, har ændret sig. Samt hvordan vi omtaler stofsælgere har været under udvikling gennem tiden og bør fortsat forandre sig. Og meget, meget andet.


Forord

Forandring

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Der er stigende bekymring blandt socialarbejdere for yngre udsatte grønlænderes forbrug af hårde stoffer

Socialarbejdere oplever, at udsatte unge med grønlandsk baggrund har et forbrug af rusmidler, der adskiller sig fra forældregenerationens ved ofte at bestå af kokain og heroin frem for alkohol og cannabis. Socialarbejderne frygter bl.a., at gruppens brug af hårde rusmidler og dertilhørende risikoadfærd kan sprede sig til øvrige udsatte med grønlandsk baggrund i Danmark.

AF BAGGA BJERGE OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN


Fra illegale stoffer til fremtidens medicin: Den måde, psykedeliske stoffer omtales på i danske medier, har ændret sig, og det kan påvirke vores syn på stofferne 

Antallet af artikler i danske medier om psykedeliske stoffer er steget markant de seneste 15 år. En stor del af disse artikler fortæller om stoffernes lovende potentiale som medicinsk behandling, hvilket bidrager til sagligheden, men også kan anspore eksperimenterende brug.

AF METTE MARIE F. PEDERSEN, THOMAS HOLM BECK, OSKAR ENGHOFF OG MARGIT ANNE PETERSEN


Pushere, narkohajer, dødens købmænd – eller mennesker, der sælger illegale rusmidler?

Ord som pusher, narkohaj eller dødens købmænd er blandt de betegnelser, som ofte bruges om personer, der sælger illegale rusmidler. Men verden er ikke så simpel som gode eller onde mennesker, og der er brug for en mere nuanceret og mindre dæmoniserende forståelse af mennesker, der sælger illegale rusmidler.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


Det er vigtigt at inkludere LGBT+-personers oplevelser, når man taler om seksuelt samtykke blandt unge under alkoholberuselse

Debat og viden om unges oplevelser med seksuelt samtykke i forbindelse med alkoholberuselse handler ofte om heteroseksuelle relationer. Men det er afgørende at inkludere oplevelser og perspektiver fra flere seksualiteter og kønsidentiteter for at sikre et dækkende billede af danske unges adfærd og oplevelser i nattelivet.

AF EVANGELIA KOUSOUNADI KNOUNTSEN


Det kan være svært at være en positiv rollemodel som ældre gymnasieelev for de yngre, når det at drikke sig fuld er normen

I en gymnasiekultur, hvor indtag af store mængder alkohol er normen, kan det være vanskeligt for ældre elever at skulle være rollemodeller i en sundhedsfremmende indsats og opfordre til at drikke mindre. Det viser resultaterne af en procesevaluering af ’Gymnasier Fuld af liv’ – en forskningsbaseret indsats, der skal få gymnasieelever til at drikke mindre.

AF VERONICA PISINGER, SOFIE HAVE HOFMANN, JOHANNE AVIAJA ROSING, LAU CASPAR THYGESEN, RIKKE KRØLNER OG JANNE SCHURMANN TOLSTRUP


Kendte Liv: 

"Jeg ville for alt i verden ikke være far på den samme måde, som min egen far var"

TV-vært og skuespiller Timm Vladimir har aldrig frygtet, at han skulle få alkoholproblemer, ligesom hans far havde. Til gengæld har han været bange for, om han kunne finde ud af at være en god far, fordi hans egen far havde svigtet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay:

Syv hvide år

AF MATHILDE WALTER CLARK


På Psykiatrisk Center Sct. Hans kan mennesker med dobbeltdiagnose blive udskrevet til et litteraturfællesskab 

På afd. M på Psykiatrisk Center Sct. Hans har patienter, som både har psykisk lidelse og rusmiddelproblemer – også kaldet dobbeltdiagnose – haft mulighed for at gå på forfatterskole efter endt behandling. Erfaringerne viser, at skolen giver en følelse af at høre til, en god hverdag og håb og mod på fremtiden. 

AF SIDSEL BUSCH OG JAKOB B. PREISLER


Når unge helt ned til 13 år bruger illegal receptpligtig medicin, kræver det noget andet af behandlingsindsatsen, end der tilbydes nu

Gennem de seneste år har rusmiddelbehandlingssteder til unge i Aarhus, København og Odense set flere og flere unge helt ned til 13-14-årsalderen med et problematisk brug af illegal receptpligtig medicin som for eksempel Tramadol og Xanax. Det er særdeles bekymrende, og p.t. er der ikke tilstrækkelig viden eller behandlingsmuligheder til denne målgruppe.

AF JANNIE LANGBALLE BLENSTRUP PEDERSEN, METTE CLAUSEN, TORBEN VANGSTED, JAKOB ØRNBERG OG SUSANNE PIHL HANSEN


I Island er man begyndt at tænke stofbrug mere som et folkesundhedsproblem end et strafferetsligt

I kølvandet på offentlig debat om illegale stoffer er der de seneste år sket et paradigmeskifte i Island i tilgangen til stofbrug i samfundet. I stedet for primært at være tænkt som noget, der skal håndteres med kontrol og straf, bliver stofbrug i stigende grad tænkt som et folkesundhedsproblem.

AF HELGI GUNNLAUGSSON


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv

Rikke fik et chok, da hun gik ind ad døren på rusmiddelcentret

Første gang Rikke Pedersen åbnede døren til rusmiddelcentret for at komme i alkoholbehandling, følte hun, hun blev mødt af triste lokaler, dårlig stemning og en uvidende behandler. Og fik lyst til at vende om.

AF MARIANNE BÆKBØL


Peer-medarbejdere i socialpsykiatrien kan gavne arbejdet med mennesker med samtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse

Et socialpsykiatrisk projekt fra Socialstyrelsen har haft som mål at skabe de rette betingelser for motivation til forandring hos mennesker med rusmiddelproblemer og psykisk lidelse, bl.a. ved at vise, at drømmen om et andet liv er realistisk. Kerneelementet i projektet har været at ansætte mennesker med egne levede erfaringer.

AF FREYA AMON OG JANNE METTE RICHTER


Udsatte stofbrugere føler sig dømte i blikket fra resten af samfundet. Men i stofindtagelsesrummet oplever de mindre skam

Samfundet og dets borgere ser ofte på stofbrugere på gaden med et stigmatiserende blik. Sådan opleves det af stofbrugerne, som gemmer sig selv og deres stofbrug i byens skygger. Stofindtagelsesrummet bliver derfor for mange et fristed, hvor mennesket bag stofbruget kan finde ro og værdighed.

AF NIKOLAJ MØRK THORSEN


På Kofoeds Skole er rygerummet et otte meter højt kunstværk

På Kofoeds Skole på Amager skal der være plads til at kunne rumme udsatte menneskers tobaksrygning. Derfor har kunstnerduoen Randi & Katrine skabt kunstværket ’Kofoeds cigar’, som får kunst, tobaksrygning og mennesker i udsatte positioner smeltet sammen i en højere enhed.

AF ROBERT OLSEN


Ildsjælene:

Line Seier Madsen – leder og chefredaktør af ’Outsideren’

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 43. Efterår 2022. Tema: Miljø

Læs hele STOF nr. 43 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Miljø. Miljø handler om omgivelser og betingelser. Det, der er omkring os og påvirker os. Læs bl.a. om det miljø, som socialt udsatte stofbrugere færdes og lever i, og hvilke risici der findes samt muligheder og begrænsninger for hjælp. Læs også om familiemiljø og om, hvordan mange forhold i familien spiller ind på, hvordan børn af forældre med rusmiddelproblemer klarer sig i livet. Få også mere at vide om hjælpemuligheder for stofbrugere i nærmiljøet i form af skadesreducerende tilbud i egen kommune. Og meget, meget andet. 


Forord

Miljø

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Fra risiko til mulighed: At kende socialt udsatte stofbrugeres miljø er afgørende for at kunne hjælpe dem

Udsatte stofbrugere i København lever i risikofyldte miljøer. Det er vigtigt at kende de sociale, politiske og materielle faktorer i miljøer, der belaster stofbrugere, for at kunne hjælpe dem. Mindst lige så afgørende for hjælpen er det dog at forstå, hvilke ressourcer og muligheder der kan skabes i lokalmiljøet.

AF ESBEN HOUBORG


Medarbejderne i velfærdssystemet ser sig nødsaget til at lave ’systemskabt ekstra arbejde’ for at hjælpe udsatte stofbrugere

Hvis udsatte stofbrugere skal have den hjælp fra velfærdssystemet, som de har brug for og ret til, oplever medarbejderne, at de må udføre ekstra arbejde for at overkomme systemskabte barrierer. Fx dokumentations- og fremmødekrav, som stofbrugerne har svært ved at leve op til.

AF KRISTIAN R. FAHNØE


Kvinder, som lever på den åbne stofscene, ser seksuelle overgreb som en selvfølge i deres liv

Kvinder på den åbne stofscene i København oplever vold og overgreb, hvilke de ser som selvforskyldte på grund af deres livsstil og adfærd. Selvom de er klar over, at de lever et særligt udsat liv, betragter de det som deres eget ansvar og op til egen formåen, om de udsættes for overgreb eller ej.

AF METTE KRONBÆK, KAMILLA WINTHER OG LOTTE IWANOUW


Unge bruger lattergas som rusmiddel på mange forskellige måder

Blandt myndigheder og politikere har der de senere år været stigende bekymring for unges brug af lattergas som rusmiddel. En undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning viser, at unge bruger lattergas på mange forskellige måder med deraf følgende forskellige grader af risiko for skader.  

AF VIBEKE A. FRANK, ELSE-MARIE ELMHOLDT OG MARIA DICH HEROLD


Mange forhold i familien spiller ind på, hvordan børn af forældre med rusmiddelproblemer klarer sig i livet

Et ph.d.-projekt har afdækket, at forældres rusmiddelproblemer har betydning for deres børns afgangseksamen i folkeskolen samt for starten af børnenes voksenliv, bl.a. ift. om børnene er uden for uddannelses- og arbejdssystemet, får fysiske og psykiske problemer eller ender i kriminalitet.

AF KIRSTEN SØNDERGAARD FREDERIKSEN


KENDTE LIV: 

”Vi vidste, at hvis vi ikke stod sammen om det her, så var løbet kørt”

Da skuespiller Peter Myginds ældste søn, Julius, fik problemer med stoffer og alkohol, var det afgørende for Peter, at han og hans hustru, Lise Mühlhausen, var enige om, hvordan de skulle hjælpe deres søn. Den fælles tilgang til håndteringen af sønnens krise var med til at styrke deres ægteskab. 

AF KARINA LUISE ANDERSEN


FOTOESSAY:

Birgitte og Jørgen – en kærlighedshistorie

AF MIKKEL HØRLYCK


Der findes skadesreducerende tilbud til stofbrugere landet over, men det varierer, hvor omfattende en hjælp der tilbydes 

En ny kortlægning undersøger udbredelsen af skadesreducerende tilbud til stofbrugere uden for de største byer. Kortlægningen viser, at der findes mange skadesreducerende tilbud landet over, men at der er variation i, hvilken hjælp der tilbydes, bl.a. ift. tiltag som sprøjteudleveringsordninger og uddannelse i brugen af Naloxon.

AF EMIL BORGSELIUS, ESBEN HOUBORG OG VIBEKE A. FRANK


Nogle af cannabisplantens indholdsstoffer kan muligvis bruges til at behandle cannabisafhængighed blandt unge

Cannabisbrug er mest udbredt blandt unge, og de er særligt sårbare overfor potentielle skadelige virkninger, bl.a. fordi deres hjerner stadig er under udvikling. Derfor bør vi sikre, at flere unge, der har et skadeligt brug af cannabis, får hjælp i tide. Indholdsstoffer fra cannabisplanten kan muligvis bruges til at hjælpe de unge.

AF KRISTINE RØMER THOMSEN OG BIRGITTE THYLSTRUP


Arbejde og aktivitet giver udviklingsmuligheder og socialt fællesskab for mennesker med rusmiddelafhængighed

Mennesker i rusmiddelbehandling har behov for sociale aktiviteter, som kan give motivation og støtte i fasen til at blive fri af afhængighed, fx arbejdstræning. Men for at vejen væk fra afhængighed og ud i arbejdslivet skal være realistisk, skal den opleves som meningsfyldt. Særligt er det vigtigt at føle sig accepteret.

AF BJØRNAR BLAALID


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

Det handler om at styrke unges tro på, at de er gode nok, som de er

For 10 år siden tågede han rundt på klubberne i København på kokain. I dag er Julius Mygind forfatter til flere bøger til unge og holder foredrag landet rundt for at tale med unge om livet og om rusmidler.

AF MARIANNE BÆKBØL


Brugere af Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro har indspillet musik om hjerterum og fællesskab

Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro har i samarbejde med musiker og sangskriver Rasmus Johansen fra Fly udgivet et musikalbum. Sangene handler om ’det skjulte samfund’, lidt for mange bajere og kyllinger, om ensomhed og udsathed, men også om fællesskab og hjertevarme.

AF JONAS STRANDHOLDT BACH


Historisk er erindringsbøger skrevet af stofbrugere et forsøg på at få samfundet til at forstå, hvem stofbrugere er

Mennesker, der bruger stoffer, opfattes ofte som moralsk tvivlsomme karakterer. Der har dog gennem tiden været stofbrugere, der ved at skrive deres erindringer har forsøgt at ændre dette. Erindringsbøgerne kan læses som en måde at forklare sig selv på for det omgivende samfund og forsone egne erfaringer med samfundets normer.

AF JONAS DEMANT


Ildsjælene:

Annbritt Jørgensen – medstifter af Skraldecaféen i Aarhus

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 42. Sommer 2022. Tema: Perspektiv

Læs hele STOF nr. 42 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Perspektiv. Hos STOF vil vi gøre vores til at bringe faglige perspektiver og perspektivering ud i samfundet for at kunne bidrage til en nuanceret offentlig og politisk debat. Læs bl.a. om sugardating og rusmiddelbrug, unges søgen efter information om psykedeliske stoffer på internettet, og om seksuelt samtykke og seksuelle krænkelser blandt unge i nattelivet. Læs også om forebyggelse af skader og dødsfald blandt stofbrugere i Vejle og om fremskudt substitutionsbehandling på gaden i København. Samt om de nyeste tal fra den danske stofovervågning, om Røde Kors’ mentorordning for tidligere indsatte, og om manglende udviklingsperspektiver for behandling for lægeordineret heroin. Og meget, meget andet.


Forord

Perspektiv

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Naloxon og stofindtagelsesrum i Vejle: Forebyggelse af skader og dødsfald hos stofbrugere er på den lokalpolitiske dagsorden 

I Vejle Kommune har man valgt at indføre både stofindtagelsesrum og livreddende kurser blandt stofbrugere for at forebygge og reducere skader og dødsfald forårsaget af overdoser. Det har været en prioritet på den lokalpolitiske dagsorden at øge trygheden for byens stofbrugere samt borgere generelt.

AF CAMILLA FELTENDAHL, ESBEN HOUBORG OG VIBEKE ASMUSSEN FRANK


Unge søger information om psykedeliske stoffer på internettet, hvor en overvejende positiv holdning til stofferne dominerer

Interessen for at bruge psykedeliske stoffer blandt unge stiger. En del unge finder viden og råd om stofferne på internettet for at undgå skader, men de anbefalinger, de finder online, er ofte forskelligartede og kan være svære at navigere i, især for sårbare unge.

AF MARGIT ANNE PETERSEN, SØREN HOLM, OSKAR ENGHOFF OG MORTEN HESSE


Rusmidler spiller en rolle for nogle unge, der sugardater. De efterspørger fordomsfri hjælp

Der mangler viden om unge, der sugardater, og om, hvilken rolle rusmidler spiller i deres tilværelse med sugardating. Derfor undersøger Center for Rusmiddelforskning sammenhængen mellem rusmidler, afhængighed og sugardating med fokus på, hvilken hjælp der bedst egner sig til de unge, der fx sugardater i bytte for rusmidler.

AF JEANETT BJØNNESS OG MARIE HØJLUND BRÆMER


Tager man mest amfetamin i provinsen? Følg de nyeste tal fra den danske stofovervågning

I rapporten ”Narkotika på Gadeplan” får du et overblik over de ulovlige stoffer, som politiet hvert år beslaglægger i Danmark. Du kan læse, hvordan kvaliteten af stofferne udvikler sig, og se de geografiske forskelle. Hvis du løbende vil holde dig opdateret, viser en ny hjemmeside aktuelle tal og fakta.

AF CHRISTIAN LINDHOLST OG KARI GRASAASEN


Kendte Liv:

”Jeg er jo vokset op som én af dem, jeg kalder ’the lost boys’ – de fortabte drenge fra alkoholiserede hjem”

I filmen ’Druk’ spiller skuespiller Thomas Bo Larsen en mand, der dør som konsekvens af sit store alkoholforbrug. I virkelighedens verden gik det heldigvis anderledes for Thomas Bo Larsen selv, som for otte år siden stoppede med det forbrug af alkohol, kokain og benzodiazepiner, som havde præget det meste af hans voksne liv.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay:

Tankestrøm fra afdelingen

AF SIDSEL ANA WELDEN


Seksuelt samtykke kan være svært at kommunikere for unge. Alkohol og køn spiller en rolle

Unge er vant til at tale om seksuelt samtykke og har nogle klare idéer om, hvad samtykke betyder, og hvordan det kommunikeres. Men derfor er samtykke alligevel ikke altid ”nemt” eller føles som et frit valg, fordi mange faktorer, bl.a. alkohol og køn, komplicerer situationen. Og nogle gange ender det så slemt som voldtægt.

AF EVANGELIA KOUSOUNADI KNOUNTSEN


Alkohol er med til at komplicere unge mænds forståelse af egne og andres seksuelle grænser

Alkoholberuselse og seksuelle krænkelser blandt unge hænger ofte sammen, og selvom det oftest er unge kvinder, der udsættes for seksuelle krænkelser i nattelivet, oplever unge mænd også uklare grænser og ubehagelige hændelser i nattelivet.

AF MARGIT ANNE PETERSEN, SOFIE BORUP, SIDSEL SCHRØDER, ALEXANDRA BOGREN OG GEOFFREY HUNT


Substitutionsbehandling på gadeplan giver større lighed i behandling for socialt udsatte stofbrugere

Socialt udsatte stofbrugere, som modtager substitutionsmedicin for deres afhængighed, har ofte svært ved at håndtere de krav, der stilles for udlevering af medicinen, fx stabilt fremmøde. Rusmiddelbehandling København har derfor etableret fremskudt substitutionsbehandling, hvor stofbrugerne bliver mødt på deres egne præmisser.

AF SIV SCHJØLL BERGE


Behandling med lægeordineret heroin er en succes, men mangler udviklingsperspektiver og politisk interesse

Behandling med lægeordineret heroin (diacetylmorphin) har eksisteret i Danmark siden 2010. Der er argumenter for og imod, at behandlingen skal udvikles og udvides med fx en tag-hjem-ordning, men der er mange dilemmaer samt hensyn at tage, både til stofbrugerne og samfundet.

AF SARAH HANSEN


To frivillige mentorer hjalp Mikkel med at starte livet helt forfra efter fængslet

Røde Kors’ mentorordning hjælper tidligere indsatte med at finde deres ben i livet uden for fængslet. Mentorerne gavner også samfundet økonomisk, påpeger professor, som har undersøgt ordningen.

AF LISE MØLLER SCHILDER


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

Smerten og skammen dominerede hendes liv

Da Karima Bouylud gik i skole, ville hun være ligesom de andre i klassen. Det vil hun stadigvæk, og derfor drikker hun alkohol en gang imellem, også selvom hun tidligere havde et misbrug. Trods 10 år fri af misbruget er det dog fortsat tvingende nødvendigt for hende at holde styr på genstandene og ikke blive alt for fuld. I hvert fald hvis hun vil holde selvhadet på afstand.

AF MARIANNE BÆKBØL


Fuck-hjerne-bjørnen får Williams far til at spise piller

I ’Dit Rum’ i Glostrup kan børn op til og med 15 år få hjælp til at tale om, at mor eller far drikker for meget eller tager stoffer. Selv helt små børn har gavn af at få kendskab til familiens rusmiddelproblemer – i børnehøjde. Foreløbigt har flere end 400 børn og deres familier fået hjælp.

AF METTE DAMGAARD SØRENSEN


Det sociale frikort giver udsatte mennesker mere frihed til at kunne vælge selv

Det sociale frikort, som giver udsatte mennesker mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året uden at blive trukket i offentlige ydelser, har eksisteret siden 2019. ’Socialt Frikort Vesterbro’ har arbejdet med at udfolde frikortet i praksis, og de første år har givet mange erfaringer. 

AF JONATHAN KJÆR JENSEN


Ildsjælene:

Connie Mørck – udviklingssygeplejerske ved Fonden Novavi

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 41. Forår 2022. Tema: Udsathed

Læs hele STOF nr. 41 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Udsathed. Selv i et velfærdsland som Danmark er udsathed en virkelighed, som mange STOF-læsere møder konsekvenserne af i arbejdsliv eller hverdag. Læs om, hvordan udsatte mennesker med psykiske vanskeligheder kan få et alternativ til indlæggelse, eller om et nyt projekt, som vil skabe de rette betingelser for skadesreduktion for mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelproblemer. Læs også om, hvordan nogle udsatte mennesker følte, at de havde særlige livserfaringer at trække på til at klare covid-19-krisen, og at nogle også fandt et nyt fællesskab online. Du kan også få mere viden om, hvordan udsatte unge udnyttes til at begå narkokriminalitet. Og meget, meget andet.


Forord

Udsathed

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Udsatte unge udnyttes til narkokriminalitet

Et konkurrencepræget stofmarked og mere krævende stofsalgsmetoder er nogle af de faktorer, som kombineret med øget marginalisering og ulighed i samfundet gør, at nogle udsatte unge udnyttes af erfarne kriminelle til at begå narkokriminalitet.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


'Mere bekymret for hr. og fru Danmark' - Udsatte mennesker med stofproblemer eller hjemløshed trak på erfaringer fra det marginaliserede liv for at komme igennem covid-19-krisen

Under nedlukningen af landet under covid-19-krisen blev udsatte mennesker betegnet som en særlig risikogruppe. På nogle områder har udsatte dog vist sig at have særlig erfaring med at klare udfordringer og forandringer i hverdagen, som de kunne trække på i forhold til at klare coronasituationen. 

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG SIRI MØRCH PEDERSEN


Recoveryorienteret indsats i Odense Kommune vil skabe de rette betingelser for forandring og skadesreduktion til mennesker med samtidigt rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Et projekt fra Socialstyrelsen afprøves bl.a. i Odense Kommune og tager udgangspunkt i at skabe de rette prioriteringer i tilgangen til mennesker med dobbeltdiagnose ved at bevidstgøre både medarbejdere, rusmiddelbrugere og pårørende om, hvordan rusmiddelbrug og psykiske vanskeligheder påvirker hinanden.

AF JANNE METTE RICHTER


I gadefodbold er man ikke 'socialt udsat' eller 'afhængig'. Der er man 'fodboldspiller'

Socialt udsatte og mennesker med rusmiddelproblemer kan ofte føle, at de ikke hører til i samfundet. At de er uden for, og at de ikke har social støtte til at kunne komme ud af afhængighed eller andre problemer. En aktivitet som gadefodbold, der handler om at være fælles om andet end rusmidler, kan her have stor betydning.

