Psykologisk Institut

Psykologisk Institut er del af Aarhus BSS, ét af fem fakulteter på Aarhus Universitet.
På instituttet forskes og undervises der inden for alle psykologiens væsentligste fagområder og instituttet bidrager med forskning og videnudveksling til det omgivende samfund. Forskere fra Psykologisk Institut indgår i tætte nationale og internationale samarbejder og har en stærk tradition for samarbejde med forskere fra mange forskellige faglige felter.


Uddannelse

Efter- og videreuddannelse

Find information om mulighederne for at efter- og videreuddanne dig inden for psykologi.


Nyheder

Maja Johansen. Foto: AU Foto

20.05.2020 | Aarhus BSS

Bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til Psykologisk Institut

Tre projekter fra Aarhus Universitet har modtaget en bevilling fra det tværrådslige udvalg ifm. uddeling af Forskningsprojektet 1 og 2 i april/maj 2020. Heraf gik et af dem til Maja Johansen fra Psykologisk Institut.

13.05.2020 | Aarhus BSS

Covid-19 undersøgelse for forældre med skolebørn

Vil du bidrage med vigtig viden om de udfordringer, danske børnefamilier står over for i forbindelse med Corona-krisen?

Photo: Colourbox

29.04.2020 | Aarhus BSS

Social rhythms in the age of COVID-19

Assistant Professor Ali Amidi is studying daily life rhythms and how they are affected by illnesses. Now he and his colleagues have launched a survey to study how people’s social rhythms and emotional well-being may be affected during the corona virus.

Arrangementer

ons 04 nov
09:00-17:00 | Centralværkstedet, Aarhus
Konference om skolefravær
CEBU på Aarhus Universitet og Aarhus Kommune inviterer til konference om fravær hos børn og unge i den danske folkeskole. Konferencen vil bidrage med viden om skolefravær og indsatser baseret på oplæg fra PPR, skoledere og forskere.

Forskning


Mød de studerende