Om Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning (CRF) udfører bred, relevant og uafhængig samfundsvidenskabelig forskning om behandling, forbrug, policy og forebyggelse på stof- og alkoholområdet i Danmark. CRF har eksisteret som center ved Aarhus Universitet siden 1993.

Formålet med vores forskning

Med afsæt i vores videnskabelige forskning ønsker vi at være med til styrke og udvikle professionelle behandlingsindsatser på stof- og alkoholområdet, kvalificere politiske beslutninger, forebygge rusmiddelproblemer og informere bredt om danskernes adfærd i forhold til rusmidler. CRFs forskning stiller derfor skarpt på behandling, policy, forebyggelse, misbrug og rekreativt forbrug - forbrug til nydelse.

Derfor forsker vi i behandling

I Danmark er der, som i mange andre lande, en stor gruppe mennesker med et problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Det er vigtigt, at disse mennesker tilbydes en faglig velfunderet behandling. På CRF er vi med til at udvikle og opkvalificere rusmiddelbehandlingen i Danmark ved at udvikle monitoreringssystemer, tilvejebringe valide forskningsbaserede data, evaluere, udvikle metoder samt indgå i løbende dialog med praktikere og beslutningstagere på området.

Derfor forsker vi i forbrug og forebyggelse

I Danmark er der fokus på både at forebygge og reducere skader af problematisk rusmiddelforbrug. CRF undersøger skadesreducerende indsatser som fx fixerum og heroinbehandling, men vi er også løbende med til at vurdere forebyggende indsatser. Derudover mener vi, at det er vigtigt, at vi som samfund også har viden om borgernes uproblematiske brug af alkohol, stoffer og medicin. De fleste mennesker bruger rusmidler i et eller andet omfang, og det meste af dette forbrug sker uden problemer. Vi undersøger, hvilke processer, der kan være med til at gøre et uproblematisk forbrug af rusmidler til et problem. Unges, voksnes og ældres forbrug af alkohol og stoffer er generelt et ivrigt debatteret emne blandt politikere og borgere. Denne diskussion handler samtidig om moral og værdier, og vi ønsker at være med til at kvalificere debatten med viden og relevante perspektiver.

Derfor forsker vi i policy – alkohol- og narkotikalovgivning

CRFs forskning i narkotika- og alkoholpolitik er med til kritisk at vurdere både nationale og lokale beslutninger på området. Dette gør vi fx ved at undersøge, hvordan narkotikalovgivningen har udviklet sig over tid i Danmark, eller hvordan love og forskrifter på rusmiddelområdet bliver omsat i praksis af fx politi, fængselspersonale og behandlere. Vi ser også på, hvordan rusmiddelbehandlingen er organiseret i Danmark og herunder samarbejde med andre aktører fx det psykiatriske behandlingssystem og jobcentre. Dette er vigtigt, da vi ved, at en række borgere har komplekse problemer med både misbrug, psykisk lidelse og arbejdsløshed.

Vi arbejder tværvidenskabeligt

På CRF er ansat psykologer, antropologer, sociologer, epidemiologer m.fl. De forskellige faggrupper giver forskellige indfaldsvinkler og derfor et dækkende billede af de områder og problemer, vi undersøger. Vores forskningsresultater bygger på spørgeskemaundersøgelser, interviews, registerdata og feltobservationer, og vi bedriver både kvantitativ og kvalitativ forskning.

Formidling af vores forskning til fagfæller

For at sikre at vores forskning har et højt fagligt niveau publicerer vi forskningsresultater i internationale og danske videnskabelige tidsskrifter samt bøger, der er underlagt fagfællebedømmelse og videnskabelig kritik. CRFs medarbejdere deltager også på forskningskonferencer, og vi arrangerer selv løbende videnskabelige konferencer og seminarer. Herudover udgiver vi bogserien 'Samfund og rusmidler.'