AF BJØRNAR BLAALID


Reportage:

I fodboldfællesskabet 'OMBOLD' kan man være den, man er - også når man kæmper med hjemløshed eller misbrug

NGO'en OMBOLD er et fodboldfællesskab, som kan rumme udsatte mennesker, der har svært ved at passe ind i Foreningsdanmark, fordi de kæmper med hjemløshed, misbrug eller andre problemer. Mange af spillerne oplever, at de gennem spillet og det positive fællesskab får en stærkere selvfølelse af, hvem de er, og hvad de kan.

AF LISE MØLLER SCHILDER


Holstebro Kommune og Regionsspsykiatrien Vest samarbejder om omsorgspladser som alternativ til psykiatrisk indlæggelse

Samarbejdsprojektet 'Midlertidig Psykiatrisk Omsorgsplads og Fra Zoneindsats til Samstemt forløb' er en situationsbetinget omsorgsindsats. Fokus er fleksibilitet, hastighed og smidighed, så de mest udsatte mennesker kan tilbydes hjælp, når og hvor den behøves.

AF CECILIA RAND


Kendte liv:

"Jeg kunne ikke lide varemærket som ham den sjove, men jeg følte ikke, jeg kunne være andet"

At han brugte doping under sin tid som professionel cykelrytter, har Jesper Skibby for længst erkendt offentligt. Senere kom også en fortælling om et stort forbrug af benzodiazepiner og to selvmordsforsøg til. Det handlede alt sammen om at forsøge at dæmpe frygten for ikke at være god nok.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay:

Misbrugerens evige dilemma

AF KARIMA BOUYLUD


Ligesom hos mange andre musikere er stoffer og alkohol, mennesker og skæbner omdrejningspunktet i den amerikanske sanger Craig Finn's sangskrivning

Den amerikanske musiker Craig Finn har igennem 25 år skrevet sangtekster om karakterer, der tager stoffer, drikker, slås, går ned med flaget og prøver at komme op igen. I efteråret 2021 spillede han koncert i Danmark, og jeg mødte ham til en snak om hans tekstunivers om de mennesker i USA, som kæmper på bunden af samfundet.

AF JONAS STRANDHOLDT BACH


Da værestederne måtte lukke ned pga. COVID-19, skabte Landsforeningen af Væresteder digitale fællesskaber, som særligt én gruppe socialt udsatte fik stor gavn af

Et digitalt værested, to digitale feriecamps og en hel masse digitale sportsaktiviteter er opstået pga. coronaens ankomst til Danmark, og det har vist én ting: Digitale fællesskaber bør vær en mulighed for en stor gruppe socialt udsatte mennesker, der normalt lever isolerede i deres hjem.

AF CECILIE AAGAARD


I Odense vil vi gerne passe på hinanden med en ny forebyggende netværksindsats, som skal stoppe overdosisdødsfald

Odense Kommune har indgået et samarbejde med forebyggelsesprojektet Antidote Danmark om at reducere antallet af dødsfald og skader som følge af overdosis med opioider. Målet er via en netværksindsats at gentænke forebyggelse for stofbrugere.

AF ANETTE SØGAARD NANCKE


På egen krop og sjæl - rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

Politikere og forældre må tage større ansvar for unges druk

I folkeskolerne bliver der advaret om hash og andre stoffer, mens risici ved alkohol nærmest ikke bliver berørt, selvom alkohol ofte er 'gateway drug' til andre rusmidler og endda mere skadelig end stoffer, mener Christian Riis Jensen, 27 år, der omtaler sig selv om tørlagt alkoholiker.

AF MARIANNE BÆKBØL


"Man kan sagtens være ung her ... hvis man altså er lidt kreativ" - Hash og alkohol har betydning, når unge mænd i små byer gerne vil finde rum til at være unge

I de små byer oplever de unge, at der ikke findes mange steder, de kan mødes om et fællesskab, når man ikke længere er barn og heller ikke rigtigt er voksen endnu. Derfor kommer alkohol og hash til at skabe grundlag for en måde at mødes på for nogle unge mænd i lokalsamfundene.

AF OLGA ERIKSEN 


Jeg skrev speciale på universitetet om terapeutisk brug af ayahuasca i Danmark og valgte at prøve det på egen krop

Som kandidatstuderende på psykologistudiet på Aarhus Universitet valgte jeg at skrive speciale om den terapeutiske brug af ayahuasca i Danmark. Efter at interviewet ayahuasca-brugere om deres oplevelser besluttede jeg senere selv at prøve stoffet. Dette til trods for at brugen af ayahuasca potentielt er ulovligt.

AF LUKAS GAARDEN


Ildsjælene:

Vivien Abrahamsen - børne- og ungebehandler ved Fonden Novavi

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 40. Efterår 2021. Tema: Relationer

Læs hele STOF nr. 40 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Relationer. Relationer af enhver art og i ethvert antal er et menneskeligt vilkår, og der er en konstant påvirkning af hinanden i alt, hvad vi foretager os. Derfor er ’relationer’ også et vigtigt emne på rusmiddelområdet, uanset om man er bruger, fagperson, forsker, pårørende eller blot interesseret læser af STOF. Læs bl.a. om unge mennesker, og hvordan relationer har betydning i deres liv og forhold til rusmidler. Du kan også læse om relationsarbejde på Redernes Krisecenter samt om, hvordan socialsygeplejersker får socialt udsatte patienter og sundhedsvæsenet til at kunne relatere til hinanden. Samt om politiske opfattelser gennem tiden af, hvordan mennesker, samfundet og cannabisforbrug hænger sammen. Og meget, meget andet.


Forord

Relationer

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Vil ofte hellere dele end sælge og købe: Unge udveksler illegale rusmidler med hinanden 

Markedet for illegale rusmidler er ikke kun et sted, hvor der sælges og købes. Det er også et forum for deling og udveksling. Unge har ofte adgang til rusmidler via venner og bekendte, og de betragter sig selv som brugere mere end som købere og sælgere.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD & MARIE HØJLUND BRÆMER


Det gør en forskel, om medicin til behandling af opioidafhængighed udleveres fra et rusmiddelcenter eller et apotek

Behandling af opioidafhængighed med substitutionsmedicin har vist gode resultater i forhold til at reducere opioidbrug og forebygge stofrelaterede overdoser og dødsfald. Samtidig peger forskning på, at der sker overraskende mange dødsfald under og efter behandlingen.

AF BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE, ABDU KEDIR SEID, CHRISTIAN TJAGVAD OG THOMAS CLAUSEN


I dansk politik er man uenige om, hvorvidt cannabis skal betragtes som skadeligt, kriminelt, medicin eller fornøjelse

Dansk cannabispolitik har bevæget sig i en mere restriktiv retning de seneste tyve år. Der er dog stadig stor variation i politiske opfattelser af cannabis og cannabisbrug, alt efter om det knyttes til organiseret kriminalitet, til risikobetonet og sundhedsskadelig adfærd eller kategoriseres som medicin. 

AF VIBEKE A. FRANK, THOMAS F. SØGAARD OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN


Når unge kører alkoholpåvirkede i bil, spiller den danske alkoholkultur og forholdet til vennerne en væsentlig rolle

For at nedbringe antallet af unge, der kører spirituskørsel i bil, er det vigtigt at forstå, hvordan unge tænker og agerer i sociale sammenhænge, hvor alkohol og bilkørsel er involveret. Mange faktorer spiller ind, og et ensidigt fokus på de mest ekstreme tilfælde, fx vanvidsbilisme, gavner ikke en overordnet forebyggende indsats. 

AF MARIA DICH HEROLD, ELSE-MARIE ELMHOLDT OG BJØRN OLSSON


Kendte liv:

”Pippi Langstrømpe blev min redning”

Skuespiller og sanger Pernille Højmark er kendt og elsket for sin udstråling på både scene og skærm. Hun har en særlig evne til at få alle sine roller til at føles som ’rigtige, ægte’ mennesker af kød og blod. Måske skyldes det bl.a. den indsigt i, hvor svært det kan være at være menneske, som hendes fars alkoholproblemer og selvmord gav hende allerede som barn.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay:

Generationer

AF SIMONE MØRCH STJER


Alkohol og seksuelle krænkelser blandt unge hænger ofte sammen

En ny undersøgelse viser, at en del unge mennesker oplever uønskede seksuelle berøringer eller tilnærmelser, når de fester, og at de opfatter det som en ’normal’ del af nattelivet. Seksuelt samtykke er nemlig mere kompliceret end blot at sige ’ja’ eller ’nej’, særligt når der er alkohol involveret.

AF MARGIT ANNE PETERSEN, SIDSEL SCHRØDER OG GEOFFREY HUNT


Unges alkoholforbrug i de nordiske lande er faldet igennem de seneste tyve år: Hvad er forklaringen, og er alkoholrelaterede skader hos unge faldet på samme tid?

Siden år 2000 har der været et fald i unges alkoholforbrug i mange vestlige lande, inkl. de nordiske lande.  Et nyt nordisk forskningsprojekt vil undersøge hvorfor samt finde ud af, om antallet af de skader, som unge kan opleve grundet indtagelse af alkohol, også er faldet.  

AF KIM BLOOMFIELD


Socialsygeplejersken er udsatte menneskers stemme i sundhedssystemet

Socialsygeplejerskerne på Sygehus Lillebælt har funktion af både at være fagpersoner og pårørende, når de hjælper udsatte mennesker med at finde rundt i systemet. De kan både hjælpe med behandling, men også gå i kiosken efter en cola eller tilbyde en cigaret.

AF NANNA STÆRMOSE


Redernes Krisecenter hjælper voldsudsatte kvinder med misbrug. Næsten en tredjedel af kvinderne er under 30 år.

På Redernes Krisecenter i Odense hjælpes kvinder med aktivt misbrug, som lever et udsat liv på flere fronter, og hvor vold er en del af tilværelsen og ofte opfattes som et grundvilkår. Mette er én af de yngre kvinder, som fik tiltrængt hjælp, da hun havde mest brug for det.

AF CAMILLA KALLAN LARSEN


På egen krop og sjæl – rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

For Jørn er åbenhed afgørende for at kunne holde fast i et liv uden rusmiddelproblemer

At rejse sig ved det træ, hvor man er faldet, at være åben om sine problemer og at sige ja til hjælp, når den bliver tilbudt. De tre elementer har været essentielle i Jørn Mossins personlige udvikling fra daglig alkoholbruger til ædru på 6. år, men han savner et fjerde: Familiebehandling.

AF MARIANNE BÆKBØL


Hjerneskader forårsaget af langvarigt alkoholforbrug kan have gavn af særlig B-vitaminkur

Når hjernen er skadet eller syg efter mange års alkoholindtag, kan der opstå kognitive udfordringer såsom hukommelsesproblemer, indlæringsvanskeligheder, manglende overblik og mentalt overskud. Lægeordineret behandling med vitamin B-1 (thiamin) og B-combin kan gavne de kognitive funktioner hos mennesker med et stort dagligt forbrug af alkohol.

AF SØREN VESTER HALD, SUSSI SCHMIDT, SACHA HALBY PEDERSEN OG ELISABETH VESTERGAARD


Når fristelsen er lige ved hånden: Med ”De Hvide Bude” kan man bestille kokain på blot 20 minutter

Med ”De Hvide Bude” er kokain i dag kun en sms væk fra fysisk at være i hænderne på køberne. Men hvad betyder det for personer, der har et problematisk brug af kokain, at det med budservice er lige så nemt og hurtigt at få kokain bragt til døren, som det er at bestille en pizza?

AF NINA KORSHØJ


5 hurtige til … Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik

Om forebyggelse af kørsel under påvirkning af rusmidler

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet.


Ildsjælene:

Lene O’Reilly – sygeplejerske i Psykiatrisk Gadeplansteam ved Psykiatrisk Center Amager

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 39. Sommer 2021. Tema: Grænser

Læs hele STOF nr. 39 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Grænser. Hvor går grænsen for, hvor langt man må gå for at bekæmpe en pandemi? Hvornår helliger målet midlet, eller gør det nogensinde det? I STOF er vi inspireret af de mange oplevelser og debatter med og om grænser, som COVID-19 har bragt med sig, og har undersøgt grænser på rusmiddelområdet fra mange forskellige vinkler. Læs bl.a. om vold mod udsatte grønlændere, boligsocialt arbejde med fokus på rusmiddelproblemer samt om COVID-19’s effekt på sundhed og arbejde med socialt udsatte. Du kan også læse om konsekvenser for børn af forældre med rusmiddelproblemer, om traumeoplevelser, som kan begrænse unges stofbehandling, og om danske unges forfester, og hvordan de ofte er afgrænset af køn. Samt meget, meget andet.


Forord

Grænser

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Vold er en del af hverdagen for mange udsatte grønlændere

Én gruppe ser ud til at være mere udsatte end andre, når det drejer sig om vold, nemlig socialt udsatte grønlændere. En igangværende undersøgelse har fokus på, hvordan de forskellige typer af vold kommer til udtryk.

AF SIRI MØRCH PEDERSEN, BAGGA BJERGE OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN


I stofbehandling til unge bør vi være opmærksomme på, at unge, der har oplevet mange traumer, har særligt svært ved at reducere deres stofbrug

Undersøgelser viser, at særligt antallet af traumetyper har betydning for, hvor godt unge responderer på rusmiddelbehandling. Derfor er det vigtigt at tænke fokus på traumer ind i behandling til unge.

AF SIDSEL HELENA KARSBERG


COVID-19 har skabt potentiale for helhedstænkning og samarbejder på tværs af udsatte- og rusmiddelområdet

Da Danmark gik i såkaldt "lockdown" i marts 2020, lukkede også en stor del af tilbud og indsatser på udsatte- og rusmiddelområdet ned. Denne artikel har fokus på, hvordan nedlukningen blev håndteret i kommuner, regioner og sociale organisationer.

AF ANNE TOFT RAMSBØL, BIRGITTE THYLSTRUP, ESBEN HOUBORG OG MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN


COVID-19 har tydeliggjort begrænsningerne for socialt udsatte i adgangen til sundhed

11. marts 2020 annoncerede statsministeren en omfattende nedlukning i Danmark pga. COVID-19-pandemien. Selvom kritiske funktioner, bl.a. rusmiddelbehandling, ikke skulle lukke ned, medførte restriktioner betydelige udfordringer, som markant har påvirket hjælpen til socialt udsatte.

AF BIRGITTE THYLSTRUP, ADRIANA DEL PALACIO GONZALEZ OG ESBEN HOUBORG


Kendte liv:

"Jeg har altid været sådan et menneske, der går lige til grænsen ... og så lige tager et skridt videre"

Under kaldenavnet 'Den skaldede kok' er Carsten Olsen kendt af de fleste danskere som en mand med pondus og succes både i restaurationsbranchen og som tv-kok. Men privat kæmpede han i mange år med et alkoholforbrug, som var tæt på at koste ham livet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Nulpunkt

AF JESPER STEIN

Unikt litterært bidrag skrevet særligt til STOF af forfatter Jesper Stein


Når danske unge holder forfest, handler det om mere og andet end en billig brandert

Forfesten er for mange unge en vigtig del af en aften i byen. Denne artikel dykker ned i, hvad der er på spil, når især unge kvinder "gør sig klar" sammen. Det handler nemlig om mere og andet end en billig brandert. 

AF MARIA DICH HEROLD


Vi ved ikke nok om konsekvenserne for børn af forældre med rusmiddelproblemer

Forældres stof- og alkoholproblemer kan have negative konsekvenser for deres børns helbred og trivsel, men vi ved ikke nok om problemstillingen generelt i Danmark. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg derfor nærmere, hvilken betydning forældres rusmiddelproblemer har for deres børns liv.

AF KIRSTEN SØNDERGAARD FREDERIKSEN


Boligsocialt arbejde giver gode rammer til at håndtere rusmiddelproblematikker i udsatte boligområder

Boligsociale indsatser i udsatte boligområder skaber et solidt potentiale for positive fællesskaber, der kan bidrage til at håndtere de udfordringer, som disse boligområder er præget af, deriblandt rusmiddelproblematikker.

AF JONAS STRANDHOLDT BACH, HENNING WINTHER OG MIGUEL ROMERO MIKKELSEN


På egen krop og sjæl - rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

Hele familien skal inddrages, hvis rusmiddelbehandling skal være effektiv

Først da Henrik Halbys familie blev inddraget i hans behandlingsforløb, lykkedes det ham at opnå varig frihed fra rusmidlerne

AF MARIANNE BÆKBØL


Danmarks første krisecenter for børn og unge giver omsorg, rådgivning og en seng at sove i

I Joannahuset er døren altid åben, du behøver ikke fortælle dit navn, og du kan frit smide dig i en sofa, åbne køleskabet eller få hjælp og rådgivning. Men håbet er også, at Joannahuset kan være brobygger mellem systemet og de børn og unge, der henvender sig til huset. 

AF NANNA STÆRMOSE


Er afhængighed det samme som fangenskab i usynlige bure?

En samtale med professor Bruce Alexander om at turde at tænke anderledes om rusmiddelafhængighed

Jeg arbejder som psykolog ved Rusmiddelcenter Slagelse, og jeg har talt med den canadiske psykolog og forsker Bruce Alexander om at turde tænke kreativt og anderledes, når man undersøger rusmidlers betydning.

AF ERIC ALLOUCHE


5 hurtige til ... Agi Csonka, formand for Børnerådet

Om levevilkår og rettigheder for børn i familier med rusmiddelproblemer

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet


Ildsjælene:

Kiehn Ærensgaard, socialkonsulent ved Rådgivningscenter Tønder

'Ildsjælene' er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 38. Forår 2021. Tema: Horisont

Læs hele STOF nr. 38 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Horisont. Horisont føles som et afgørende ord lige nu, uanset om vi med udsigten til, at COVID-19’s dominans dæmpes, kan tale om lys i horisonten, eller om vi også oplever det som om, at horisonten for os alle er blevet udvidet her i det spæde forår af et nyt årti. I STOF vil vi tage ’horisonten’ til os som en anledning til nye perspektiver og indsigter. Læs bl.a. om mikrodosering, COVID-19-nedlukningens effekt på stofbehandling i fængsler, unges overvejelser om fællesskab og alkohol, rusmiddelbrug blandt mennesker med udviklingshæmning, heroinklinikkernes 10-års jubilæum og meget andet.


Forord

Horisont

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Nedlukket stofbehandling i fængsler under COVID-19 gav tilbagefald og har konsekvenser for indsatte med stofproblemer

Da danske fængsler i marts 2020 fulgte sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med nedlukningen af Danmark, vendt det op og ned på de indsattes tilværelse

AF RIKKE SLOTH OFFERSEN, ELSE-MARIE ELMHOLDT OG VIBEKE A. FRANK


Psykedeliske stoffer i små og store doser bruges til terapi og selvudvikling

Blandt både fagfolk og lægfolk har der de seneste år været en stigende interesse for terapeutisk brug af psykedeliske stoffer

AF MARGIT ANNE PETERSEN


Unges alkoholforbrug handler mere om fællesskab end om gruppepres

Unges alkoholindtag handler først og fremmest om at finde måder at deltage i - og bidrage til - fællesskabet, mere end det handler om gruppepres og at kunne sige nej

AF VIBEKE A. FRANK, MARIA D. HEROLD OG JEANETT BJØNNESS


"Hvis man vil være mere med i fællesskabet, så drikker man"

Traditioner motiverer unge til at drikke alkohol, når de starter på gymnasiet

Alkohol spiller en afgørende rolle i traditioner og fortællinger om gymnasiernes introforløb, som gør det svært og socialt risikabelt for de unge at vælge de høje promiller fra

AF NYNNE JOHANNE SAHL FREDERIKSEN OG MARIA KRISTINE HAGELSKÆR MEYER


Kendte Liv:

"Det er svært at finde sig selv, når alle mennesker hele tiden kigger på én"

Forfatter og tv-vært Pelle Hvenegaard blev verdenskendt som skuespiller som teenager. Forventningspresset, der fulgte med berømmelsen, blev en mangeårig følgesvend, der næsten knækkede ham

AF KARINA LUISE ANDERSENPå Psykiatrisk Center Sct. Hans kan mennesker med dobbeltdiagnose bruge litteratur som recoverystrategi

På Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans har patienter, som både har psykisk lidelse og rusmiddelproblemer haft mulighed for at deltage i en skrivegruppe

AF SIDSEL BUSCH OG OLE BILLE


Den lægeordinerede heroinbehandling i Danmark fylder 10 år

I 2010 begyndte fem behandlingsklinikker i Danmark at behandle stofbrugere med lægeordineret heroin. Erfaringerne er mange, men først og fremmest ved vi, at netop heroinbehandling er den bedste behandling til målgruppen, uanset om målet er skadesreduktion eller stofophør

AF ANETTE SØGAARD NANCKE


På egen krop og sjæl - rusmiddelbrugeres erfaring og perspektiv:

Gennem 30 år i systemet: Nogle få, ganske særlige medarbejdere gav Betty den hjælp, hun havde brug for

Igennem mere end 30 år som stofbruger fortalte Betty sin historie til endeløse rækker af sagsbehandlere. De fleste blev enten overvældede eller afskrækkede. Kun få turde, formåede eller gav sig tid til at se mennesket bagved misbruget

AF MARIANNE BÆKBØL


Der mangler kvalificerede tilbud og hjælp til mennesker med udviklingshæmning, som har rusmiddelproblemer

Flere borgere med udviklingshæmning eller anden kognitiv funktionsnedsættelse har et stigende forbrug af rusmidler. Fagprofessionelle efterspørger målrettede tilbud og metoder til målgruppen

AF HELLE HØGH


Afhængighed blandt militærveteraner er forbundet med stor skam

Ifølge statistikken er det ikke et stort problem, men når fagfolk og frivillige bliver spurgt, er stof- og alkoholafhængighed ikke ualmindeligt blandt veteraner

AF NANNA STÆRMOSE


Heidi oplevede det som skamfuldt at være en ung kvinde med et alkoholmisbrug - nu vil hun gerne nedbryde tabuet

Som 29-årig havde Heidi Bulut brugt næsten en tredjedel af sit liv på at feste, være fuldt og ikke mindst på at have tømmermænd og at skamme sig

AF ANNA KNIEP


5 hurtige til... Erik Christensen, formand for Det kriminalpræventive Råd

Om præventive indsatser målrettet unge i forhold til kriminalitet, der følger med brug og afhængighed af illegale stoffer

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet


Ildsjælene:

Mia Heick, socialrådgiver og selvstændig konsulent

'Ildsjælene' er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet

AF KARINA LUISE ANDERSEN


STOF nr. 37. Efterår 2020. Tema: Fællesskab

Læs hele STOF nr. 37 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Fællesskab: 2020 har vist sig at være et specielt år, hvor begrebet fællesskab har fået en særlig betydning. Coronavirusset med det lægelige navn COVID-19 har gjort sit indtog i samfundet, og selvom fællesskabet ofte før i krisetider har været en betydningsfuld både med- eller modspiller, så har vi sjældent før talt på så mange måder om det som nu: Fælles – hver for sig, fællessang, virtuelle fællesmøder, fællesskabets glæder, restriktioner og forpligtelser og meget andet. I dette nummer af STOF undersøger vi fællesskab på mange måder, bl.a. ved hele fire artikler, som beskæftiger sig med coronasituationens påvirkning af rusmiddel- og udsatteområdet.


Forord

Fællesskab

AF KARINA LUISE ANDERSEN


'Se, der står en stjerne foran døren. Det er dig'

På tilbud til socialt udsatte borgere var coronanedlukningen med til både at åbne og lukke døre

Hvad betød coronanedlukningen for socialt udsatte borgere, som blev afskåret fra socialt fællesskab på varmestuen eller herberget?

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN, SIRI MØRCH PEDERSEN OG NIKOLAJ MØRK THORSEN


Når samfundet lukker ned: Corona-konsekvenser for drikkegrupper, der mødes udendørs

I læskure, parker og på pladser, hvor drikkegrupper mødes, har der stadig været liv under coronanedlukningen

AF JONAS STRANDHOLDT BACH


Coronaens påvirkning på rusmiddelområdet: Nye tider på godt og ondt

Godt en måned inde i coronakrisen tog STOF temperaturen på en række tilbud til udsatte, hjemløse eller personer med rusmiddelproblemer

AF MARIANNE BÆKBØL


Isolation, restriktioner og stor forskel i offentlig støtte har udfordret udsatte og pårørende under corona-krisen

Offentlige bevillinger og private donationer strømmede kvindekrisecentre i møde efter nedlukningen af Danmark den 11. marts, mens pressede mænd, unge og forældre fik mindre bevågenhed

AF MARIANNE BÆKBØL


Der mangler viden om sårbare unge, som sælger eller bytter sex for penge eller gaver

I 2019 kom en rapport, som havde som formål at undersøge viden om - og sociale tilbud til - unge, som sælger eller bytter sex i Norden. Danmark skiller sig ud på nogle punkter

AF JEANETT BJØNNESS


For at kunne hjælpe unge, der både har et stofbrug og er under Kriminalforsorgen, bør vi lytte til deres egne erfaringer

Ved at lytte til de unge kan vi få viden om, hvordan vi kan tilbyde dem den bedste hjælp til at komme ud af stofbrug og kriminalitet

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG MARIA DICH HEROLD


Stemmer fra Siden:

"Det er ikke kun barnet, der skal hjælpes, men hele familien"

Interview med politiker Pia Olsen Dyhr om en svær opvækst med faderens alkoholproblemer, som hun stadig oplever følgerne af

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Novelle:

Bryllupsgæsten

AF CAMILLA HJØRNHOLM OLSEN


Hvorfor har mennesker med rusmiddelproblemer højere risiko for at begå selvmord end andre?

Det har længe været kendt, at der var en forbindelse mellem afhængighed og øget risiko for selvmord, men forskningen har indtil nu ikke kunnet sige hvorfor

AF ABDU K. SEID, BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE OG JENS CHRISTOFFER SKOGEN


Unge med alkoholproblemer går ikke i behandling: Sociale omgivelser er afgørende

Hvis flere unge skal i alkoholbehandling, er det først og fremmest omgivelserne, der skal indgå i dialog med de unge om deres problematiske alkoholforbrug

AF FREJA KERRN-JESPERSEN, JAKOB DEMANT OG TRINE RY


Som 'peer'-medarbejder i rusmiddelbehandling bruger jeg mine egne erfaringer til at hjælpe andre på en ligeværdig måde

Det er mit håb, at fagpersoner og forskere får øjnene op for peer-begrebets relevans i rusmiddelbehandling

AF NICOLAI VEDEL KELLBERG


"Her er alt misbrug tilbagefald til kriminalitet"

Er misbrug først og fremmest et sundhedsproblem eller et kriminalitetsproblem? Kompetencecenter for Retspsykiatri har undersøgt retspsykiatriens forståelser og håndtering af misbrug, behandling og skadesreduktion i forhold til patienter med dom til psykiatrisk behandling

AF JETTE MØLLERHØJ OG LIV OS STØLAN


Metakognitiv terapi giver god mening i rusmiddelbehandling til unge

Metakognitiv terapi vinder frem i disse år, og det er en terapimetode, som med fordel kan tænkes ind i rusmiddelbehandling til unge

AF MIKKEL MALMMOSE OG TINA PURUP


Forældresamarbejde skaber værdi i rusmiddelbehandling for unge

Gennem de seneste tre år er behandlingsmodellen 'U18' blevet implementeret i Ballerup, Hedensted, Gladsaxe, Syddjurs og Favrskov Kommune. Kerneværdierne er omfattende forældre og netværksarbejde.

AF JANNIE LANGBALLE BLENSTRUP PEDERSEN, TINA PURUP OG DORTE SANDØ LUND


Krops- og musikterapi i rusmiddelbehandling kan afhjælpe traumereaktioner

Musik- og kropsterapi kan etablere et fundament af sikkerhed og tryghed, der åbner mulighed for social adfærd og regulering af nervesystemet gennem kontakt

AF MAJA FROMMELT


5 hurtige til... Lone Kæstrup, specialkonsulent ved Center for Udsatte Voksne i Socialstyrelsen

Om de nye nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet


Ildsjælene:

Anna Windfeldt Thorning, frivilligkoordinator ved foreningen Fundamentet i Aarhus

Ildsjælene er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet


STOF nr. 36. Sommer 2020. Tema: Logik

Læs hele STOF nr. 36 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Logik: Begrebet logik ofte i daglig tale som eksempelvis ”logik for burhøns”, det vil sige en opfattelse af, at en viden, handling eller et udsagn er almindelig sund fornuft eller en indlysende ”sandhed”. Forskning rammes eksempelvis indimellem af argumenter som ”Det er da logisk, så hvorfor har man da brugt tid og penge på at undersøge det?” Svaret er, at det har man, fordi det logiske ikke altid er det virkelige. Først ved at studere og undersøge virkeligheden opnår vi et fælles fundament, som er viden. I STOF vil vi gerne bidrage til indsigt og ikke mindst være med til at skabe en fælles platform at argumentere, formidle og forstå viden fra forskning og praksis ud fra. Derfor har vi undersøgt ’logik’ på rusmiddelområdet fra mange forskellige vinkler. 


Forord

Logik

AF KARINA LUISE ANDERSEN


"Bringer I ud?"

Når unge køber illegale rusmidler fra bude

Salg af illegale rusmidler er i stigende grad karakteriseret af en logik, som man også kender fra legitime brancher, bl.a. detail- og fastfoodsektoren

AF THOMAS FRIIS SØGAARD OG MARIE HØJLUND BRÆMER


Nogle opiodbrugere er i højere risiko end andre for at få en overdosis

Det er vigtigt at kende til de største risikofaktorer for både ikke-dødelige og dødelige overdoser, så vi kan blive bedre til at forebygge og afværge dem

AF BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE, CHRISTIAN TJAGVAD OG ABDU KEDIR


"Torvet har et bedre tilbud til mig"

Fællesskaber blandt udsatte grønlændere udgør et uformelt hjælpesystem

Hvordan klares tilværelsen af socialt udsatte grønlændere, der lever i periferien af det danske velfærdssystem?

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG SIRI MØRCH PEDERSEN


'Vi-modellen' - et forløb til forældre, som øger trivslen for hele familien, når unge har samtidig psykisk lidelse og problemer med rusmidler

Der er i disse år øget fokus på behov for at udvikle indsatser til mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer. Vi-modellen er et nyt tiltag på området

EN ARTIKELSERIE I TO DELE

Del 1

Del 2

AF BIRGITTE THYLSTRUP, SIDSEL SCHRØDER, MARIA DICH HEROLD OG JEANETT BJØNNESS


Sådan fungerer 'Vi-modellen' og hjælper forældre til unge med dobbeltdiagnose

Vi-modellen er et nyudviklet forældreforløb, der understøtter den unges vej mod et liv uden skadeligt forbrug af rusmidler, og som hjælper forældrene til også at kunne passe på sig selv

AF ANINE BOISEN


Stemmer fra Siden:

"En verden uden selvironi er et farligt sted"

Interview med Peter Ingemann om faderens alkoholproblemer og om det vigtige i at have humoren og selvironien med sig gennem alt, hvad livet byder på

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay

Med på slæb: Alkoholismens grumsede sorg

AF LIV NIMAND DUVÅ


"Prisen er til hele sundhedsteamet, og pengene skal bruges på at hjælpe de socialt udsatte patienter på gaden"

Da overlæge Henrik Thiesen takkede for Fonden Novavi Prisen, understregede han, at det ikke var en pris kun til ham, men til hele sundhedsteamet, der igennem de seneste 15 år har tilbudt sundhedsydelser til hjemløse og socialt udsatte i København

AF MARIANNE BÆKBØL


Brug af Naloxon redder liv og bør udbredes endnu mere

Hvert år dør ca. 250-300 mennesker i Danmark som følge af en opiodoverdosis. Der har indtil nu ikke været sundhedspolitisk fokus på at nedbringe dødsfaldene yderligere, bl.a. ved udbredelse af brug af Naloxon

AF HENRIK THIESEN


Styrket indsats for unge med rusmiddelproblemer i 28 kommuner

Siden 2011 har 28 kommuner implementeret rådgivnings- og behandlingstilbud målrettet unge med et problematisk brug af rusmidler. Erfaringerne fra de ni års udviklingsarbejde er mange

AF JANNIE LANGBALLE BLENDSTRUP PEDERSEN, DAN ORBE OG TRINE RY


Tre år efter legalisering: Cannabis-industrien boomer i Californien

Det har i tyve år været lovligt i Californien at anvende cannabis til medicinsk brug, og siden 2016 har det samme været gældende for rekreativt brug. Siden er cannabismarkedet vokset og vokset

AF MARIANNE BÆKBØL


'Alliancen - Unge med dobbeltdiagnose' afholdt høring på Christiansborg, og politikerne lyttede. Nu skal der handles

Gennem Alliancens arbejde er det blevet lysende klart, at området for unge med dobbeltdiagnose skriger på et fagligt løft

AF PETER JENSEN OG SUSANNE PIHL HANSEN


Erhvervsskoleelever om illegale rusmidler: "Altså, det er jo bare et stof"

Et socialt redskab, risikofrit og normalt. Dette er nogle af de holdninger, unge erhvervsskoleelever har til illegale rusmidler. Men hvad med forebyggelsen og skolen, hvilke muligheder er der, og hvad gør de?

AF BRASANNA L. PUSHPADAS OG DENNIS L. M. NIELSEN


5 hurtige til... Vibe Klarup, formand for Rådet for Socialt Udsatte

Om den nye formands visioner for socialt udsatte og rusmiddelområdet

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet


Ildsjælene:

Eric Allouche, psykolog i Rusmiddelcenter Slagelse

Ildsjælene er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet


STOF nr. 35. Forår 2020. Tema: Forforståelser og fordomme

Læs hele STOF nr. 35 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Tema: Forforståelser og fordomme: Forforståelser og fordomme er noget, som - måske i højere grad end så mange andre steder - eksisterer omkring mennesker med stof- eller alkoholbrug. Det mærkes både direkte og indirekte, bevidst og ubevidst i livet og dagligdagen som bruger, pårørende, medarbejder eller andre tilknytninger til rusmiddelområdet. STOF har derfor i dette nummer undersøgt forforståelser og fordomme fra forskellige perspektiver.


Forord

Forforståelser og fordomme

AF KARINA LUISE ANDERSEN


En helhedsorienteret indsats - hvordan gør man det?

Hvad er en helhedsorienteret indsats egentlig, og hvordan udføres den i praksis? Resultater fra et forskningsprojekt belyser dette spørgsmål i forhold til unge, som både deltager i stofreducerende indsatser og er i kontakt med kriminalforsorgen

AF VIBEKE A. FRANK, CECILIA RAND OG MARIA D. HEROLD


Venner og alkohol har stor betydning for unge kvinders opfattelse af egne seksuelle grænser

Danske unges alkoholbrug er bl.a. formet af deres forestillinger om køn. For unge kvinder betyder det, at alkohol kan gøre det svært for dem at skelne mellem, hvornår en seksuel oplevelse var sjov, grænseoverskridende eller et overgreb

AF MIE BIRK JENSEN


Injektion af ADHD-medicin kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser

Medicin, der er beregnet til at blive indtaget oralt, indeholder en række forskellige fyldstoffer, der kan være mere eller mindre vandopløselige. Intravenøs brug af medicinen kan derfor føre til nogle alvorlige og potentielt dødelige følgesygdomme

AF SHEILA JONES


Korrekt brug af medicin gavner personer med ADHD i rusmiddelbehandling

Frygten for salg eller problematisk brug afholder stadig mange rusmiddelcentre fra at benytte medicinsk behandling til personer med samtidig ADHD og rusmiddelbrug. Denne frygt er ubegrundet ved omtanke og årvågenhed, viser flere års erfaringer. Medicinen kan tværtimod være til stor gavn

AF DANNY REVING


Fordomme om stof- og alkoholbrugere: Vi afgrænser os og laver historier om de andre

Det ligger i tiden, at vi afgrænser os fra hinanden via fordomme for at kunne definere os selv. Det vurderer socialpsykolog Torben Bechmann Jensen, der er lektor og studieleder ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet

AF LISE MØLLER SCHILDER


Stemmer fra Siden:

"Ingen måtte opdage noget, for han var jo i gang med at redde verden"

Interview med Marie Brixtofte om hendes far Farums tidligere borgmester Peter Brixtofte, som døde i 2016. Retsmedicinerens konklusion var "dødsårsag ukendt, alkoholrelateret"

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Det ophøjede

Unikt litterært bidrag skrevet særligt til STOF af forfatter Josefine Klougart


Kongens Ø fylder 25 år: Fra intuition til dokumentation i fængselsbehandlingen

For 25 år siden slog Kongens Ø dørene op for misbrugsbehandling af borgere, og i de seneste 22 år har vi drevet behandling i danske fængsler. Vi har gennemgået en rejse fra overvejende at bedømme de indsattes udvikling intuitivt til struktureret at dokumentere den

AF KATRINE MARIE GRAVERSEN, MICHAEL BERINGER OG MICHAEL RASMUSSEN


Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser svarer på syv spørgsmål til psykiatrien

Når de mange professionelle aktører på rusmiddelområdet skal samarbejde, kan forskellige faglige tilgange og rammer give frustrationer og misforståelser. Det ønsker Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser at gøre sit for at ændre på ved at svare på nogle af de spørgsmål, de oftest hører fra andre fagpersoner

AF SIDSEL BUSCH, SIGNE WEGMANN DÜRING, KATRINE JENSEN, KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN, SOLVEJ MÅRTENSSON OG JONATHAN LED LARSEN


Stor forskel på styrken i kokain er en af årsagerne til flere forgiftninger, behandlinger og dødsfald

Flere bliver forgiftet af kokain. En af årsagerne er ifølge chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kari Grasaasen, at der er stor forskel i styrken af det stof, der bliver solgt

AF NANNA STÆRMOSE


Recovery er vigtigt, men det kan være svært i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose

Hvad vil det sige at 'komme sig' fra en dobbeltdiagnose? Hvilke dilemmaer møder fagpersoner i arbejdet med recovery på dobbeltdiagnoseområdet? Dette var nogle af de mange spørgsmål, der blev drøftet på en temadag, som Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser afholdt i foråret 2019

AF SIDSEL BUSCH


Er evidens altid det samme som god kvalitet i socialt arbejde?

Evidens og evidensbaserede metoder i socialt arbejde har udviklet sig til at være afgørende for, hvordan vi løser udfordringer i arbejdet med bl.a. stofbrugere. Men betyder det, at evidensbaserede metoder også er god kvalitet i socialt arbejde?

AF CHARLOTTE VANGE LØVSTAD


Udsatte borgere dyrkede sport og fællesskab på Ferie Camp i Randers

Når 1700 udsatte borgere - hvoraf nogle er nuværende eller tidligere stofbrugere - skal være sammen på lejr i en uge, er en god og værdig dialog mellem arrangør og deltagere altafgørende. Det samme er en klar rusmiddelpolitik, bl.a. af hensyn til de mange børn, som deltager i lejren

AF NANNA STÆRMOSE


Nytænkning for unge med dobbeltdiagnoser: Bosted på Nørrebro har helhedsløsning til unge, der er havnet mellem to stole

Casa Blancas 'Duetten' gør op med både placerings- og behandlingsnormen for bosteder for unge med dobbeltdiagnoser. Det sker i tæt samarbejde med KKUC

AF STIG ANDERSEN


Stofproblemer - og hvordan man løser dem

'Stofproblemer - og hvordan man løser dem' er den sidste bog i en række af tre om brugere, behandling og stofpolitik og kulminationen på mange års arbejde på stofområdet

AF PETER EGE


Samhørighed uden hash skaber nye fællesskaber for unge i rusmiddelbehandling

Hvordan kan vi, der arbejder unge med et forbrug af rusmidler, bruge fællesskaber til at hjælpe unge med at lægge hashen på hylden?

AF SIGNE STRIPP


Forbrug på tværs af klasseskel

Stofbrug og alkoholbrug findes i alle klasser i samfundet. Det har Henriette Karlsen erfaret. Hun kommer selv fra et arbejderklassehjem, men gennem sit frivillige arbejde er hun stødt på unge fra alle samfundets hjørner, som har haft stof- og alkoholbrug tæt inde på livet

AF LISE MØLLER SCHILDER


5 hurtige til... Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

Om hvad ministeren vil have fokus på i forhold til rusmiddelområdet

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet  


Ildsjælene:

Annelise Davidsen, sygeplejerske på Behandlingscenter Odense

Ildsjælene er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet  


STOF nr. 34. Efterår 2019. Tema: Magt

Læs hele STOF nr. 34 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

 

Tema: Magt: I dette nummer af STOF vil vi undersøge magt på rusmiddelområdet fra forskellige vinkler. Magt er som udgangspunkt ikke direkte omtalt i de enkelte artikler, men lægger sig som et tematisk tæppe under hele bladet. Her omtales både magtrelationer, magtmennesker, stigmatisering, kampen for frihed eller inddragelse og afgrænsning af samme, magt - og afmagt - i forhold til sig selv, sin krop, sind eller i forhold til andre: børn, unge og voksne.


Forord

Viden om rusmidler og samfundet: magt

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Unge indsattes erfaringer med stofreducerende indsatser

Fokus på unge indsattes perspektiver på og erfaringer med stofreducerende indsatser i danske fængsler og arresthuse

AF CECILIA RAND, MARIA D. HEROLD OG VIBEKE A. FRANK


Et neuroudviklingsblik på rusmiddelbrug blandt teenagere: Anbefalinger til behandling

At se på rusmiddelbrug blandt teenagere fra et neuroudviklingsperspektiv kan være med til at udvikle nye retninger i behandling

AF SARAH W. FELDSTEIN EWING OG KRISTINE RØMER THOMSEN


Behovet for tilstedeværelse i det sociale arbejde

Hvad karakteriserer social marginalisering? Og hvilke konkrete praksisser står centralt i det sociale arbejde med socialt udsatte borgere i Danmark?

AF LOUISE CHRISTENSEN


Et højt tempo i studielivet får studerende til at bruge medicin

Vi lever i et samfund, hvor travlhed giver anerkendelse, og hvor uddannelsesreformer sætter pres på studerendes tid og hverdag. Nogle studerende ser medicin som et middel til at håndtere tid og følge med

AF LEA TRIER KRØLL


Den uproduktive borger, stofbrug og nye stigmatiseringsmønstre

Er der mennesker med stofbrug i nutidens danske samfund, der oplever sig stigmatiserede af autoritetspersoner? Det har vi undersøgt på VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

AF DITTE ANDERSEN OG MALENE LUE KESSING


Stemmer fra Siden:

"Min hjerne og jeg blev forelsket i OxyContin"

Interview med Fredericias tidligere borgmester Thomas Banke om hans personlige og arbejdsmæssige deroute på grund af overforbrug af smertestillende medicin

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Med Peter Øvig Knudsens ord

Uddrag af forfatteren Peter Øvig Knudsens nyeste bog 'Min mor var besat'. Peter Øvig Knudsen har personligt udvalgt siderne til STOF's læsere.


Børnesoldater presses til brug af stoffer

UNICEF's medarbejdere i Sydsudan fortæller, hvordan de hjælper tidligere børnesoldater med at komme sig efter livet som soldat, hvor drab og voldtægt er en del af hverdagen, og stoffer og alkohol bruges som både tvang og lindring

AF STENER VOGT OG HELENE SANDBU RYENG


Medicinen styrede Gerts liv

Gert Woldum levede i et dagligt smertehelvede gennem flere år. Han bad sin praktiserende læge om mere og mere morfin og blev til sidst afhængig. Redningen var et tværfagligt forløb på Silkeborg Smerteklinik

AF LISE MØLLER SCHILDER


Haslev Krisecenter tilbyder som de første i Danmark hjælp til voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiske lidelser

På det nye kvindekrisecenter i Haslev anerkender personalet, at stoffer og alkohol kan være et udtryk for handlekraft og overlevelse i en voldelig relation

AF NANNA STÆRMOSE


Det er ikke nok med en ny indsats

Ny undersøgelse fra VIVE har fokus på effektive metoder til social misbrugsbehandling af stofbrugere med ADHD

AF LOUISE HØYER BOM, NICHLAS PERMIN BERGER OG LARS FYNBO


Unge med dobbeltdiagnose har behov for skræddersyet hjælp: Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose

Hvordan styrker vi bedst indsatsen overfor unge, som er ramt af dobbeltdiagnoser/dobbelt belastning? Dét har Helsefonden taget initiativ til at få belyst gennem Alliancen - et netværk, hvor unge, forældre og fagpersoner har delt viden og perspektiver

AF SUSANNE PIHL HANSEN OG PETER JENSEN

Nye perspektiver på behandling af unge med dobbeltdiagnose: Unge og forældres råd til hjælpesystemerne

Hvordan opleves mødet med hjælpesystemerne af de unge med dobbeltdiagnose og deres forældre? Dét har Alliancens unge og forældre drøftet på workshops, både hver for sig og sammen med fagpersoner

AF SUSANNE PIHL HANSEN OG PETER JENSEN


Splittet mellem hjælp og risici: dilemmaer i hverdagen på et substitutionsbehandlingscenter

Substitutionsbehandling skal hjælpe stofbrugere til en tryg og stabil tilværelse. Alligevel oplever mange stofbrugere udfordringer og dilemmaer i hverdagen i miljøet på et substitutionsbehandlingscenter

AF MALENE LINDGAARD KLOSTER OG JOSEFINE SKOU JAKOBSEN


Fremskudte behandlere møder borgerne, hvor de er

Hanne Ejersbo arbejder som fremskudt kommunal rusmiddelbehandler på Regionshospital Randers. Den vigtigste erfaring, hun har gjort sig, er, at ligeværdig, nysgerrig dialog er udgangspunktet for alt

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Narkotika på gadeplan - nyt fra den danske stofovervågning

Nye psykoaktive stoffer med høj renhed. Stigende udbredelse af kokain i alle landsdele. Hash af usædvanlig høj kvalitet. Dette er uddrag af den danske stofovervågning, som de retskemiske afdelinger ved universiteterne årligt laver for Sundhedsstyrelsen

AF CHRISTIAN LINDHOLST


Ny bog om udfordringer og muligheder i samarbejdet om rusmiddelbrugere

Der er ikke én gylden løsning for borgere med flere komplekse problemer - og at indse netop dét, kan være vejen til bedre hjælp, påpeger en række forskere i bogen 'Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder'

AF MARIANNE PILEGAARD


5 hurtige til... Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

Om socialt udsatte, magt og afmagt

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet  


Ildsjælene:

Sofie Weinreich Engell, leder af herberget Grace i København

Ildsjælene er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet


STOF nr. 33. Sommer 2019. Tema: Norden

Læs hele STOF nr. 33 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.   

Tema: Norden: Vi ved, at vi på mange måder kan prise os taknemmelige for de forudsætninger og muligheder, det giver at være nordboer. Men vi ved også, at lykken og ligheden ikke er for alle borgere i de nordiske lande. Der findes udfordringer og forskelle, som vi – i forståelsen af, hvad Norden er og skal kunne – kan opnå større indsigt i og viden om, og der er mennesker og emner, som vi til stadighed bør vise opmærksomhed og tage vare på. Dette gælder også i høj grad på rusmiddelområdet og derfor som tema i STOF med vidensartikler fra fagfolk fra hele Norden. Læs bl.a. også det spændende essay fra krimiforfatteren Helle Vincentz og ’Stemmer fra Siden’-interviewet med Jacob Haugaard. 


Forord

Om Norden - viden om rusmidler og samfund

AF KARINA LUISE ANDERSEN

 


Grønland:

Udsatte grønlændere i det danske velfærdssystem: Målrettede indsatser som mulighed og benspænd

Borgere med grønlandsk baggrund har lige rettigheder til velfærdsydelser i Danmark, men oplever til tider særlige udfordringer i mødet med velfærdssystemet

AF MAJ NYGAARD-CHRISTENSEN OG BAGGA BJERGE

Hjemløshed og alkoholmisbrug i et grønlandsk socialpolitisk perspektiv

Problemstillingerne omkring hjemløshed og misbrug er velkendte i den socialpolitiske debat i Grønland. Alligevel er der et mærkbart behov for ny socialpolitik på området

AF STEVEN ARNFJORD

Naalanngilaartugut - vi er lidt frække - Om alkohol og hjemløshed i en grønlandsk kontekst

Udtrykket "naalanngilaartigut" ("vi er lidt frække") kan bruges til at kaste lys over måden, alkohol i relation til hjemløshed defineres og håndteres på, dels af de hjemløse selv, og dels fra politisk hold i Grønland

AF LIZA TUPERNA ITZCHAKY


Norge:

Reformen af stoflovgivningen i Norge - hvor langt er debatten efter et år?

Det er over et år siden, at der var flertal i det norske Storting for at ændre radikalt på stoflovgivningen. Siden er der nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger. Imens kører stofdebatten for fulde gardiner

AF LISE MØLLER SCHILDER

Hvordan lever efterladte videre efter en pårørendes stofrelaterede død?

Nyt norsk forskningsprojekt om et glemt tema. Vi må have fokus på og forskning om nære efterladte, som står tilbage, når stofdøden indtræffer

AF KARI DYREGROV OG HILDE-MARGIT LØSETH


Danmark:

25 år i rusmiddelforskningens tjeneste

I år markerer vi, at Center for Rusmiddelforskning for 25 år siden blev oprettet ved Aarhus Universitet som en selvstændig forskningsinstitution

AF TORSTEN KOLIND

Udviklingen af den faglige opfattelse af metadon fra 1977 til 2000

I dag er det ikke ualmindeligt at høre metadon betegnet som 'medicin', og at en person har brug for metadon for at blive 'rask'. Den slags vendinger ville have været utænkelige for 20, 30 eller 40 år siden

AF ESBEN HOUBORG OG OLGA JUUL ERIKSEN


Færøerne:

Alkoholpolitikken på Færøerne: Fra alkoholforbud til alkoholmonopol

Færøerne havde i næsten hele det tyvende århundrede en særdeles stram alkoholpolitik. Baggrunden herfor, forandringsprocessen og situationen i dag beskrives i denne artikel af en af de fagpersoner, som har deltaget i forandringen

AF PÁL WEIHE


Stemmer fra Siden:

"For mig har det altid været alt eller intet"

Interview med Jacob Haugaard om at drikke alkohol og om at have livskraft og en vild sjæl, at være halvt færing og at tro

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Essay:

Når forfatteren dypper pennen i alkohol

Som forfatter til fem spændingsromaner om emner som medicinalindustriens brutale metoder, Justitsministeriets politiske rævekager og en korrupt olieindustri er misbrug ikke Helle Vincentz felt. Sådan tænkte hun, indtil hun gennemgik sine bøger én for én, og det stod klart, at ikke alene er misbrug til stede i dem alle, men alkohol spiller også en helt central rolle

AF HELLE VINCENTZ


Sverige:

Forskningsformidling: oplysning, magtmiddel eller begge dele?

I et nyt svensk studie undersøges kommunikationsprocesser for at få en bedre forståelse af forholdet mellem videnskab og samfund på afhængighedsområdet

AF KATARINA WINTER

Svensk undersøgelse: Hvordan kan vi sikre en mere lige behandling for unge stofbrugere?

Resultater og konklusioner fra en svensk undersøgelse om ligheder og forskelle mellem piger og drenge, der påbegyndte en behandlingskontakt ved specialiserede ambulante behandlingscentre i 11 svenske byer

AF MATS ANDERBERG


Island:

Stofproblemet i Island: Opioidkrisen giver alvorlige bekymringer

I den seneste tid har opiod-krisen overskygget den offentlige debat om stoffer i Island og givet anledning til alvorlige bekymringer

AF HELGI GUNNLAUGSSON


Finland:

Hvordan drikkes der i Finland?

I slutningen af 1900-tallet fladede alkoholforbruget ud eller faldt ligefrem igennem i de fleste europæiske lande, men i Finland blev det mere end tredoblet fra 1960 til 2007

AF THOMAS KARLSSON OG CHRISTOFFER TIGERSTEDT


Åland:

Åland: Spørgsmålet til en million

Beboerne på Ålandsøerne har nem adgang til billig alkohol. Alligevel ser det ud til, at de drikker mindre end finnerne og svenskerne

AF LISE MØLLER SCHILDER


5 hurtige til... Nina Rehn-Mendoza, direktør for folkesundhed ved Nordens Velfærdscenter

Om rusmidler og den nordiske velfærdsmodel

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet


Ildsjælene:

Søs Hald - socialmedarbejder og alkoholbehandler, Det Grønlandske Hus i Aarhus

Ildsjælene er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet


GODA har ordet:

Alkoholforebyggelse under lup

Nogle kritikere afskriver forebyggende kampagner som værende uden effekt. Imidlertid drikker danske unge i dag mindre alkohol end for ti år siden. Det viser, at forebyggende indsatser har en effekt på holdninger og adfærd

AF ANETT WIINGAARD


STOF nr. 32. Forår 2019. Tema: Ude og hjemme

Læs hele STOF nr. 32 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.   

Tema: Ude og hjemme: Bladets vidensartikler handler om 'ude' og/eller 'hjemme' på forskellige måder og faconer i forhold til rusmidler og samfund. Læs også Knud Romers tekst, interview med musiker Mathilde Falch, STOF-reportage fra Georgien og meget andet.  


Indledning

Om rusmidler og samfund, ude og hjemme

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med bestemte former for impulsivitet

Hvordan bliver vi bedre til at forebygge, at unge får problemer med rusmidler eller andre afhængighedsskabende aktiviteter?

AF KRISTINE RØMER THOMSEN, METTE BUHL CALLESEN, MORTEN HESSE, TIMO LEHMANN KVAMME OG MADS UFFE PEDERSEN


Opioider og opioidafhængighed - hvad er det?

Overdoser af opioider er blevet den hyppigste dødsårsag blandt unge voksne i USA. Får vi et lignende problem i Danmark?

AF MORTEN HESSE


Sådan foregår stofhandel på sociale medier i Norden - de største ligheder og forskelle

Ny etnografisk undersøgelse fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet præsenterer viden om stofsalget på de sociale medier i de forskellige nordiske lande

AF JAKOB DEMANT OG SILJE ANDERDAL BAKKEN


STOF i Georgien:

Narkotikapolitik i Georgien: Det handler om meget mere end stoffer

AF LISE MØLLER SCHILDER OG MARIANNE BÆKBØL

Stigmatisering, udstødelse og sygdomme

AF MARIANNE BÆKBØL

Det tærer på kræfterne at være forkæmper

AF MARIANNE BÆKBØL


Hos Mandecentret føler mange mænd, at de for første gang møder forståelse og accept

Mænd, som er i krise på grund af skilsmisse eller som ofre for vold, har brug for hjælp, inden de måske tyr til rusmidler som lindring

AF KARINA LUISE ANDERSEN


BrugerForeningen kæmper for et værdigt liv for stofbrugere

Foreningen har netop fået nye lokaler på Nørrebro og arbejder hele tiden på at skabe bedre vilkår for aktive stofbrugere

AF NANNA STÆRMOSE


Anne og Simones fædre drak så meget, at det fyldte alt: Et forløb i BRUS hjalp dem videre

Alt for mange børn og unge vokser op i familier præget af rusmiddelproblemer, og det kan have store konsekvenser

AF DORTE NISSEN OG RUNA BJØRN


Styrketræning gavner patienter med levercirrose

Styrketræning genopbygger den muskelstyrke og -masse, som levercirrosepatienter taber

AF LUISE AAMANN


Stemmer fra Siden:

"Vil jeg leve eller dø?"

Interview med musiker Mathilde Falch om en svær ungdom med anoreksi og overforbrug af alkohol og stoffer

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Med Knud Romers ord

Uddrag af forfatteren Knud Romers nyeste bog 'Kort over Paradis'. Knud Romer har personligt udvalgt siderne til STOFs læsere


At tale om sex i misbrugsbehandling

Hvordan behandlere adresserer sex i samtaler med unge i misbrugsbehandling kan være forskelligt alt efter den unges køn

AF IDA FRIIS THING OG VIOLA MARIE SKOVGAARD


Væresteder bliver et hjem for stofbrugere

Brugere af væresteder kan godt lide at sætte deres eget personlige præg på stedet

AF PERNILLE SØRENSEN


5 hurtige til... Michael Karlsen, kontorchef for Center for Børn, Unge og Familier ved Socialstyrelsen

Om indsatser og rusmiddelbehandling for unge

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet


Ildsjælene:

Allan Olsen - misbrugskonsulent i fængsler

'Ildsjælene' er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet


En master i narkotika- og alkoholindsatser giver international viden og indsigt i forskning

Siden 2010 har Center for Rusmiddelforskning tilbudt en forskningsbaseret masteruddannelse til personer, der arbejder med mennesker med misbrug af alkohol og stoffer

AF MARIANNE PILEGAARD

Faglig tyngde og en kritisk tilgang til nye metoder

Tina Munk og Maria Johannsen er i gang masteruddannelsen. De søgte begge større faglig viden og en velfunderet kritisk tilgang

AF MARIANNE PILEGAARD


STOF nr. 31. Efterår 2018. Tema: Overgange

Læs hele STOF nr. 31 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.   

Tema: Rusmidler og overgange: Bladets vidensartikler handler om 'overgange' på mange måder og i mange former. Læs også Troels Kløvedals essay om beruselse, interview med Svend Brinkmann og Anders Petersen om diagnosekultur og meget andet.     


Indledning

Om rusmidler og overgange

AF KARINA LUISE ANDERSEN


"Det handler om at gå den der ekstra mil”

Center for Rusmiddelforskning har undersøgt udfordringer og succeser i indsatser for borgere med komplekse problemstillinger.

AF BAGGA BJERGE


De ringer – vi bringer

Et studie af cannabislevering til døren

Illegale stofmarkeder og distributionssystemer er under evig forandring. I Danmark er ’stofbudservicer’ et eksempel på dette.

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


"Så tager vi lige en enkelt... det gør vi en del herude"

Alkoholbrug og ungdomsliv i danske landområder

Hvordan kan vi forstå alkoholens betydning for unge i de danske landområder?

AF MARIA DICH HEROLD


Hvorfor slutter personer med langvarig ruslidelse å bruke rusmidler?

Ny norsk forskning om, hvilke faktorer der får mennesker til at stoppe deres overforbrug af rusmidler.

AF HENNING PETTERSEN OG MORTEN BRODAHL

Med introduktion af adjunkt Jeppe Oute


Diagnoseudfordrerne

Interview med Svend Brinkmann og Anders Petersen

Psykiatriske diagnoser dominerer vores sprog, vores selvopfattelse og vores hjælpesystemer. Det har uheldige følgevirkninger, mener sociolog Anders Petersen og professor i psykologi Svend Brinkmann.

AF MARIANNE BÆKBØL


Danske unge drikker stadig meget

Danske unge har siden 1995 haft europarekorden i fuldskab. Hvorfor er det sådan, og er der slet ikke sket forandringer i de seneste årtier?

AF JEANETTE ØSTERGAARD


Alkoholvaner formes i 15-årsalderen

Nogle unge drikker som 15-årige 32 genstande om ugen, mens andre unge ikke rører de våde varer. Imellem finder vi den store middelgruppe, hvor alkohol er et middel til at opbygge sociale relationer med.

AF NANNA STÆRMOSE


Om beruselse

Essay om beruselse, rusmidler og rejser, mennesker og verden.

AF TROELS KLØVEDAL


Medicinsk cannabis: En omdiskuteret forsøgsordning?

STOF har samlet op på de mange stemmer i debatten om medicinsk cannabis samt de første erfaringer med forsøgsordningen.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Syntetiske cannabinoider i Danmark – er der grund til bekymring?

Viden om udbredelse og skader som følge af syntetiske cannabinoider i Danmark er begrænset.

AF BIRGTTE THYLSTRUP, KARI GRASAASEN, TORE FORSINGDAL HARDLEI OG SIDSEL SCHRØDER


Stemmer fra Siden:

Når det hele starter for tidligt

… og man er for ung til at passe på sig selv

Interview med radiovært Sara Bovin. Om barndommen med en far, der havde et stort forbrug af alkohol, og om jobbet som vært på det legendariske radioprogram TVÆRS for unge, som har det svært.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


5 hurtige til … Lisbeth Pedersen - forsknings- og analysechef ved VIVE

Om velfærdsforskning og socialpolitik

I hvert nummer af STOF stiller vi fem aktuelle spørgsmål til personer, som varetager arbejde, der er relevant for indsatser og politik på rusmiddelområdet.


Mere kropsbevidsthed, tak

Stod det til psykosomatisk fysioterapeut Maria Andersen skulle hendes speciale udbredes til alle institutioner, der yder stofbehandling.

AF MARIANNE BÆKBØL


Fra døgnbehandling til ambulante tilbud

Det bør undersøges, hvordan vi kan etablere en koordineret og helhedsorienteret indsats i overgangen fra døgnbehandling til ambulante tilbud.

AF MARIE LOUISE LAURIDSEN


Fra det offentlige til den private sundhed

Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen tog springet fra det offentlige sundhedsvæsen og startede deres egen private psykologvirksomhed.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Ældre, alkohol og det gode liv

Ældre borgere med lange uddannelser drikker mere end de kortuddannede.

AF HANNE VIBJERG OG MARIA KOCH AABEL, SUNDHEDSSTYRELSEN 


Struktureret angstbehandling for borgere i substitutionsbehandling 

Hos Dagcentret Stæren har man haft succes med at arrangere angstbehandling som målrettede gruppeforløb.

AF HELGE BØRVEN OG BETTINA ANDERSEN


ILDSJÆLENE:

Poul Højmark – leder af Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter

’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem i sit arbejde på rusmiddelfeltet.


STOF UNGE (STOF særnummer 2018)

STOF UNGE er en særudgave af magasinet STOF målrettet unge mellem 15 og 21 år.

Læs hele bladet som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående. 


Indledning

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Den berusede og berusende ungdom

Er ungdommen en berusende tid? Og gælder det både mænd og kvinder?

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK, GEOFFREY HUNT OG MARIA DICH HEROLD


Flirt!

Om at gå i byen, drikke og flirte med hinanden.

AF MIE BIRK JENSEN, VIBEKE ASMUSSEN FRANK, MARIA DICH HEROLD OG GEOFFREY HUNT


Er det ikke bare hash?

Cannabis har forskelligt indhold, som kan påvirke din hjerne meget forskelligt.

AF KRISTINE RØMER THOMSEN OG METTE BUHL CALLESEN


Hilsener fra Simone, Anna og Sebastian

Breve fra tre unge, der har været i behandling for hash-, stof- eller alkoholforbrug.


Alkohol. Ung. Kvinde. Muslim

Fester og alkohol er en stor del af et dansk ungdomsliv, men gælder det også, hvis man er ung kvinde med muslimsk baggrund?

AF MARIE FJELLERUP BÆRNDT

Nogle unge bruger mere end deres hjerne for at præstere

I 'præstationssamfundet' løber nogle unge risikoen og bruger medicin til andet end det, den er beregnet til.

AF JEANETT BJØNNESS OG LEA TRIER KRØLL


De forbudte nætter

Kan man forbyde unge at gå i byen på grund af indtag eller besiddelse af stoffer? Og hvad sker der, hvis man gør?

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


En tur i byen eller "rundt om havnen"?

Drikker unge på landet anderledes end dem i byen?

AF MARIA DICH HEROLD


Drikker danske unge stadig mest i Europa?

Og hvad er det nu med unge og alkohol? Er det vikingerne, der spøger?

AF JEANETTE ØSTERGAARD


Mor og far (drikk)er for meget

UngeEksperterne fortæller om det. Vi forsker i det. Og BRUS kan hjælpe dig: Hvis mor og far drikker eller tager stoffer.


QUIZ: Hvad ved du om stoffer og alkohol?


STOF nr. 30. Forår 2018. Tema: Steder

Læs hele STOF nr. 30 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående. 

Tema: Rusmidler og steder: Vesterbro, rusmidler på botilbud, Nye Psykoaktive Stoffer, ’12-tals piger’ og ’ADHD’-drenge, restaurationsforbud i nattelivet, rusmidler og ø-liv, essay af Carsten Jensen, portræt af Peter Ege, interview med Sebastian Klein, nyt plejecenter for alkoholbrugere, interview med Stephanie Lose, medicinsk behandling – efter antabus, og meget mere….  


Indledning

Om rusmidler og steder

AF KARINA LUISE ANDERSEN


'12-tals pigerne' og 'ADHD-drengene' - vejlederes erfaringer med pressede unge

Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem.

AF JEANETT BJØNNESS


Rusmidler og Vesterbro:

Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det

En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro.

AF ESBEN HOUBORG OG CECILIA RAND


Rusmidler og Vesterbro:

Hverdagsliv på den åbne stofscene

To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede.

AF MORGAN BANCROFT, SIV SCHJØLL BERGE, JULIE AGGER JOHANNESSEN OG ESBEN HOUBORG


Rusmidler og Vesterbro:

Gadebetjenten - et lavtærskeltilbud for udsatte borgere

'Din betjent' kommer tættere på borgerne med nærvær og engagement på Vesterbro.

AF RUD ELLEGAARD


Rusmidler og Vesterbro:

'Din betjent' for socialt udsatte borgere

Politibetjente skal medvirke til at styrke den lokale tryghed.

AF ESBEN HOUBORG


Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?

Hvad - og hvor udbredt - er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?

AF MARIA DICH HEROLD OG VIBEKE ASMUSSEN FRANK


Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf

For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud

AF THOMAS FRIIS SØGAARD OG RIKKE MIDDELBO RIEL


Fagportræt af Peter Ege: Dansk stofbehandlings chefideolog

Tidligere socialoverlæge Peter Ege har igennem 40 år været arkitekten bag mange forandringer i tilgangen til stofbrugere.

AF MARIANNE BÆKBØL


Rusmidler på botilbud:

Kortlægning af brug og håndtering af rusmidler på botilbud

Beskrivelser af hvordan brug og håndtering af rusmidler reelt udspiller sig på botilbuddene har været fraværende i debatten om vold og fare.

AF SIDSEL BUSCH


Rusmidler på botilbud:

'Jeg scanner da altid omgivelserne...'

Medarbejderes strategier til håndtering af magtesløshed på botilbud

AF CHARLOTTE VANGE LØVSTAD


Rusmidler på botilbud:

Refleksioner over rusmidler i botilbuddet Orion

Selvfølgelighederne betvivles på vejen mod en mere dialogisk praksis

AF IDA KATHRINE DAHL


Stemmer fra Siden:

I kontrasten mellem lys og mørke er det hele menneske

Interview med Sebastian Klein om hans far Jesper Kleins alkoholforbrug

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Nye initiativer:

Plejecenter specialiserer sig i borgere med alkoholmisbrug

Plejecentret Solgården ved Silkeborg blev 1. september 2017 omdannet til et profilplejehjem for borgere med alkoholmisbrug

AF MARIANNE PILEGAARD


Rusmidler og øliv:

'Jeg savner sgu mine drenge'

Betragtninger om kammeratskab og rus blandt unge på Bornholm.

AF JANE BIRGITTE ASCHLUND


Rusmidler og øliv:

Ungerådgivningen på Bornholm

Brug af hash og hårdere stoffer opleves af mange bornholmske unge som "normalt". Ungerådgivningen på Bornholm tilbyder gratis rådgivning.

AF METTE QVIST


Rusmidler og øliv:

Alkohol og behandling på Samsø

Det lokale og nære miljø på en ø kan rumme sociale tabuer.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Rusmidler og øliv:

Her på stedet

Essay: Om Ærø og alkoholkultur: "Her på stedet er vi 30 %, der er alkoholikere. Det er da altid en begyndelse".

AF FORFATTER CARSTEN JENSEN


5 hurtige til...

Stephanie Lose om emnet 'patienter med dobbeltdiagnose'

I hvert nummer af STOF stiller vi 5 aktuelle spørgsmål til de mennesker, som varetager politisk arbejde, der er relevant for rusmiddelfeltet.


Under the influence of music

Musikken er i højsædet, når Dansk Live og Roskilde Festival i samarbejde med Sundhedsstyrelsen markerer en klar holdning mod stoffer.

AF MARIA KOCH AABEL, SUNDHEDSSTYRELSEN


Medicinsk alkoholbehandling - efter antabus

Danmark er et af de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet andre midler, som er særdeles veldokumenterede. 

AF ULRIK BECKER


STOF nr. 29. Vinter 2017

Læs hele STOF nr. 29 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Effektiv behandling af unge, cannabis, medicinsk cannabis, cannabinoider, psykisk sygdom og amfetamin og cannabis, interview med Lotus Turèll, forholdet mellem individ og samfund i alkoholkultur, familien med i alkoholbehandling, stofindtagelsesrum i provinsen, m.m...


Leder

AF TORSTEN KOLIND


Effektiv behandling af unge, der misbruger rusmidler

Metodeprogrammet fra Stofmisbrugspakken.

AF MADS U. PEDERSEN, KARINA E. HOLM, KIRSTEN S. FREDERIKSEN, SHEILA JONES OG MICHAEL M. PEDERSEN


Cannabis:

Opdagelsen af medicinsk cannabis

Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden.

AF SHEILA JONES


Cannabis:

Forskellige cannabinoider virker modsat

Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt.

AF KRISTINE RØMER THOMSEN


Cannabis:

Den usandsynlige opdagelse af det endocannabinoide system - hjernens "dimmer switch"

Ulovlig forskning i cannabis førte til opdagelsen af det endocannabinoide system.

AF SINIKKA LEHMANN KVAMME


Cannabis:

Hvis man lider af skizofreni, skal man være særligt varsom med at bruge amfetamin og cannabis

Er nogle rusmidler værre end andre, hvis man lider af skizofreni?

AF KRISTINE RØMER THOMSEN, BIRGITTE THYLSTRUP, MICHAEL MULBJERG PEDERSEN, MADS UFFE PEDERSEN, ERIK SIMONSEN OG MORTEN HESSE


Er der livsglæde at spore?

Interview med Lotus Turèll om alkoholmisbrug i ressourcestærke familier.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Forholdet mellem individ og samfund

Er en individ-fokuseret forståelse af alkoholmisbrug hensigtsmæssig, når vi som samfund skal minimere skaderne af alkohol?

AF TINA MUNK KNUDSEN


Familien skal med i alkoholbehandlingen:

I alkoholbehandlingen i Aarhus bliver familien bragt på banen fra begyndelsen

AF MARIANNE PILEGAARD  


Familien skal med i alkoholbehandlingen:

'Det er et svigt af børnene, hvis de ikke kommer med i behandling'

At tage partner og børn med i alkoholbehandlingen kan være altafgørende.

AF MARIANNE PILEGAARD


Familien skal med i alkoholbehandlingen:

I Rusmiddelcentret Faxe skræddersyr de en behandling til familierne

AF MARIANNE PILEGAARD


Familien skal med i alkoholbehandlingen

CRAFT (træning af pårørende til alkoholafhængige) skal afprøves over hele landet

Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet står bag et nyt forsøg.

AF MARIANNE PILEGAARD


Mellom det repressive og konstruktive: Håndteringen av åpne stoffscener i Bergen

Norske forskere om effekten af en målrettet indsats mod de åbne stofscener i Bergen.

AF INGRID RINDAL LUNDEBERG OG KRISTIAN MJÅLAND

Uni Research, Rokkansenteret, Bergen


Et fixerum i provinsen

Danmarks sjette stofindtagelses- og sundhedsrum befinder sig i Vejle og er samtidigt de første, som ikke ligger i en af landets tre største byer.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


'Vi vil udvikle en model, der sikrer relevant og velkoordineret behandling af personer med dobbeltdiagnose'

Region Hovedstadens Psykiatri vil udvikle en ny behandlingsmodel.

AF MARIANNE BÆKBØL


Udfordringer i behandlingen af personer med dobbeltdiagnose

Mennesker med både en psykisk lidelse og afhængighed af rusmidler bliver fortsat klemt mellem systemerne.

AF TRINE BALLE LAURSEN


Brug ASI-scores til at finde dem, der har brug for psykiatrisk behandling

Kan ASI-spørgsmålene (Addiction Severity Index) bruges i behandlingen?

AF BIRGITTE THYLSTRUP, MORTEN HESSE OG KIM BLOOMFIELD


Musik som lindring

På sigt kan musik måske være med til at reducere afhængigheden af receptpligtig medicin.

AF KARINA LUISE ANDERSEN


Internationalt samarbejde og bredere formidling af forskning

Torsten Kolind er ny leder af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet


STOF nr. 28. Sommer 2017

Læs hele STOF nr. 28 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Feltarbejde i meth-land, stofindtagelsesrum, 'Et øjeblik', etnicitet - kultur, tro og misbrug, udvisningsdømte og stofmisbrugsbehandling, terapeutisk samfund, trojansk hest, idrætsfællesskab, recovery...


Leder

AF BIRGITTE JENSEN


Hvordan jeg blev taget i at være dum

Et foto-etnografisk studie fra feltarbejde på Sand Mountain, Alabama

AF HEITH COPES, FOTOS: JARED RAGLAND


Stofindtagelsesrum og skadesreduktion, del 2

Hvad betyder det for stofbrugeres liv og helbred, at de kan indtage deres stoffer i dertil indrettede stofindtagelsesrum? Og hvordan er det at arbejde der?

AF NANNA KAPPEL, EVA TOTH OG JETTE TEGNER


'Et øjeblik...'

'Et øjeblik er en serie, hvor vi omtaler nogle af de mange tilbud om hjælp og støtte, der findes på misbrugsområdet.

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Etnicitet - Kultur, tro og misbrug

- Større forståelse for familiesammensætning, kultur og tro, tak! 

Tidligere stofbruger, men i dag misbrugsbehandler, efterlyser en mere differentieret stofbehandling i Danmark.

- Imamer og stofrådgivning. 

I Koranen er der flere steder tekster, der vedrører beruselsesmidler.

- Ensom vej til stoffrihed

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH  


'De skal jo bare smides ud alligevel, ikk?'

En undersøgelse af, hvilke faktorer der spiller ind på udvisningsdømtes adgang til misbrugsbehandling i fængslerne.

AF NIELS LØPPENTHIN


Terapeutisk samfund i et evidensparadigme

Hvad forstår vi ved evidensbaseret viden, og hvilke udfordringer ses i forbindelse med behandlingsformen Det Terapeutiske Samfund?

AF METTE GAJHEDE


Den trojanske hest

Vi forestiller os sædvanligvis, at religion og behandling ikke har noget med hinanden at gøre. Faktisk er der i Danmark en ret indædt modstand mod religion, som ofte nærmest kommer til at fungere som skældsord.

AF HENRIK SAHL


Et meningsfuldt idrætsfællesskab

Når tidligere misbrugere stopper deres behandling, står de overfor en ny, hård virkelighed. Den-FRI tilbyder fællesskab og aktiviteter, der støtter den enkelte i at forblive clean.

AF LISE MUNKSGAARD


Recovery:

Trængt fra flere sider

Betyder recovery opnåelse af afholdenhed eller at få kontrol over et stofbrug? Synspunkterne varierer.

AF MARIANNE BÆKBØL


Recovery:

Et flydende begreb?

Hvordan man forstår recovery afhænger af synet på hvem der kan være i recovery, hvordan der kan arbejdes med recovery, og hvad målet med recovery bør være.

AF JEPPE OUTE HANSEN


Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri

På Bornholm gav det mening med en fælles misbrugsgruppe for dobbeltdiagnosticerede.

AF MARIE BARSE


STOF nr. 27. Vinter 2016

Læs hele STOF nr. 27 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Fængsler, udslusning, mentorer, triple trouble, stofindtagelsesrum, terapi på skærmen, dobbeltdiagnoser, konference-nyt...


Leder

AF BIRGITTE JENSEN


Stofmisbrugsbehandling i fængsler er mange ting

Er det en entydig succes, at mange stofbrugere i fængsel bruger tiden dér til at gå i behandling?

AF TORSTEN KOLIND


'Et øjeblik...'

Kris Danmark, Horserød Fængsel

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Udslusning gennem Kris Danmark

'Mange søger til os, fordi de virkelig gerne vil ændre deres måde at tænke på og handle på.'

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Tak fra kvindeafdelingen

'For første gang, synes jeg, det er realistisk at komme ud og få et godt liv og bruge de ressourcer, jeg har'.

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Frivillige mentorer kan mindske kriminalitet

Nyt projekt giver tidligere indsatte en hjælp, som myndighederne i dag har svært ved at give.

AF BIRNA ESGERD ROHDE


Triple trouble

VAMiS - en misbrugsbehandling til borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

AF CAMILLA BERG OG IBEN SCHMIDT-KRISTENSEN


Stofindtagelsesrum og skadesreduktion, del 1

Hvad betyder det for stofbrugeres liv og helbred, at de kan indtage deres stoffer i dertil indrettede stofindtagelsesrum? Og hvordan er det at arbejde der?

AF NANNA KAPPEL, EVA TOTH OG JETTE TEGNER


Terapi på skærmen

Klient og behandler arbejder med videooptagelser af behandlingssessioner, hvor de sammen identificerer mønstre, der blokerer for at komme godt videre både i terapien og i andre sociale sammenhænge.

AF TORBEN LEHM


Skygger vi for stofmisbrugeres ønske om at forbedre deres liv?

Fortolkes skadesreduktion som et mål i sig selv, risikerer vi at diagnosticere stofmisbrug som et kronisk problem - og herved underminere skadesreduktionsprincippets løfte og krav om selvstyring og empowerment.

AF CECILIE BO LUNDGREN


Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

'Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbrug hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med.'

AF MARIE BARSE


Konference-nyt:

Nye veje til bedre behandling af rusmiddelproblemer

Opsamling fra KL's Rusmiddelkonference i Kolding.

AF MARIANNE BÆKBØL


Indtryk flytter grænser

Genbesøg fra Iran.

AF ELAHEH AHOUNBAR


STOF nr. 26. Sommer 2016

Læs hele STOF nr. 26 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Belønning, adfærd, ADHD, rekreativt brug, provinsen, svenskere i København, NY start, FIT...


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Onde cirkler

Ny forskning peger på ens mekanismer bag stofmisbrug og ludomani

AF KRISTINE RØMER THOMSEN


Vi savner dig, Arne

Essay om afhængighed og behovsopfyldelse

AF ARNE HARDIS


Ung i udkanten

Fortællinger om rusmiddelbrug og behandling i Udkantsdanmark

AF LAURA SOFIE KREBS SØRENSEN


ADHD og afhængighed af rusmidler

Rummelighed i fællesskabet kan støttes ved at behandle børn forskelligt. Også i skolen, hvor det vigtigste er at fange og stimulere børnenes opmærksomhed

AF SHEILA JONES


Ro på

Brugermanualen til Ro På-projektet kan nu downloades på CRF-sitet

AF BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE


"Man skal ha' styr på sine ting!"

"Lige inden vi tager trippet, når vi har fundet et godt sted at være i skoven, tager vi alle sammen vores telefoner frem og tjekker tiden, og så slukker vi dem, siger "GO!" og så er vi i gang"

AF NIELS LØPPENTHIN


Selvmedfølelse: En vej til robusthed

"Alene en forestilling er rigeligt til at vække stærke emotioner som angst og aggression med dertil knyttet stoftrang". Psykolog Leif Vind på årets KABS-konference

AF MARIANNE BÆKBØL


En ny start

Hvilken rolle spiller fællesskabet, når marginaliserede, etniske minoritetsunge forsøger at ændre livsbane?

AF BIRGITTE THYLSTRUP, THOMAS FRIIS SØGAARD OG TORSTEN KOLIND


Fra Sverige til gaden i København

Hvad får unge, svenske stofbrugere til at vælge et liv på gaden i København, hvor deres rettigheder er begrænsede?

AF GRY BRUN ANKER


'Et øjeblik...'

Tredje artikel i en serie, der beskriver nogle af de tilbud om hjælp og støtte, der findes på feltet. Denne gang om Migrantgruppen

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Malin og Robert

Efter at have været igennem det svenske misbrugsbehandlingssystem har to svenske metadonbrugere fra Falun intet ønske om at vende tilbage til Sverige

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Betydningen af feedback fra 'erfarings-eksperten'

Den bedste indikator på, om indsatsen virker, får man ved at spørge borgeren selv

AF FINN BLICKFELDT JULIUSSEN


Et spørgsmål om inddragelse

Oplever brugerne, at de inddrages i døgnbehandlingen - og tillægges deres oplevelser betydning?

AF CHARLOTTE VANGE LØVSTAD


Konference-nyt

Stofmisbrug 2016 - Behandling ved en skillevej

Opsamling fra KABS-konferencen 8. og 9. marts 2016 i Vejle

AF MARIANNE BÆKBØL


Politiets håndhævelse af narkotikalovgivningen

Hvem bliver mistænkeliggjort for besiddelse af euforiserende illegale stoffer? Hvem bliver sigtet? Hvem bliver straffet?

AF TOBIAS KAMMERSGAARD OG ESBEN HOUBORG


Forskningsprojekt om komplekse borgersager

Ny forskning fra Center for Rusmiddelforskning skal belyse indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger.

AF BAGGA BJERGE , JEPPE OUTE OG LOUISE CHRISTENSEN


STOF nr. 25. Vinter 2015

Læs hele STOF nr. 25 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Ro på, fravær & nærvær, mentalisering, hooked for life, khat, cannabis, crack, narkoen ud af byen, på eller påvirket, straight edge...


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Ro på - Hjælp til kriminelle

Ny forskning udfordrer behandlingspessimismen i forhold til brugere med en antisocial personlighedsforstyrrelse

AF BIRGITTE THYLSTRUP, SIDSEL SCHRØDER OG MORTEN HESSE


Misbrugsbehandling med retning

At udvikle evnen til at mentalisere omkring sit stofbrug kan hjælpe brugeren til bedre selvforståelse

AF MAJA NØRGÅRD JACOBSEN


Fravær og nærvær

Udeblivelser og afbud er et velkendt fænomen i misbrugsbehandling - såvel som i psykiatrien

AF CHARLOTTE SILAS HOULBERG BENGTSON OG CAMILLA URHAMMER-WELTZ


På eller påvirket?

Hvad sker der fra 7. klasse til 2. g, når det handler om cannabis?

AF SØREN HOLM


Kan holdninger til cannabis forudsige forbrug?

Hvis vi vil forebygge at unge begynder at ryge, bør vi også fokusere på at imødegå forestillinger om hvor fantastisk og positivt og normalt cannabis er

AF MORTEN HESSE, BIRGITTE THYLSTRUP, SØREN HOLM OG JANNE SCHURMAN TOLSTRUP


Don't smoke / Don't drink / Don't fuck

Er beruselseskulturen under forandring?

AF ANNE JENSEN SAND


10 år 40 millioner kroner senere - Hvor meget klogere er vi blevet?

Afrapporteringen fra endnu et forebyggelsesprojekt i millionklassen indeholder stort set ingen kvantitative angivelser af, hvordan projektet har påvirket eleverne

AF FLEMMING BALVIG OG LARS HOLMBERG


Hooked for life?

Misbrug kurerer ikke sig selv. Men måske skal behandlingen tage fat et andet sted end i selve misbruget?

AF ANNE BOVBJERG


Behandling og nydelse

Substitutionsbehandling anskuet som del af en særlig omsorgspraksis

AF JOSEFINE DAMGAARDS


Hvad mener brugerne om substitutionsbehandlingen?

Substitutionsbehandling har længe været en omdiskuteret størrelse i Danmark

AF BIRGITTE THYLSTRUP OG SIDSEL SCHRØDER


Hvor mange danskere har udviklet et stofmisbrug?

Når tallene er for usikre, bidrager det til, at der føres en forkert narkotikapolitik

AF MADS UFFE PEDERSEN


Mens vi venter

Anbefalinger for den integrerede social-, sundhedsfaglige og pædagogiske indsats for personer med et problembrug af stoffer

AF PETER EGE


PopNAD populariserer nordisk rusmiddelforskning

Om popNAD, skadesreduktion i Island og cannabisdebat i Norden

AF JULIUS VON WRIGHT


Khat - Et social fænomen i kulturel forklædning

I Skandinavien ses khatmisbrug som et somalisk problem, der kræver indsatser rettet mod etniske minoritetsgrupper

AF JOHAN NORDGREN


Rygekokain og urin-testning

Laboratorieanalyser kan skelne rygning af crack-kokain fra andre indtagelsesformer

AF TORBEN BREINDAHL, HANS HENRIK JEPPESEN, MALTHE BUSCH-NIELSEN OG ANDERS NØRGAARD LARSEN


'Et øjeblik': Sundhedsteam, Halmtorvet 9

SundhedsTeam er organiseret som en lægepraksis, men uden klinik, så alt arbejde foregår dér, hvor patienten er

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


"I er hermed udnævnt til lægens medhjælpere"

Kom med på 'RED-LIV'-kursus og hør om, hvordan man kan behandle en overdosis med en næsespray

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Receptpligtig medicin bruges også uden recept

Nye forskningsprojekter: Teenagere, unge og voksne i flere lande bruger i stigende grad receptpligtig medicin uden at have en recept eller på andre måder end den, der er foreskrevet af en læge.

AF JEANETT BJØNNESS OG LEA TRIER KRØLL


Narkotikapolitisk reform - det nye sort

UNGASS 2016 skal bruges til at få en narkotikapolitik, der er effektiv sundheds- og socialpolitik

AF NANNA W. GOTFREDSEN


'The war on drugs' - set gennem en økonoms øjne

Økonomer interesserer sig ikke for intentioner

AF NIELS WESTY


Backstage: Tre dage i maj...

AF ERIC ALLOUCHE OG BIRGITTE JENSEN


STOF nr. 24. Vinter 2014

Læs hele STOF nr. 24 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Policy, brugerperspektiver, skadesreduktion, Grønland, forbudszoner, bufferzoner, brugerforening, politi, jura, kommuner, organisering, dialog, netværk, natteliv, kvalitet, cannabis…


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


UNGASS 2016 - På vej til narkotikapolitisk reform?

Verdens ledere skal i 2016 mødes og diskutere narkotikapolitik. Der er gode tegn på, at 'krigen mod narko' endelig er på retur

AF NANNA W. GOTFREDSEN


Den kritiske mængde af stemmer

Magtfulde folk er forenet i kampen for at ændre narkolovgivningen 'world-wide'

AF ERIC ALLOUCHE


Fra forbudszoner til bufferzone

Ny politik i forhold til stofscenen på Vesterbro

AF ESBEN HOUBORG, VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG BAGGA BJERGE


En forgård til helvede - eller brugernes vigtigste livline?

Hvordan ser sygeplejersken, brugerformanden og politimanden på fixerum?

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


"Hvordan skal din rottepark se ud?"

Kan pengene bruges til behandlingssystemet bruges bedre og komme brugerne bedre til nytte end i dag? Ja! mener Gadejuristen

AF ULRIK DAHLIN


Store huller i dansk sprøjteudlevering

Det står skidt til med den kommunale udlevering af sterilt injektionsudstyr i Danmark

AF JOHANN GREDAL NØRVIG, FILIP SOOS OG NANNA W. GOTFREDSEN


Ny rapport om narkotikarelaterede dødsfald

Hvordan tackler brugere risikoen for overdoser? Hvad kan behandlere gøre for at forebygge og støtte?

AF SIDSEL SCHRØDER, CHRISTIAN TJAGVAD OG BIRGITTE THYLSTRUP


Stofnetværket inviterer: Kom, og tal sammen!

Et nyt forum giver plads til nuancerede diskussioner på misbrugsfeltet. Alle er velkomne!

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN


Udfordringer i Grønland

Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer

AF UPALUK POPPEL


Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark

En grønlandsk kommentar til indsatsen for socialt udsatte grønlændere

AF UPALUK POPPEL


'Et øjeblik': Bisserne

Ny serie om mindre kendte tilbud på feltet - drevet af frivillige

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


På tværs af slør og grænser

Rejsebeskrivelse fra en misbrugskonference i Iran

AF BIRGITTE THYLSTRUP


Kvalitet - ikke alt kan måles

Kvalitetsstandarder fører ikke automatisk til bedre kvalitet i praksisarbejdet

AF BIRGIT BLUM ANDERSEN


Den dag entydigheden forsvandt

Københavns Kommune tænker ud af boxen på misbrugsområdet

AF THOMAS LUND


Den svære dialog

Om magtforholdet mellem den behandlingssøgende og den professionelle

AF KAREN ELLEN SPANNOW


Åben dialog - organisation og praksis

Brugeren som ekspert i sit eget liv, inddragelse af netværk og fordomsfrie professionelle

AF FINN BLICKFELDT JULIUSSEN


Dørmænd: Kontrol og voldshåndtering i den danske nattelivsøkonomi

Når natten falder på, forvandles byens centrum til en fest- og forbrugszone. Så går dørmændene på arbejde

AF THOMAS FRIIS SØGAARD


Markedsføringen af alkohol i nattelivet

Det handler om at sælge store mængder af spiritus på kort tid og gå gæsterne til at drikke hurtigt og købe igen

AF SÉBASTIAN TUTENGES, MAJ WITTE OG MORTEN HESSE


Opkastninger og brug af cannabis - er der en sammenhæng?

Et ret ukendt syndrom kan give invaliderende symptomer og sociale konsekvenser

AF KLAUS THEEDE


Cannabisrygning - hvornår er det brug, og hvornår er det misbrug?

Hvilke overvejelser har cannabisrygere selv om forskellen mellem et rekreativt og et problematisk brug?

AF METTE KRONBÆK


STOF nr. 23. Sommer 2014

Læs hele STOF nr. 23 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.   

Indhold: Udsatte grønlændere, brugerliv, psykiatri, selfchange, fængsler, natteliv, survey … 


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Rigsfællesskabet holder grønlænderne udenfor

Grønlændere bliver tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark end andre indvandrere  

AF JANN SJURSEN


Vi glemmer, at grønlændere, der flytter hertil, er fremmede i det danske samfund

Udsatte grønlændere skal hjælpes bedre, både i Grønland og i Danmark

AF ROBERT OLSEN


Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været alt for uambitiøst

Manglende kontinuitet i prioriteringen og politisk berøringsangst har gjort det svært at tackle problemerne

AF MILLE SCHIERMACHER


Brugere i substitutionsbehandling - i arbejde, på kontanthjælp eller på førtidspension

Hvordan er grupperne forskellige i forhold til medicinering, funktionsniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet?

AF PETER EGE


Thriller

I 5 år har tvillingerne Johnny og Henrik haft som projekt at finde ud af mere om, hvorfor deres store idol Michael Jackson døde - et projekt, der også handler om egen identitet

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Diagnosens uendelige lethed

Psykiatriske diagnoser er svære at stille og kan være mere en hæmsko end en støtte

AF SIGNE KIERKEGAARD CAIN


Psykiatrien blev min skæbne

Erik Olsen har i en menneskealder arbejdet for mere og bedre brugerinddragelse i psykiatrien

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN OG SIGNE KIERKEGAARD CAIN


Forandring uden behandling - et spørgsmål om Recovery Capital

Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp?

AF ANNE-SOFIE CHRISTENSEN OG KAREN ELMELAND


Mentalisering og misbrug - hvorfor?

Rus hæmmer mentalisering, og en skrøbelig mentaliseringsevne kan være medvirkende til at udvikle misbrug

AF MAJA NØRGÅRD JACOBSEN


Forandring i fængslet - hvorfor og hvordan?

Stofbehandling er blevet en fast del af fængslernes behandlingstilbud. Hvad mener de indsatte om det?

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK, KARINA ELLEGAARD HOLM, HELLE VIBEKE DAHL OG TORSTEN KOLIND


Den hjemløse alkoholiker hedder jo bare Smukke John

Den sociale sektor har skabt sig et magtens sprog, der gør det svært for medarbejderne at forstå de mennesker, de arbejder med

AF ROBERT OLSEN


Brugerne har ordet...

Velkomsttale fra en brugerkonference i KABS Hvidovre

AF STEEN ROSENQUIST OG KENNETH E. ERIKSEN


Stofmisbrugeres liv er ikke kun behandling

En fortælling om mennesker, der balancerer mellem liv og død, ydmygelser, overgreb og hævn

AF BIRGITTE ELLEMANN HÖEGH


Nattelivets professionelle: Arbejdsvilkårene for bartendere og dørmænd

Én ting er at gå i byen en til to gange om ugen for at feste med vennerne. Noget andet er at gå på arbejde nat efter nat for at servicere berusede og til tider meget berusede kunder

AF MAJ WITTE, SÉBASTIAN TUTENGES, IDA THYRRING OG MORTEN HESSE


Hashtrack: Et behandlingstilbud til unge!

Det digitale behandlingstilbud til unge er et must - som en del af et fremtidigt reelt behandlingstilbud til alle aldersgrupper

AF FLEMMING W. LICHT


Rusmidler i Danmark - forbrug, holdninger og livsstil

I en ny undersøgelse har over 5.000 danskere svaret på spørgsmål om misbrug, afhængighed, rusmiddelpolitiske emner m.v. Se eksempler på, hvilke svar der kom frem i afrapporteringen

AF KIM BLOOMFIELD, KAREN ELMELAND OG SUSANNE WILLUMSEN


STOF nr. 22. Vinter 2013/14

Læs hele STOF nr. 22 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.   

Indhold: Udsat, tidlig indsats, unge, hash, heroin, fornøjelseskredsløbet … 


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Krigen fortsætter i Istedgade

Et stigende antal misbrugere omkring det hårde stofmiljø på Vesterbro har deltaget i krig. Hossam er en af dem

AF ESKIL THYLSTRUP


Den røde tråd i kaos

Det er en vild udfordring at beskrive sociale metoder i det brugerrettede arbejde

AF ANE KIRK


Mellem eufori og behandling

Når heroin på samme tid er både medicin og rusmiddel giver det nogle dilemmaer i behandlingen - for både personale og for brugere

AF KATRINE SCHJØDT VAMMEN


Så lad os komme i gang!

Meningen med at give opiatafhængige adgang til lægeordineret heroin bør primært være at give dem en ny mulighed for at leve et liv med mere livskvalitet

AF JØRGEN KJÆRVær med til at give brugerne en stemme i rusmiddeldebatten

Verdens største, uafhængige brugerundersøgelse om stofbrug afvikles nu i Danmark

AF LAURA KREBS SØRENSEN OG JAKOB DEMANT


Indsigt giver udsigt

Tre psykologistuderende i forskningspraktik på CRF har været på 'virksomhedsbesøg'

AF CAMERON LEE, DITTE YLVA LISESDATTER OG LOUISE AABY POULSEN


Fra metadon til buprenorphin - erfaringer fra praksis

I Viborg har man arbejdet med at lette processen for patienter i substitutionsbehandling, der skifter præparat

AF TRINE LUND FREDERIKSEN OG LOUISE PINSTRUP NIELSEN


Socialsygepleje i somatik og psykiatri

Sygehusvæsenet mangler (stadig) viden om stofmisbrugeres problemer. Det kan medføre forkert eller manglende behandling, frit løb for fordomme og en nedværdigende holdning til patienterne

AF KATHRINE BRO LUDVIGSENFaglighed og fællesskab skal følges

Noemi Katzenelson forsker i udsatte unge og deres vej mod uddannelse og job - en vej, der ikke er blevet lettere

AF KAREN ELLEN SPANNOW


Sårbare unge skal mødes med en håndholdt indsats

Mødet mellem system og ungt menneske kan ende med, at den unge føler sig svigtet, opgivet og overset

AF MAJBRIT BERLAU


Man ved jo godt, at man er en belastning for samfundet ...

Tålmodighed og tillid er nøgleord i arbejdet med udsatte unge

AF RIKKELINE FACIUS


Tågen er lettet

Projekt Return hjælper unge med at erstatte  hashrygning med uddannelse og nye venner

AF MORTEN CORNELIUSSEN


Skriften på væggen - gruppesamtaler som værdsættende ceremoni

I samarbejde med de unge har man i Helsingung udviklet en model for gruppesamtaler, der er både anerkendende og ressourceorienteret

AF MORTEN HALBERGDen målrettede flaskepost - om forebyggende indsatser

Der kan være store, samfundsøkonomiske og menneskelige gevinster ved forebyggende indsatser i forhold til udsatte børn og unge

AF SIGNE KIERKEGAARD CAIN


Den allertidligste indsats

Med kurser til alle førstegangsforældre satser man i Holstebro Kommune på at forebygge en række sociale problemer

AF SIGNE KIERKEGAARD CAIN


Masteruddannelse i praksis på rusmiddelcenter

Rusmiddelcenter Skive har haft en medarbejder på masteruddannelse. Det har været nyttigt

AF GITTE GRAND GRAVERSEN


Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash?

Hvad kan man forvente og forberede sig på i forbindelse med rygestop?

AF MORTEN HESSE OG BIRGITTE THYLSTRUP


STOF nr. 21. Sommer 2013

Læs hele STOF nr. 21 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Hash, metadon, heroin, motivation, Minnesota, udsat, indlagt …


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Københavns Kommune vil legalisere hash-salg

Forslaget om at lovliggøre hashmarkedet i København rejser en række uafklarede spørgsmål og problemstillinger

AF KIM MØLLER


Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Hvad kan der gøres for de mest udsatte unge, og er legalisering af hash vejen frem?

AF MADS UFFE PEDERSENHjemløs - skæbne eller livsstil?

Hjemløse er eksperter i at overleve, og de kan samarbejde - disse og andre kompetencer bør hjælpesystemet have mere blik for

AF LENE TANDERUP


Forbedret indsats for indlagte patienter med stofmisbrug

Socialsygeplejersker vinder frem på regionens hospitaler

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN OG NINA BRÜNES


Æstetisk dokumentation - af unges selv-fortællinger

Kreativt arbejde med et konkret produkt hjælper unge videre

AF SONNY K. NIELSEN OG KRISTIAN H. KOFOD


Hækkerup - hægt dig på eksperterne!

Anbefalinger fra Rådet for Socialt Udsatte

AF JANN SJURSEN


Fra misbrugsudspil til konkrete handlinger

Kommunernes Landsforening ønsker kvalitetsløft

AF ANNY WINTHER


Misbrugsområdet hører hjemme i kommunerne

Centerlederforeningen giver stemme til rusmiddelområdet

AF KARIN RAAHAUGE


Desserten og fodklinikken

En introduktion til nogle tænkemåder fra et univers, de færreste kender

AF MICHAEL JOURDAN


De indviede, de uindviede og de frafaldne

Et kritisk blik på 12-trins behandling og anonyme fællesskaber

AF ANJA PLESNER BLOCH OG MICHAEL JOURDAN


"Det koster ikke noget at tilhøre NA-fællesskabet. Du er medlem, hvis du siger, du er"

Er alle lige velkomne i de 12-trinsbaserede fællesskaber?

AF LIESE RECKE


Den amerikanske drøm på syre - realisme og fantasi i filmen 'Fear and loathing in Las Vegas'

"Bilens bagagerum lignede et mobilt narkopoliti-laboratorium. Vi havde to poser med græs"

AF MORTEN AMMITZBØLL


Slip kontrollen - lad brugerne styre

Motivationshuset har opfundet 'byggeklodsmodellen', så brugerne selv kan styre deres egen behandling

AF DITTE BRØGGER LØJBORG OG HENRIK BECK


Kan det betale sig?

Opbygningsgården har kigget egne resultater efter i sømmene

AF HANNE HOLM HAGE-AGI OG DAVID LINDEN
Hvordan administreres den ordinerede metadon, når patienterne selv kan bestemme?

Især patienter i arbejde ønsker at indtage deres metadondosis over flere gange i døgnet

AF PETER EGE


Heroinbehandling i Danmark - en undersøgelse af brugere og behandling

Efter et par år med lægeordineret heroin viser forskningen interessante resultater

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN


Hvad har vi opnået med lægeordineret heroin?

En læge, der har været med hele vejen, gør status

AF CHRISTIAN HVIDT


STOF nr. 20. 10 års jubilæum 2012

Læs hele STOF nr. 20 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: STOF nr. 20 markerer bladets 10 års jubilæum med et varieret udvalg af aktuelle, ældre og tilbageskuende artikler – til inspiration og eftertanke 


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Noter om natten

Felt noter - AF SÉBASTIEN TUTENGES

Nattens drømmespil - teenagepiger i nattelivet - AF LEA TRIER KRØLL

En sociolog bag baren - AF MAJ WITTE


Forebyggelse

Modelkommuneprojekt: Om og om igen?

AF FLEMMING BALVIG OG LARS HOLMBERG


Designerdrugs

Nye rusmidler udfordrer folkesundheden

AF TORBEN BREINDAHL OG ANDRES KIMERGÅRD


Psykologi

Psyken og rusmiddelbrug - 10 års forskning i misbrug og psykiske problemer

AF MORTEN HESSE OG BIRGITTE THYLSTRUP


Cannabisdyrkning

Dyrker du cannabis?

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK, HELLE VIBEKE DAHL, ANNE-SOFIE CHRISTENSEN OG ANETTE MADSEN


Forbyd hash!

Hash er det farligste rusmiddel, vi har!

AF FLEMMING LICHT


Interview

Tal om stofferne - de unge tager dem jo alligevel

AF MARIANNE BÆKBØL
Behandling

At gå i behandling ... og gå fra den igen

AF ANNA STELVIG


Netbaseret rådgivning

Netstof.dk - i ny form

AF JANNE ANDERSEN


Stophash

Hashstop - et nyt tilbud for unge

AF INGER CHERCKA


Anonym

Succes med anonym misbrugsbehandling

AF DORTEA NIELSEN


Tilbageblik

Fra psykiatri til stofmisbrug - og tilbage igen

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

Dobbeltdiagnose - set fra projekt socialsygepleje

AF MARIANNE BÆKBØL

Substitutionsbehandling i Danmark

AF VIBEKE ASMUSSEN FRANK, BAGGA BJERGE OG ESBEN HOUBORG

Status på indsatsen i forhold til sårbare familier og gravide kvinder med stofproblematik

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN


Familien i behandling

Familier med misbrug i langtids-døgnbehandling

AF HELLE LINDGAARD OG LISE WIEMANN


Netværk

Historien om Café Tumling

AF LISBETH BAK


Gravid på tværs

Vejen til barnet går gennem mor - og det gode tværfaglige samarbejde

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN OG MIA HEICK


Forebyggelse blandt ældre

Er du ældre - vær særlig forsigtig med alkohol

AF CHRISTINA KUDSK NIELSEN


Boganmeldelse

Udenfor er også indenfor

AF KAREN ELLEN SPANNOW


Konference

Kampen om klienterne

AF MARIANNE BÆKBØL


Kommentar

Hvem har ansvaret for dansk misbrugsbehandling?

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN OG KATHRINE BRO LUDVIGSEN


Tilbageblik

Udfordringer på stofmisbrugsområdet

AF JANN SJURSEN


Boganmeldelse

Fra viden til virke

AF KAREN ELLEN SPANNOW


Interview

Man kan gøre alt fra 0 til ingenting

AF BIRGITTE JENSENSTOF backstage

All access

AF ERIK ALLOUCHE

STOF blev min skæbne

AF BIRGITTE JENSEN

Om korrekturen

AF LEIF AIDT

Om grafikken

AF KIM LYKKE


STOF nr. 19. Sommer 2012

Læs hele STOF nr. 19 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Afhængighed, hash, policy, skadesreduktion, selvhjælp, behandling & forskning …


Indledning

AF BIRGITTE JENSEN


Hvad skal vi stille op med begrebet afhængighed?

Diagnosen afhængighed - stadig til diskussion

AF PETER EGE


Da Salvia kom på den sorte liste

Historien om hvordan en psykedelisk urt kom i mediernes og dermed politikernes søgelys

AF JACOB SULLUM


Legalisér hash!

Forfatteren finder det meningsløst at bekæmpe hash med et totalforbud. Han mener stadig ikke, der foreligger acceptable grunde og ræsonnementer for forbuddet

AF ERIK MANNICHE


Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering

De fleste cannabisdyrkere går ind for legalisering, men de har også en mening om hvordan og for hvem

AF ANNE-SOFIE CHRISTENSEN, VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG HELLE VIBEKE DAHL


Situationsrapport: Hvad sker der i Holland?

Coffeeshops - nu kun for hollændere

AF BIRGITTE JENSEN


Narkotikapolitiske reformer: Se Portugal!

I mere end ti år har Portugal haft Europas mest tolerante narkotikapolitik. Hvad går den ud på?

AF BIRGITTE JENSEN


Danmark set udefra

Hvad lægger en brite mærke til, når han efter flere år besøger Danmark igen? Stothard overvejer bl.a., hvor narkotikapolitikken er på vej hen her og i UK

AF BLAINE STOTHARD


Misbrugsanalyser - hvor går det galt?

Hvis ikke testningen gribes professionelt an, sker der for mange fejl

AF TORBEN BREINDAHLForebyggelse - hvad virker?

Myten om stordrikkende danske unge holder ikke

AF ANETT WIINGAARD


Tilfældig alkoholpolitik?

Da alkoholafgifterne blev sat ned, skete der ikke det, forskerne forventede

AF KIM BLOOMFIELD


Boganmeldelse

Svanesang eller morgenrøde?

AF KAREN ELLEN SPANNOW
Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling?

Brugernes tilfredshed er klart forbundet med, hvad de har fået ud af behandlingen og den opfølgende indsats

AF BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE


Kommunalreformen til serviceeftersyn

Efter 5 års drift indkalder regeringen til eftersyn af reformen: Hvad er gået godt? Hvor er der problemer?

AF ASBJØRN AGERSCHOU


STOF nr. 18. Vinter 2011/12

Læs hele STOF nr. 18 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Heroin, behandling, Stanton Peele om afhængighed, fest, test & hjælp …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Heroin:

Dilemmaer i heroinbehandling - Personalets erfaringer

Nogle af de områder og dilemmaer, hvor heroinbehandlingen bliver svær

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN OG KIRSTINE BIRK

Social behandling og heroin

Alle fokuserer på stoffet heroin, men den sociale behandling rummer også både udfordringer og muligheder

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN OG KIRSTINE BIRK


Behandling:

Afhængighedsoplevelsen

En af misbrugsfeltets allerstørste navne gør op med en lang række dogmer og myter om afhængighed

AF STANTON PEELE

Hvornår reagerer de?

Interview med den svenske læge, forsker og forfatter Johan Kakko

AF ANDERS HOCHHEIM

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser

Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger?

AF CHARLOTTE SILAS HOULBERG

'Ro på'

Kan et kort, struktureret og billigt behandlingstilbud gøre en forskel for klienter med antisocial personlighedsforstyrrelse?

AF BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE


Fest:

Fest i trygge rammer

Hvordan gør man nattelivet sikrere at færdes i?

AF SÈBASTIEN TUTENGES, LARS NØRR MIKKELSEN, MERETE POULSEN, KIM BLOOMFIELD, KAREN ELMELAND, VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG MORTEN HESSE

Intet nyt under hangaren?

Etnologen er til teknofest i silende regnvejr langt ude på landet. En beretning fra felten

AF ASTRID FONTAINE


Test:

Laboratorieanalyser

Misbrugsanalyser er et vigtigt redskab i diagnose og behandling - men rekvirenter bør være bevidste om både kvalitet og fejlkilder

AF TORBEN BREINDAHL

Alkohol-forebyggelse anno 1556 og 2011

Hvordan så et forebyggelsesinitiativ ud i renæssancen? Og hvilke tanker ligger der bag nutidens forebyggelseskampagner?

AF CASPAR SCHLIEWE


Hjælp:

Micro-hjælp

Undertiden er det hverken mange ord eller kloge ord, der skal til for at ændre en situation, men de rigtige ord

AF ERIC ALLOUCHE


Boganmeldelse:

Det værste er at stå udenfor

AF KAREN ELLEN SPANNOW


STOF nr. 17. Sommer 2011

Læs hele STOF nr. 17 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Historiske vinkler, dobbeltdiagnose, aktivering, uddannelse, projekter, seniorer …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Narkomaniens glemte fortid

Historien om stofmisbrug i Danmark 1870-1955

AF JESPER VACZY KRAGH


En aldrig før oplevet salighed

En tankevækkende historie om Danmarks kendteste narkoman

AF MICHAEL JOURDAN


Ny ph.d. på CRF

Cannabisstorforbrugere - i og uden for behandling

AF METTE KRONBÆK


Oppe i Norge

Mange vil sige, at Norge kom sent i gang med substitutionsbehandling. Til gengæld er udbygningen gået meget stærkt

AF ASTRID SKRETTING


Dobbeltdiagnose - dobbelt belastning?

200 år med psykiske lidelser og rusmidler i psykiatrien

AF LOTTE SØNDERBY


Meningsfuld aktivering på hjemmebane

Da beskæftigelsesindsatsen for misbrugere flyttede ud på væresteder og herberger i København

AF KALINKA WEST HENRIKSEN


Om undersøgelsen bag nyt uddannelsestilbud til misbrugsbehandlere

To nye misbrugsmoduler skal møde det nærmest umættelige behov for uddannelse blandt behandlere i misbrugsfeltet

AF CHARLOTTE SIIGER


Master i narkotika- og alkoholindsatser

En studerendes erfaringer fra det første år

AF KARINA SANTOS


Masteruddannelsen - et uddannelsesløft på rusmiddelområdet

Hvilke erfaringer har planlæggere og undervisere gjort sig?

AF TORSTEN KOLIND


Det har gjort indtryk

Hvordan har det været at møde og interviewe stofmisbrugere, når man er ny på området?

AF SIDSEL SCHRØDER OG LIV NAUTRUP HEERWAGEN


Ud af tobakstågerne

Mange misbrugere, hjemløse og mennesker med sindslidelser vil (også) gerne lægge smøgerne på hylden

AF KAREN THOUGÅRD PEDERSEN


De overlevende

Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger

AF PETER EGE


Nyt projekt

Stofmisbrugere i gratis og anonym behandling?

AF DORTEA NIELSENSTOF nr. 16. Vinter 2010/11

Læs hele STOF nr. 16 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Behandling, skadesreduktion, udsat, stofscener, sygepleje, aktivering, køn …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Behandling:

Behandlingsbegrebet - klar til skrot?

Vi har blind tiltro til 'behandling' - uden at vi ved, hvad det er

AF STEFFEN JÖHNKE

Hvorfor er opkvalificering af behandling ikke så enkelt, som det lyder?

Hvordan oplever behandlerne kravene om en mere effektiv behandling?

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN OG BIRGITTE THYLSTRUP

Afgiftning igen og igen - er det en god idé?

Forskning viser, at gentagne afgiftninger gør mere skade end gavn

AF MORTEN HESSE


Skadesreduktion:

Skadereduktion - et nyt blik på begrebet

Såvel behandling, forebyggelse som kontrolpolitik bør udformes med henblik på den størst mulige skadesreducerende effekt

AF PETER EGE


Heroin:

Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark

Hvordan fungerer de nye heroinklinikker?

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

Brugernes syn på heroinbehandling

Hvordan er det gået med de første brugere i heroinbehandling?

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN


Stofscener:

Vesterbro - historisk og nu

I et område på godt og vel én kvadratkilometer har Danmarks største narkoscene haft 40 års jubilæum

AF ROBERT OLSEN M.FL.

Åbne stofscener - hvordan håndteres de?

Lektioner fra andre europæiske storbyer med åbne stofscener

AF PETER EGE

'Bestyrer af en narkocentral'

Allerede i pionerårene arbejde Tine Bryld med stofmisbrugere

AF GITTE LØKKEGAARD


Sygepleje:

Sygepleje til indlagte patienter med et stofmisbrug

Alle faggrupper kan have nytte af at kende til anbefalingerne i ny lærebog

AF NINA BRÜNÉS OG NANNA KAPPEL


Aktivering:

Nye billeder af brugere, vi har stirret os blinde på

Et eksempel på hvad aktivering også kan være

AF OLE THISGAARD


Projekter:

Fra 'forsøg' til forankring

Forsøgsprojekter som døgnfluer? Vi kan lære af undtagelserne

AF DORRIT PEDERSEN


Udsat:

Graviditet og alkohol

Alkohol er suverænt det farligste rusmiddel. Alle gravide bør spørges til alkoholvaner

AF LISE LÆRKE IVERSEN OG PIA SCHIØLER KESMODEL

Graviditet og rusmidler - hvordan går det børnene?

Ny forskning om konsekvenserne af rusmiddelbrug under graviditeten

AF TINE IRNER

Tænk kønnet med!

Hvad er kønsmainstreaming? Bud fra en konference om køn og ligestilling

AF MIA VON QUALEN OG KATHRINE BRO LUDVIGSEN


Cannabis:

Selvmedicinering i det skjulte

En ud af fire i CRF's anonyme undersøgelse om cannabisdyrkning nævnte medicinsk brug som begrundelse for at dyrke planten

AF HELLE VIBEKE DAHL OG VIBEKE ASMUSSEN FRANK

Gætværk eller ej?

Hvordan kan man regne på økonomien i en hypotetisk legalisering?

AF KIM MØLLER


Unge:

Er stoffer 'normaliserede'?

Ny forskning om unges festvaner fra bogen 'Stoffer og natteliv'

AF JAKOB DEMANT OG SIGNE RAVN


STOF nr. 15. Sommer 2010

Læs hele STOF nr. 15 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Udsat, dobbeltdiagnose, køn, Minnesota, cannabis, forskning, metode …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Udsat M/K:

Socialt udsatte set i et kønsperspektiv

Noget tyder på, at de to køn følger forskellige veje ud i udstødelse og hjemløshed

AF PREBEN BRANDT

Et slag for den opsøgende sundhedsfaglige indsats

Sundhedsplatformen i Silkeborg arbejder med bedre sundhed blandt brugerne

AF ANITA H. RASMUSSEN, CHARLOTTE ENEMARK, METTE B. NIELSEN OG TOVE H. SØRENSEN

Seksuelle overgreb på hjemløseinstitutioner

Maskuline adfærdsnormer fylder meget og gør det svært og farligt for kvinderne at begå sig på herberger m.v.

AF MARIE S. LARSEN, LOUISE S. HANSEN OG KAREN A. NIELSEN

Hvorfor går hun ikke bare?

Vold mod kvinder er aldrig tilfældig - og man kan dø af den

AF LENE JOHANNESSON

Kvinder i behandling for afhængighed

Kvinder, som drikker eller tager stoffer, har brug for at få selvværdet igen og finde glæden ved livet

AF GUDRUN ISLANDI BRAMSEN

Mænd ingen adgang

Stoffri døgnbehandling opfattes som regel som kønsneutral - en tilgang, der får os til at overse kønsforskellene

AF CHARLOTTE LØVSTAD

Kvinder, traumer og stofbrug

Mindre fokus på stofbrug giver mere plads til refleksion over andre vanskeligheder, ressourcer og ønsker i livet

AF KATHRINE LOUISE BRO LUDVIGSEN OG TINE LYDOLPH

Selvskadeden indadvendte og kropsorienterede risikoadfærd

Vi lever i en tid, hvor det giver mening at håndtere og udtrykke mistrivsel kropsligt

AF HALLUR THORSTEINSSON

Anabole androgene steroider - et overset stof i misbrugsbehandlingen

Steroider er et stof for (unge) mænd, der gern evil have store muskler. Men de får andet i tilgift

AF MALENE JOHANNISSON


Dobbeltdiagnoser:

Pårørende til mennesker med dobbeltdiagnose

For brugeren er rusen en kortvarig lyksalighed - for de pårørende kan det være en dobbeltbelastning at være vidne til

AF JENS S. ANKERSEN, GITTE SJØDIN OG KATHJA BRANDT

Den samme dør

Patienterne er ikke vant til tillidsfulde forhold, men det prøver Specialambulatoriet at opbygge

AF BIRGITTE VEJSTRUP


Minnesota:

Den islandske forbindelse

En af pionererne løfter en flig af historien om Minnesota-modellens rejse fra USA til Danmark via Island

AF GUDRUN ISLANDI BRAMSEN

Om å komme ut i spritten

Anmeldelse af P. O. Enquists selvbiografi Et andet liv

AF SUNNEV GRAN

Sindsrobønnen

Historien om en velkendt bøns ukendte opgav og hvordan den sociale dimension forsvandt undervejs

AF LIESE RECKE

Den addiktive proces og tvangspræget adfærd

Forudsigelige stemningsskift samt destruktive og hengivne relationer udgør fællestræk i udviklingen af afhængighed

AF CRAIG NAKKEN

Tolv grunde til hvorfor vi må finde alternativer til anonyme alkoholikere

Fællesskabere bygger på en pakke af forudsætninger, som ikke altid stemmer overens med klienternes grundanskuelser

AF GLENN D. WALTERS

Netværk

Nu findes der alternativer til AA, NA m.fl. i Esbjerg og København

AF MICHAEL S. HOLDEN OG THOMAS TESFAYE-BERHANE

Spejlneuroner i AA

Hjerneforskere mener at kunne forklare, hvad der sker, når AA-medlemmer deler livserfaringer

AF TORBEN LINDBJERG


Forskning:

Bruce K. Alexander og 'Rat Park'

Et originalt udtænkt forsøg viste, at afhængighed er mere end farmakologi og biologi. Ophavsmanden har nu skrevet en ny bog om afhængighed, hvor det sociale og kulturelle betones

AF LIESE RECKE


Cannabis:

Hjemmedyrket cannabis - dyrkernes egne erfaringer og perspektiver

Ny CRF-undersøgelse: Hvilke motiver og erfaringer har folk, der trodser forbuddet mod cannabisdyrkning?

AF HELLE VIBEKE DAHL, VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG SUSANNE VILLUMSEN

Hovedet er kun klogt, når kroppen er med

Ned i tempo, ned i kroppen, ned i det konkrete - følelser skal man ikke af med, men leve med

AF LONE NIELSEN


Metode:

Mindfulness

Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness. Man lærer at være mere til stede i det, man oplever og gør

AF JOHNNY L. REINHARDT OG ØIVIND WEINGAARDE MED BIRGITTE THYLSTRUP


STOF nr. 14. Vinter 2009/10

Læs hele STOF nr. 14 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Seniorer, druk, selfchange, heroin, gravid, udsat, ung, rekreativt brug, viden …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Gråt guld og hvid sne

Aldrende heroinveteraner fra 60'erne og nye seniorer, der bruger stoffer, giver nye udfordringer i Storbritannien

AF CARYL BEYNON OG LLOYD BARON


Et forsøg på ’fredelig’ sameksistens mellem alderdom, alkohol og medicin

Når man som ældre ikke tåler alkohol og stoffer så godt mere, kræver det stor konduite af hjemmehjælperen at tage emnet op

AF CHRISTINA KUDSK NIELSEN


Hvordan sætter man fokus på passiv drikning i alkoholforebyggelsen?

Hvis folk generer eller skader andre, når de drikker, angår det os alle

AF MAIBRITT KUSZON, GRETE ODDER NIELSEN OG HELENE GOLDBERG


Forandring uden behandling

Indtil for få år siden var det nærmest tabu, at man kan komme ud af afhængighed uden at få behandling

AF KAREN ELMELAND OG DORTE HECKSHER


Psykoterapi mod depression hos misbrugere?

Er der evidens for behandling? Sagen undersøges i ny forskningsoversigt fra CRF

AF MORTEN HESSE


Bliver man dummere af metadon?

Hvorfor har metadon et dårligt ry i mange kredse - og er der hold i det?

AF PETER EGE


Heroinbehandling i Danmark - hvad skal der forskes i?

I 2010 påbegyndes behandling med diacetylmorfin. Den danske model vil blive evalueret og en række aspekter undersøgt

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN


LSD - videnskabelige muligheder og kulturelle begrænsninger

En rejse gennem laboratorier, psykiatrien, mind control og hippiebevægelsen. Får stoffet en renæssance?

AF BJARKE SKÆRLUND RISAGER


Boganmeldelse:

Respekt - Gadekultur, ny etnicitet og stoffer

AF KIM MØLLER


Tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere - norske erfaringer

Tvang efter norsk forbillede overvejes i Danmark. Virker det efter hensigten?

AF KARL HARALD SØVIG


Familiebehandling på Skovvænge

Misbrugere kan godt blive gode forældre - hvis de får den rette hjælp

AF ANETTE JUUL


Hvorfor er et specifikt kvindefokus nødvendigt?

Det enkle svar er: fordi mænd og kvinder er forskellige - også når det handler om misbrug. Men der er flere grunde ...

AF KATHRINE BRO LUDVIGSEN


Projekt over muren

Misbrugsbehandling i fængsler er lidt af et kultursammenstød. Hvordan får man det til at fungere?

AF CAMILLA HJØRNHOLM OLSEN


Markedskræfterne og Brixton-eksperimentet

Engelsk politi nytænker indsatsen og tager skadesreduktion til sig

AF HARRY SHAPIRO


'Projekt bedre udredning'

Den rette hjælp kan lette vejen mod bedre livskvalitet for folk med dobbeltdiagnose

AF KIRSTEN FREDERIKSEN


Ny ph.d. på CRF

Unge, natklubber og stoffer

AF SIGNE RAVN


At være klædt på til arbejdet med stofbrugere

Det er ikke viden om misbrugsbehandling, der mangler - men bliver den brugt?

AF BIRGITTE THYLSTRUP OG KATHRINE BRO LUDVIGSEN


STOF nr. 13. Sommer 2009

Læs hele STOF nr. 13 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Køn, pårørende, unge, druk, kokain, uddannelse, behandling, relation …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Afhængige mødre:

Kvinder, børn og afhængighed

Interview med Loretta Finnegan, der i en menneskealder har arbejdet med gravide, stofafhængige kvinder og deres børn

AF MICHAEL JOURDAN

Hvad nu hvis de ikke vil i behandling?

Barriererne i forhold til behandling er flere. Den største er frygt for at blive frataget sit barn

AF DORTE HECKSHER OG HELLE DAHL

Lovgivning og praksis

Indsatsen skal ske efter den gravides egne ønsker og behov

AF JANNE SCHACKE

Gravid på tværs - erfaringsudveksling

Hvordan sikres et godt graviditetsforløb for kvinder med stofmisbrug?

AF LOUISE ØSTERGAARD

Sårbare kvinder

Den bedste løsning for den gravide stofmisbruger og andre sårbare kvinder findes med hjælp fra behandlingssystemet

AF BIRGITTE LUND PEDERSEN OG HANNE LARSEN

Behandling af gravide og familier med misbrugsproblemer – en udfordring

Der er økonomi i at lave et intensivt og kvalitativt stykke behandlingsarbejde for udsatte børn og deres forældre

AF RITA KNUDSEN

Gravide misbrugere og tvang

Skal vi lovgive om tvangsbehandling? Hvor mange drejer det sig om? Hvordan finder man dem? Er der alternativer til tvang?

AF MADS UFFE PEDERSEN


Prostitution:

Om stofmisbrug og prostitution

'Tænk på fædrelandet, og hold ud min pige', sagde min bedstemor, da jeg kom i kærestealderen. Men tænker en prostitueret på pengene og holder ud, så er hun prostitutionsskadet

AF LIESE RECKE


Pårørende:

Støtte til børn i familier med alkoholproblemer

Børn fra misbrugsfamilier har brug for at blive set og hørt

AF ELSE CHRISTENSEN

Behandling af unge fra familier med alkoholproblemer

Centrale problemstillinger når pårørende tilbydes hjælp

AF THOMAS MACKRILL


Druk:

'Passiv drikning'

Ny strategi i alkoholforebyggelsen fokuserer på hvordan alkoholadfærd har konsekvenser for andre

AF HELENE GOLDBERG


Uddannelse:

Efteruddannelse af sagsbehandlere

300 kursuspladser var ikke nok. Nye kurser er på vej

AF METTE LYKKE LAURIDSEN OG METTE KRONBÆK

Europæisk master

Ny international uddannelse på misbrugsområdet

AF TORSTEN KOLIND


Unge:

Premieredag for ungebehandlernetværket

Stor interesse for første møde i det nye Ungebehandlernetværk

AF MARIANNE BÆKBØL


Kokain:

Akutte kokainpsykoser

Kokain har overtaget stofscenen på Vesterbro. på Mændenes Hjem opleves dagligt personer i en psykotisk tilstand

AF SIDSEL THORSEN


Behandling:

Gruppebehandling

Fra distraktion og small-talk til sammenligning, anerkendelse og identifikation. Gruppebehandling rummer det hele

AF SIDSEL THORSEN


Dobbeltdiagnose:

Den terapeutiske relation

Hvordan oplever patienter og behandlere deres indbyrdes roller og hvordan påvirkes behandlingsproces og behandlingsresultat heraf?

AF BIRGITTE THYLSTRUP

Dobbelt diagnose - dobbelt behandling

Beskrivelser og analyser af behandlingstilbuddet fra KASA præsenteres i en afsluttende antologi

AF KATRINE SCHEPELERN


Boganmeldelse:

Hverdagspraksis i socialt arbejde

AF BIRGITTE THYLSTRUP


STOF nr. 12. Vinter 2008/09

Læs hele STOF nr. 12 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Fængsler, antisociale, stoffer, eksere … Tema: på druk og til fest på fransk …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Behandling i fængslet:

Dilemmaer i hashbehandling i danske fængsler –behandlernes erfaringer

Når behandling skal foregå i spændingsfeltet mellem tillid og kontrol

AF TORSTEN KOLIND, VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG HELLE VIBEKE DAHL

Status og udfordringer for misbrugsbehandlingen i kriminalforsorgen

Med afsæt i den foregående artikel gives et bud på de rejste dilemmaer og kritikpunkter

AF NIELS LØPPENTHIN


Antisociale:

Behandling af klienter med en antisocial personlighedsforstyrrelse? - Jo, det kan nytte

Om at skabe en god og tryghedsgivende relation til den bange, usikre og sårbare side af personligheden

AF HENRIK BECK


Khat:

Når khat fylder for meget - misbrug i en minoritetsgruppe

Skal det danske behandlingssystem droppe skemaerne og den megen snak om følelser?

AF ANDERS PEDERSEN OG KLAUS OUDAHL

Forbud eller laissez-faire? - Reguleringen af khat i Skandinavien og Storbritannien

Hvad er khat, hvordan virker det, hvem bruger det, hvorfor er det forbudt, hvad er evidensen og kan man finde en plads til khat?

AF AXEL KLEIN


Hash- og kokain:

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde

AF CHRISTIAN SOLHOLT


Eksere:

Når livserfaringer ses som realkompetencer

På misbrugsvejlederuddannelsen oplever mange studerende, at personlig udvikling og faglig udvikling går hånd i hånd

AF JONNA NØTTRUP


Dobbeltdiagnose - pårørende:

Pårørende til brugere i dobbeltdiagnose - behandling

Pårørende kan tilføre behandlingen nye dimensioner - men inddragelse af dem kræver også ressourcer

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN


Unge:

Døgnanbragte unge og rusmidler

Et projekt med inspiration, idéer og mod på at håndtere den udfordring, at unge bruger rusmidler på anbringelsesstederne

AF SUSANNE PIHL HANSEN OG PETER JENSEN

Unge er ikke en massebetegnelse, når det handler om rusmidler

Et længe ventet forskningsprojekt skal følge 500 unge, der har været i en eller anden form for misbrugsbehandling. Projektet er åbent for deltagelse

AF MARIANNE BÆKBØL


'Det franske tema II':

Dionysos på Sorbonne

En introduktion til Maffesoli ved Sébastien Tutenges

At gøre god brug af det onde

Hvis man bruger for kradse midler i kampen for at sikre borgernes sikkerhed og sundhed kan det give bagslag

AF MICHEL MAFFESOLI

Druk som æstetik

Fest fylder meget i unges fællesskab. unge har brug for at lære at åndtere alkohol, hvis festkulturen skal gives flest gode oplevelser. Dér skal forebyggelsen sætte ind

AF JAKOB DEMANT

Fra kedsomhed til henrykkelse

Festen tjener intet formål, men er ikke desto indre dyrebar

AF STÉPHANE HAMPARTZOUMIAN

Spildets lyksaligheder

Georges Bataille blev født i forrige århundrede, var bibliotekar og muligvis fra forstanden

AF SÉBASTIEN TUTENGES

Den deliriske sandsiger

Multikunstneren Antonin Artaud tog et radikalt opgør med sin samtid og søgte med sin kunst og narkotikabrug at overskride grænserne mellem kunst og hverdagsliv

AF JAKOB WILLIAMS ØRBERG

Stoffer på den franske metal-scene

En etnografisk studietur i det franske metal-miljø med fester, musik, selvkontrol og udskejelse

AF SYLVAIN AQUATIAS

På vej mod globalisering af fransk 'drikkekultur'?

Franskmændenes forhold til vindrikning er en institution i fransk selvopfattelse, som i disse år anfægtes af de unges mere internationale drikkevaner

AF MARION DEMOSSIER

Hvem dræbte Marilou?

Historien om, hvordan den tragedie fik indflydelse på forskning og politik i Frankrig

AF ERIC ALLOUCHE


STOF nr. 11. Sommer 2008

Læs hele STOF nr. 11 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: STOF online, behandling, brobygning, risiko … Tema: Franske tanker …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN OG BIRGITTE JENSEN


Handling giver forvandling! Hvad giver behandling?

Behandling er ikke en mekanisk proces, vi udsætter en passiv klient for. En vis portion ydmyghed er på sin plads

AF PETER EGE


Når sikkerhedsnettet forsvinder

Mange af de allermest belastede stofmisbrugere magter ikke at overholde de krav, hjælpesystemet stiller til dem

AF RASMUS KOBERG CHRISTIANSEN OG DANNIE HANSEN


Receptfri hash på apoteket

De, der tror, at hash er relativt ufarligt, må hurtigst muligt tro om igen. Det mener en familieterapeut, som her giver fire grunde til, at misbrugere skal kunne købe hashen på apoteket

AF LIZZI KIARIE


Nyt behandlingstilbud i København: hash- og kokainbehandling

Københavns Kommune tilbyder nu gruppebehandling til mennesker, som er afhængige af hash, kokain og andre feststoffer

AF CHRISTIAN SOLHOLT


Hash uden løftede pegefingre

Mange bruger hash, men ingen synes specielt ivrige efter at udbrede materiale om sikker brug. For det meste overbetones det negative, det positive nedtones, og brugerne må selv erfare faldgruberne

AF JESPER KRISTENSEN


En australier i London - med den rette recept?

En australsk heroinbruger med bopæl i London har personlige erfaringer med såvel gode som dårlige måder at ordinere heroin på. Vi bringer hendes anbefalinger

AF ERIN O'MARA


Fra streetwise til patient

Heroin på klinik bliver ikke en gratis frokost for gadens overlevere. Det er ikke sikkert, at brugerne vil opnå så mange stjernestunder med heroinordination, men ønsket om blot 'at blive rask' uden at blive ruineret vejer også tungt

AF BIRTHE LARSEN


Ny undersøgelse på CRF: To metoder for udredning af stofafhængige

Betyder det noget for stofmisbrugsbehandlingen, at misbrugeren er bevidst om sine personlighedsforstyrrelser? Det vil en ny CRF-undersøgelse belyse

AF MORTEN HESSE


Misbrugeres personlighedsforstyrrelser og behandleres følelsesmæssige reaktioner

Hvis personlighedsforstyrrelser systematisk forbindes med behandleres følelsesmæssige reaktioner, giver det mulighed for øget diagnostisk og terapeutisk forståelse af patienten

AF BIRGITTE THYLSTRUP


Unge og risikoadfærd

Unge har altid haft ry for at leve livet farligt - så farligt, at alt for mange dør af det. Mange har forsøgt at forklare fænomenet, og her præsenteres nogle af de svar, forskningen har givet i løbet af de sidste 100 år

AF LEIF VIND


'Det franske tema':

Smil, du er på ... hele tiden. Er livet i projektsamfundet som én lang reception...?

En antropolog interviewer en filosof for at få et bud på, hvordan samfundsudviklingen sætter nye betingelser for os som individer og for vores fællesskab

AF SÉBASTIEN TUTENGES

Misbrugsarbejdere - forén jer!

Interview med formanden for en unik sammenslutning i Frankrig: En forening for alle, der arbejder på misbrugsområdet

AF ERIC ALLOUCHE

Misbrug - i et psykoanalytisk perspektiv

I Frankrig har varianter af psykoanalysen altid stået centralt i misbrugsbehandlingen, men hvad kan en sådan tilgang bidrage med? René Rasmussen giver sit svar på dette spørgsmål og giver en introduktion til den franske psykoanalytiker Lacan

AF RENÉ RASMUSSEN

Durkheim og nordisk narkotikaforskning

Den franske sociolog Durkheims tanker om, at samfundets strukturer er bestemmende for menneskets adfærd og moral, kan stadig her mere end 100 år senere inspirere den nordiske narkotikaforskning

AF KIM MØLLER

'Magt er ikke noget man har': Et kollektiv for hjemløse udsat for Foucault

Grænsen for, hvor langt man som socialarbejder vil gå, ligger i spændingsfeltet mellem det professionelle, det personlige og det private

AF CHARLOTTE SIIGER


STOF nr. 10. Vinter 2007

Læs hele STOF nr. 10 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Unge, behandling, dobbeltdiagnose, socialsygepleje, motivation, jura …


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Unge:

Kom 'Narkoen ud af byen'?

Det hidtil største og dyreste forebyggelsesprojekt i Danmark er nu afsluttet - og udnævnt til en succes på et tvivlsomt grundlag

AF FLEMMING BALVIG OG LARS HOLMBERG

Teenagernes egen skadesreduktion - kan alkoholforebyggelsen tage ved lære?

Faktisk prøver unge at passe på hinanden, når de er til fest. Hvordan kan det bruges i forebyggelsen - uden at ødelægge den gode stemning?

AF MORTEN HULVEJ

Med genstandsgrænser i hovedet - og en teenager ved middagsbordet

Nogle forældre forebygger ved at sætte regler op - andre ved at stå i baren

AF KAREN ELMELAND OG TORSTEN KOLIND

Sikkerheden i højsædet

Nul-tolerance koster troværdighed i forhold til de unge, som ikke siger 'nej til soffer'. Sikker brug er at foretrække, siger Marsha Rosenbaum

AF MICHAEL JOURDAN

Døgnanbragte unge og rusmidler - en udfordrende cocktail

Hvordan kan institutionerne rumme det forbudte?

AF PETER JENSEN OG SUSANNE PIHL HANSEN

'Godt det ikke er en skræk-side'

Ny hjemmeside om unge og rusmidler - uden løftede pegefingre

AF DIDDA LARSEN OG MIKKEL WIESE


Behandling:

Dominerende aber sniffer ikke kokain...

Dobbeltdiagnose er ikke en undtagelse - men noget, man kan forvente

AF LOTTE SØNDERGÅRD

Brugernes syn på integreret behandling og misbrug og psykisk sygdom

Nærhed og gode relationer er vigtige i behandlingen - men det kan også blive så tæt, at det føles som kontrol

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

Socialsygepleje og konfliktforebyggelse

Kan mødet mellem indlagte stofmisbrugere og hospitalspersonale blive en tillidsfuld affære?

AF MICHAEL JOURDAN

Når tidligere misbrugere behandler

'Bare fordi man har et 'EX' i panden, er det jo ikke ensbetydende med, at man er en god behandler'

AF DORTE HECKSHER

Veje til bedre kvalitet i stofmisbrugsbehandlingen

AF RUNE KAMSTRUP

Frihed til at vælge?

Det er muligt at hjælpe flere indsatte stofmisbrugere i behandling efter endt afsoning

AF ANNE MARIE KØBSKE OG INGRID LUND SØRENSEN

Klienter med antisociale personlighedstræk

En bedre måde at møde en meget vanskelig klientgruppe efterlyses

AF HENRIK BECK

Antisocial personlighedsforstyrrelse – hvad siger forskningen?

Om vanskelige klienter forlader eller bliver i behandlingen kommer an på, hvilken behandling man tilbyder

AF MORTEN HESSE


Tre nye ph.d.-projekter på CRF og en afsluttet ph.d.:

Rusen i det fremmede

AF SÉBASTIEN TUTENGES

Etniske minoriteter, rusmidler og socialt arbejde

AF BJARKE NIELSEN

Cannabiskontrol i København siden 2000

AF KIM MØLLER

'Er det manden, der styrer stofferne, eller er det stofferne, der styrer manden?'

AF ESBEN HOUBORG


Jura:

Den usynlige jura, hvad loven siger - og ikke siger

Hvad betyder det, at stofmisbrugere har garanti for at komme i behandling - og hvad er det for en behandling?

AF PETER SINDAL LUNDSBERG


STOF nr. 9. Sommer 2007

Læs hele STOF nr. 9 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Sverige, behandlingsgaranti, heroinhøring, case management, dobbeltdiagnose … 


Indledning

AF MICHAEL JOURDAN


Sverige:

Sverige mot narkotika

Hvert andet år afholdes i Sverige en konference, hvis mage ikke findes i resten af verden

AF KIM MØLLER

Pengevask og narkotikadistribution

I Sverige går man grundigt til værks, når man undersøger narkotikakriminalitet - og der bygges bro mellem forskning og praksis

AF SÉBASTIEN TUTENGES

Værd at rose

Svensk narkotikapolitik udpeges af FN som model for resten af verden

AF ANTONIO COSTA

Duksen Sverige - set med engelske øjne

Sveriges verdensmesterskab i narkotikapolitik skyldes ikke alene landets skrappe lovgivning

AF STEVE ROLLES

9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

Supplerende forklaringer på Sveriges succes på narkotikaområdet

AF MICHAEL JOURDAN


Behandlingsgaranti:

Status over behandlingsgarantien på stofområdet

Amterne svigtede behandlingen af stofmisbrugere

PRESSEMEDDELELSE FRA SOCIALMINISTERIET


Heroinhøring:

Lægeordineret heroin nu

Baseret på udenlandske erfaringer er der basis for at skride direkte til handling

NYHEDSBREV FRA TEKNOLOGIRÅDET


Case management:

Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose

Hvordan udnytter man bedste styrkerne i management - og hvordan undgår man svaghederne?

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

Psykiatriens stedbørn

Tiden er inde til at politikere og organisationer tager dobbeltdiagnose-problematikken alvorligt - og gør noget ved det!

AF LARS MERINDER

Case management - modeord, socialrådgiverdyder eller mcdonaldisering af misbrugsbehandlingen?

Hvis man med case management satser på at kunne gøre alting, løber man en risiko for ikke at fokusere på noget

AF MORTEN HESSE

Case management med variationer

Metoden hedder det samme - men indholdet er vidt forskelligt - i de case management projekter, der florerer

AF TORSTEN KOLIND


Empowerment:

Empowerment - lettere sagt end gjort

Personlig udvikling, større ansvar for eget liv og fremtid samt indflydelse på egen behandling er også 'in' på misbrugsområdet: Brugerne skal styrkes og udvikles

AF BAGGA BJERGE


Elisad:

Danmark er savnet i et vigtigt europæisk samarbejde

Fagfolk fra 32 europæiske lande bidrager til en guldgrube af informationer om misbrugsområdet på nettet - hvor er Danmark?

AF JORUNN MOEN


STOF nr. 8. Vinter 2007

Læs hele STOF nr. 8 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Unge, rusmidler, kontrol, struktur, dobbeltdiagnose, afhængighed …


Indledning  

AF REDAKTIONEN


Unge og rusmidler:

'Det kommer an på, hvor moden du føler dig'

Det er ikke let at være 15 år...

AF MORTEN HULVEJ JØRGENSEN

'Man drikker jo ikke bare for at drikke'

Hvad er vigtigst - forældrene eller festerne?

AF JEANETTE ØSTERGAARD OG JAKOB DEMANT

I grænselandet mellem fritidskultur og skolekultur

Gymnasieelever og rusmidler i et forandringsperspektiv

AF STEEN BECK

Om hash og unge

Nyt oplysningsmateriale fra Sundhedsstyrelsen

AF MALENE STØRUP


Kontrol:

Behandlingsgaranti for stofmisbrugere i Kriminalforsorgen

Hvad sker der, når behandlingen rykker ind i fængslerne?

AF THERESE HELTBERG

Behandling inden for murene

Når straf og behandling følges ad

AF JENS DAMM

Når stofmisbrugere havarerer

Ny undersøgelse dokumenterer, at det er farligt for stofmisbrugere at blive løsladt

AF MICHAEL JOURDAN

Hvordan undgår man overdosis-dødsfald?

Gadejuristen har lavet en ny folder, der kan redde liv


Selvevaluering som kvalitetsudvikling i misbrugsbehandlingen

Ny bog fra Center for Rusmiddelforskning

AF TORSTEN KOLIND


Struktur:

Verden ifølge Niels Danstrup

Interview med en kommunal ildsjæl, der mener, at tingene løses bedst lokalt - og om bryst-til-bryst-tid, søllegørelse, omsorg med stort O, de små skridt og de store mirakler

AF MICHAEL JOURDAN

Hvordan går det egentlig med strukturreformen?

Situationsrapport fra antropologien på sidelinjen

AF BAGGA BJERGE

Strukturdebat:

Skiftedag

AF BENT JENSEN

Stoffri døgnbehandling

AF TOR HARSTRUP


Dobbeltdiagnoser:

Invitation til behandling

Hvordan man bruger en café til mere end 'hygge med hensigt'

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN


Værestedsidræt:

Dansk Væresteds Idræt - idræt for alle

En ny idrætsforening har set dagens lys

AF JERONE ENEVOLDSEN


Ind og ud ad afhængighed:

Når misbrug og afhængighed går over

Hvad er det, der sker, når misbrugere selv klarer at komme ud af misbruget?

AF DORTE HECKSHER

Bøger:

Tidligere misbrugere fortæller

Ny bog sætter ord på brugernes strategier ud af misbruget

AF ERIC ALLOUCHE

Konference:

Afhængighed af rusmidler - disposition eller konsekvens?

Gener, hjerner, stofskifte, udvikling og det sociale - hvem kan finde vej?

AF MADS UFFE PEDERSEN


STOF nr. 7. Sommer 2006

Læs hele STOF nr. 7 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Kontrol, afhængighed, hash, krop & psyke, strukturreform, skadesreduktion …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Kontrol:

At være med på en kigger

Interview med Evy Frantzsen - en norsk kriminolog på Vesterbro

AF MICHAEL JOURDAN

Hvad sker der med hash-markedet?

Den aktuelle retstilstand sigter på at ramme dem, der sælger hash, gennem en afskrækkende kriminalisering af brugerne. Virker det?

AF KIM MØLLER


Afhængighed:

Lidt afhængig er man vel altid...?

Har mennesket udviklet sig til et 'homo addictus'?

AF ERIC ALLOUCHE

Hvad bruger man egentlig 'afhængighed' til i praksis?

Både diagnosen og begrebet 'afhængighed' skal anvendes med omtanke

AF MORTEN HESSE

Hjernens ulykkelige forelskelse

Der findes ikke et specifikt afhængighedsgen, siger professor Jørg Mørland

AF TONE ØIERN

Afhængighed er noget relativt

Tilbagefald kan opleves rationelt, fordi de alternative værdier og muligheder for lykke er så spinkle, siger professor Helge Waal

AF MARTIN BLINDHEIM

Stof(mis)brugere i arbejdsklæder

Hvor vigtigt er det at afsløre velfungerende borgeres rusmiddelbrug?

AF SÉBASTIEN TUTENGES


Hash:

Enkelt er det jo ikke

En personlig udlægning af den nyere forskningslitteratur om hash

AF PETER EGE


Krop og psyke:

Kroppen i fokus

Gennem fysisk og psykisk træning kan man blive bedre til at styre sit liv i en mere positiv retning

AF MILLE BECH, JENS KONGSLEV, METTE MORTENSEN OG LEA SØRENSEN


Strukturreform:

SKP - Hvor systemet ikke rigtigt når ud

Strukturreformen betyder bl.a., at for fremtiden skal alle kommuner tilbyde støtte-kontaktpersonordning til de mest udsatte grupper

AF STEEN GULDAGER


Skadereduktion:

Skadereduktion i Vancouver og 'UnitedWeCan'

Indtryk fra en havneby, som modigt kæmper med store problemer - og har hjertet med

AF MICHAEL JOURDAN


Debat:

National registrering af misbrugsbehandling - der er styr på det!

Sundhedsstyrelsen svarer på kritik af misbrugsregistre

AF MORTEN ANDREAS HJULSAGER, KRISTIAN K. HANSEN OG METTE THORUP ERIKSEN

Styr og slør

Replik til Sundhedsstyrelsens imødegåelse af kritik

AF SØREN NIENDAM OG ULRIK THOMSEN


STOF nr. 6. December 2005

Læs hele STOF nr. 6 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Strukturreform, at være i behandling, etniske brugere, unge …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Behandling:

Dem uden arme

At være den, der altid skal tage imod, uden at kunne give noget igen

AF ANNE KNUDSEN

Det virksomme i behandling

Når behandleren bliver et supplement til klientens vilje, sker der noget i behandlingen

AF PALLE STELVIG

At være i behandling

'Vi har snakket meget om det med at nå bunden, men hvornår véd man, at man har nået den?'

AF EN ANONYM KLIENT I BEHANDLING

Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark

Når etniske brugere søger behandling, ønsker de mere handling og mindre snak. Det er én af udfordringerne for den danske behandlingskultur

AF HELLE RAHBÆK, KIRSTEN HVENEGÅRD OG JACOB ALS THOMSEN

Hvordan finder man ud af, hvor mange stofmisbrugere der er i befolkningen?

At kaste lys over mørketallet kan gøres på mange måder - men ikke alle er lige velegnede

AF MORTEN HESSE


Strukturreform:

Fra klient til patient

Vil den norske rusreform give rusmiddelmisbrugere et bedre behandlingstilbud?

AF ASTRID SKRETTING

Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv

Måske kan den norske udvikling på længere sigt få stor betydning for den danske indsats?

AF MADS UFFE PEDERSEN

Strukturreformen i Danmark - hvad sker der med rusmiddelområdet

En antropolog vil følge reformens spor gennem det danske rusmiddellandskab

AF BAGGA BJERGE

Ros til DanRIS

Hvorfor får vi ikke en landsdækkende registrering af al misbrugsbehandling? Et registreringssystem, der kan forene de systemer, vi har i forvejen?

AF ULRIK THOMSEN OG SØREN NIENDAM

Retvisende sprogbrug og afhængighed af retorik

Det er ikke ligegyldigt, hvad vi kalder tingene. Ord og handling skal passe sammen

AF JAKOB MAY

Værestedstanker og den 5. søjle

Erfaringerne fra Landsforeningen af VæreSteder bliver nyttige, når strukturreformen gør væresteder til en 'skal-opgave' for kommunerne

AF MICHAEL JOURDAN


Unge:

Den gode fortæller

Hvad betyder det at fortælle andre sin livshistorie for de unge, som er ung-til-ung formidlere?

AF ANNA BENDTSEN

Forældreinddragelse - når unge under 18 år er i behandling

Hvis forældre får hjælp til at finde egne ressourcer, kan de blive et aktiv for unge i misbrugsbehandling

AF LENE JENSENSTOF nr. 5. Juni 2005

Læs hele STOF nr. 5 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Dialog, behandling, forskning, narrativ praksis, beskæftigelse …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Jeg ville, hvis jeg kunne. Jeg kunne, hvis jeg ville

Vælger vi selv vores afhængighed, eller er det et spørgsmål om sirenernes sang?

AF MICHAEL JOURDAN


Tema: Behandling og forskning. Bidrag fra en konference:

Hvor effektiv kan effektiv behandling blive?

Om den verden, der er uden for den evidens-baserede behandling og forskning?

AF EDLE RAVNDAL

Evidens-baseret politik og praksis

Hvorfor skal alting være evidens-baseret?

AF MERETE KONNERUP

Praksisforskning: Rytme og valg af perspektiv

Når forskeren vælger brugerperspektivet

AF KERSTIN SVENSSON

Brobygning mellem praksis og forskning

Der er brug for et mere nuanceret og realistisk billede af, hvad misbrugsbehandling egentlig kan føre med sig

AF MATS ANDERBERG OG MIKAEL DAHLBERG

Personlige faktorer i misbrugsbehandlingen

Hvis misbrugsbehandlingen skal blive bedre, må forskerne holde op med at vige uden om behandlernes og patienternes egen-oplevelser

AF ANETTE SØGAARD NIELSEN

Behandling af alkoholafhængige

Vi skal lade patienterne bestemme selv - og indrette behandlingen herefter

AF BJARNE ELHOLM

Kan kliniske afprøvninger af psykosocial behandling for stofafhængige lære os noget?

Hvis viljen er der, kunne vi lære meget mere af kliniske forsøg - også om det vi ikke skal gøre

AF MORTEN HESSE

Kan case management hjælpe stofbrugere?

Misbrugsområdet er altid på udkig efter nye metoder, som ser ud til at give bedre resultat - og som er billige

AF WOUTER VANDER PLASSCHEN

Video som redskab i misbrugsbehandlingen

Metoden, der kan skabe et alternativt, refleksivt rum

AF ERIC BROEKAERT

Kan døgnbehandlingen af stofbrugere blive bedre?

DanRIS gav ikke det kompetenceløft, man havde regnet med - hvorfor?

AF LEIF VIND


Bidrag uden for konferencen:

Hvorfor er det så svært at måle, om behandling virker?

Behandlingsforskning får kun sjældent ideelle forhold at arbejde under

AF ANDERS GROTH

Randomiserede og kontrollerede - men relevante?

Der er grund til at spørge om relevansen af RCT-studier i behandling for afhængighed

AF MICHAEL GOSSOP

Behandling gør en forskel

Hvad ved vi om god og dårlig behandling?

AF PETER EGE

Misbrugsbehandling i Island

Har 300.000 indbyggere virkelig brug for næsten 6.000 pladser til døgnbehandling?

AF GRIMUR ATLASSON OG MORTEN HESSE

Hvad lægger brugerne vægt på i behandlingen?

Det handler om relationer

AF TORSTEN KOLIND

Stoffet, lægen og sammenhængen

Et behandlingssystem uden den medicinske del er ikke fuldstændigt

AF HENRIK THIESEN

Fra viden til villen

Hvordan omsætter man viden til professionel behandling?

AF MADS UFFE PEDERSEN


Narrativ praksis i stoffri døgnbehandling - beboeren på forfatterbænken

Et behandlingstilbud med 'personale-inddrage'

AF LOUISE ØSTERGAARD OG MAGNUS J. BRAMMER


Otte dogmer om beskæftigelse og behandling

Livet skal læres ude i livets skole

AF JAKOB GROES


Debat:

Vi er allesammen børn

Replik til Michael Jourdan

AF MORTEN NISSENSTOF nr. 4. December 2004

Læs hele STOF nr. 4 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Unge & stoffer, forebyggelse, behandling, straf, at sætte mål, viden …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Forebyggelse, smagsdommere og gensynets glæde

Man kan ikke forhindre ungdommen i at kaste sig over rusmidler, for det er sjovt. Det kommer vi ikke udenom. Heller ikke i forebyggelsen

INTERVIEW MED PETER EGE


Børn og unge er også pårørende

Det værste man kan gøre er ingenting

AF BIRGIT TREMBACZ


Forebyggelse i Nordjyllands Amt

Er forebyggelse udtryk for, at vi dog ud fra menneskelige og økonomiske hensyn må forsøge at begrænse forekomsten af problemer her i verden?

AF ALICE THAARUP


www.netstof.dk - Fra idé til succes

Netbaseret rådgivning: Fakta, fun og dialog

AF FLEMMING WENTZER LICHT


Forebyggelse på Frederiksberg

Lokal forebyggelse kræver godt lokalt samarbejde - og det kan altid blive bedre

AF VIBEKE FOLTMANN OG TOM GULDBÆK OLSEN


Ny misbrugsprofil - og behandlingssystemets respons

Flere og flere hash- og kokainbrugere ønsker behandling. Hvordan bliver systemet gearet til det?

AF THOMAS LUND


Stofedukation

Når viden om stoffer skal formidles som en del af behandlingen, kan det være nyttigt at anvende en guide til formålet

AF THOMAS LUND


Kunsten at sætte mål

Hvis man vil finde ud af, om en indsats gør en forskel er man nødt til at vide, hvordan verden så ud før og efter indsatsen

AF PETER HOLTH


Stof-undervisning - kan det nytte?

Det er netop ungdommens positive nysgerrighed, der forhindrer den totale depression i at indfinde sig - men nysgerrigheden må ikke slides op for tidligt

AF ERIK SCHIØRRING


Beruselse

Rusoplevelser er en del af vejen mod at blive voksen

AF SÉBASTIEN TUTENGES


Foruroligelse

Kan selv seriøs oplysning skabe mere foruroligelse end godt er?

AF BOJE KATZENELSON


Rekreativt stofbrug

Stoffer som genvej til ekstreme sanselige og følelsesmæssige oplevelser

AF JOHANNE KORSDAL SØRENSEN


Engelske tilstande

Iøjnefaldende forskelle når man sammenligner forebyggelse i Danmark og England

INTERVIEW MED BLAINE STOTHARD


Hvad siger loven?

Markante ændringer i dansk narkotikapolitik bryder med årtiers balance mellem kontrol og social indsats

AF LAU LAURSEN STORGAARD


Fængslende potentiale

Hvad sker der med de unge, når de kommer i fængsel?

AF MICHAEL JOURDAN


Klassiker:

At lære at blive hashbruger

Hvordan går det til, at nogen bliver hashbrugere? Den proces beskrev Becker på forbilledlig vis allerede i 1953

AF HOWARD BECKER


Konference:

Professionalisering af misbrugerne

Hvordan får brugerne job i andre brancher end dem, der handler om stoffer, sex og kriminalitet?

AF ERIC MOISE ALLOUCHE


Anmeldelse:

Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi

AF SÉBASTIEN TUTENGES


STOF nr. 3. Maj 2004

Læs hele STOF nr. 3 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Ambivalens, motivation, metadon, forældreskab, afhængighed, forandring …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Modsætninger:

Vikarierende motiver

Hverdagens ambivalens for behandlere og klienter i et ambulatorium

AF BIRTHE LARSEN

Metadon - fortsat den modvillige hjælp?

Er prisen for at gå i behandling stadig, at man bliver klient 'på metadon indtil videre'?

AF STEFFEN JÖHNCKE

Lige behandling til alle?

Magtforhold mellem bruger og sagsbehandler er afgørende for behandlingen - bl.a. fordi der mangler fælles faglighed på stofmisbrugsområdet

AF MIA BJØRNØ JØRGENSEN OG ANDERS JACOBI


Dobbelthed:

Gode viljer i en frizone

Systemets udstrakte hånd er kløvet i en hjælper- og en kontrollantdel

AF MIE DAVERKOSEN OG LOUISE GRØNBÆK ØSTERGAARD

Stofbrugende forældres behov for frizoner

Dobbeltliv i hverdagen og lav profil i behandlingen - det er stofbrugende forældres dagligdag

AF KATHRINE LOUISE BRO LUDVIGSEN


Anmeldelse:

Det vigtige møde - mellem to verdener

AF LISBETH LODAHL


Forandring:

Forandringscirklen

Fasemodeller er brugbare i virkelighedens verden - også selv om vi ikke alle handle rationelt

AF MORTEN HESSE OG MICHAEL JOURDAN


Klassiker:

Ambivalens ad libitum

Er afhængighed meningsløs - eller har vi ikke alle vores grunde?

AF SIMON DU PLOCK


Rummelighed:

Musik der rykker

Klassisk musik skal forhindre stofhandel på Hovedbanegården i København. Hvad siger målgruppen til initiativet?

AF SANNE SCHLIEWE, ANDREAS THEIE OG RASMUS RISAGER THOMSEN

Narkotikaindsats i København: Det handler om samarbejde

Når stofbrugere og politi mødes, er det afgørende, hvilken banehalvdele det foregår på

AF EVY FRANTZSEN

Inkl. Anderledes portrætter af stofbrugere. AF KLAVS BO CHRISTENSEN

Brugen af det fremmede

Kan vi lære at rumme forskelligheden?

AF SÉBASTIEN TUTENGES


Konference:

Kontrol og skadesreduktion i USA , Canada og Rusland

AF MADS UFFE PEDERSEN


Historie:

Eventyret om krigen mod narko

Forbudshistorien fortalt som tegneserie

AF JØRGEN KJÆR, SUSAN W. WELLS OG SCOTT BIESER


STOF nr. 2. December 2003

Læs hele STOF nr. 2 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Uddannelse, kompetence, arbejde, sygepleje, motivation, metadon …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Tema: Uddannelse

Kompetencebygning i det norske rusfelt

Den norske rusomsorg har gennemgået dramatiske ændringer på behandlings- og uddannelsesområdet

AF FRODE KAVLI

Behov for uddannelse i fremtiden

Hvordan skal medarbejderne på rusmiddelområdet uddannes i fremtiden?

AF JONAS K. LINDHOLM OG CLAUS B. OLSEN

Profession i sigte?

Fortolkningsmuligheder i CASA-undersøgelsen

AF THOMAS LUND

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet?

Hvor svært kan det være at finde ud af, hvem behandlerne er? Rigtig svært!

AF BIRGITTE JENSEN

Hvilken efter- og videreuddannelse får behandlerne?

Medarbejderne i den amtslige misbrugsbehandling gennemgår et meget varieret udbud af kurser, temadage, uddannelser og anden faglig opdatering

AF BIRGITTE JENSEN

Interkulturel kompetence

Uddannelse må aldrig blive selvtilstrækkelig - der skal være ambitioner, der går ud over hverdagsbevidstheden

AF THOMAS LUND


Tema: Uddannelse: / Modeller:

Kompetenceudvikling i Misbrugscentret Vestsjællands Amt

Hvordan laver man videreuddannelse for 60 medarbejdere fordelt på fem institutioner?

AF BENT JENSEN, MOGENS FRANDSEN OG JAN KORZEN

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Der var mange grunde til, at man valgte at lave sin egen misbrugsuddannelse i Århus - at gøre behandlingen bedre var en af de vigtigste

AF LIESE RECKE

Ny basisuddannelse på Fyn

Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse, især fordi der mangler teori, metoder og litteratur på området

AF TOR SUNDBERG

Ny lederuddannelse for værestedsledere

Kompetenceudvikling på misbrugsområdet er i fokus på uddannelsen

AF CURT SØRENSEN

Rusmiddeluddannelsens landskab

Vi mangler ambitioner for rusmiddelspecifik videreuddannelse

AF MADS UFFE PEDERSEN

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder samarbejde?

Der er brug for utraditionelle samarbejdsformer, hvis vi skal blive bedre til at få tidligere stofmisbrugere i arbejde

AF MORTEN RAMBØL

Evidens og uddannelse: Hvad har hvem brug for at lære hvornår?

Hvorfor bliver misbrugsbehandlere uddannet i nogle metoder frem for andre?

AF MORTEN HESSE


Klassiker:

Det motiverende interview

AF STEPHEN ROLLNICK OG WILLIAM R. MILLERAnmeldelser:

Tro, viden og metadon

AF MORTEN HESSE

Stofmisbrugsbehandling ind i sygeplejerskernes pensum

AF KAREN ELLEN SPANNOW

Addiktiv sygepleje er mere end pilletrilleri

AF MICHAEL JOURDAN

Dobbelt op

AF PETER EGE


STOF nr. 1. Juni 2003

Læs hele STOF nr. 1 som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående.

Indhold: Behandlingsgaranti, overdosisdødsfald, beskæftigelse, afhængighed …


Indledning

AF REDAKTIONEN


Tema: Behandlingsgaranti:

Behandlingsgaranti: Politisk spilfægteri eller reelt kvalitetsløft?

Var behandlingsgarantien det, situationen på stofmisbrugsområdet kaldte på?

AF LIESE RECKE OG MICHAEL JOURDAN

Amternes rolle i misbrugsbehandlingen

Stofmisbrugsbehandlingen har fået flere ressourcer og mere professionalisme, også holdningen til behandling og til brugerne er ændret

AF BENT JENSEN


Tema: Overdosisdødsfald

Overdosisdødsfald blandt stofmisbrugere i fire europæiske byer

Hvorfor er dødeligheden så forskellig fra en storby til en anden?

AF METTE HARBO

På den brogede vej til brugerrum

Flere penge til behandling har ikke betydet færre døde stofmisbrugere. Brugerrum ville gøre en forskel

AF NANNA W. GOTFREDSEN


Tema: Behandling og dødelighed

Overdødelighed blandt heroinmisbrugere og behandlingsgaranti

Forskningen viser, at risikoen for at dø som stofmisbruger er størst, hvis man ikke er i behandling

AF MADS UFFE PEDERSEN

Realistiske målsætninger eller fordækt moralisme

Gør vi det rigtige for de mest belastede stofmisbrugere? De mange dødsfald tyder på, at der er brug for at ændre kursen

AF EDLE RAVNDAL


Metadon og beskæftigelse

Man er ikke uden beskæftigelse, fordi man er sløv og dårligt fungerende. Men man er sløv og dårligt fungerende, fordi man ikke er beskæftiget

AF PETER EGE


En klassiker:

Myter om behandling af afhængighed

Behandling af stofmisbrugere virker lige så godt som behandling af andre kroniske tilstande

AF O'BRIAN OG MCLELLAN


Konferencer:

Harm reduction

AF MORTEN JENSEN OG SASHA REINHARDT

Umulige valg

Tanker fra konferencen 'Risk Behaviour and Drug Abuse'

AF ERIC ALLOUCHE


STOF 1997-2001

I april 1997 udkom STOF for første gang. Det blev udgivet af Narkotikarådet, som eksisterede 1995-2002 under Socialministeriet. Formand for Narkotikarådet og redaktør for STOF, Preben Brandt, skrev i introduktionen i første nummer bl.a. om, hvorfor det var en stor glæde at kunne præsentere et fagligt tidsskrift til rusmiddelområdet: ”I løbet af de to år, jeg har været formand for Narkotikarådet, er der mange, som har efterlyst et tidsskrift, hvor fagfolk med den ene eller anden tilknytning til narkotikaområdet, kan udveksle erfaringer og viden”.

STOF blev udgivet af Narkotikarådet indtil 2001. I 2003 blev bladet genoptaget af Center for Rusmiddelforskning.

Nedenstående kan du finde pdf-versioner af udgivelserne af STOF fra 1997 til 2001.


STOF nr. 1 - April 1997


STOF nr. 2 - April 1997


STOF nr. 3 - Oktober 1997


STOF nr. 4 - Januar 1998


STOF nr. 5 - Maj 1998


STOF nr. 6 - September 1998


STOF nr. 7 - December 1998


STOF nr. 8 - April 1999


STOF nr. 9 - September 1999STOF nr. 11 - Maj 2000


STOF nr. 12 - Oktober 2000


STOF nr. 13 - December 2000


STOF nr. 14 - Maj 2001


STOF nr. 15 - September 2001


STOF nr. 16 - December 2001