Psykologisk Institut

Psykologisk Institut er del af Aarhus BSS, ét af fem fakulteter på Aarhus Universitet.
På instituttet forskes og undervises der inden for alle psykologiens væsentligste fagområder og instituttet bidrager med forskning og videnudveksling til det omgivende samfund. Forskere fra Psykologisk Institut indgår i tætte nationale og internationale samarbejder og har en stærk tradition for samarbejde med forskere fra mange forskellige faglige felter.


Uddannelse


Nyheder

Lektor Stefan Pfattheicher. Foto: AU Foto

01.07.2021 | Aarhus BSS

Er det nu også så sundt at kede sig?

Et nyt forskningsprojekt skal nuancere forståelsen af kedsomhed og blandt andet undersøge kedsomheds effekt på adfærd som snyd og fjendtlighed på internettet. Psykologilektor Stefan Pfattheicher skal stå i spidsen. Projektet finansieres af VELUX FONDEN.

11.06.2021 | Centre for Integrative Business Psychology

Nyt forskningscenter åbent: Psykologi bringes ind i business-forskning

Aarhus BSS’ nye forskningscenter ’Centre for Integrative Business Psychology’ er nu officielt åbent. Forskere i psykologi, virksomhedsledelse og økonomi skal i fællesskab lave grundforskning inden for især bæredygtighed, forbrugeradfærd, nudging og forretningsetik.

FOTO: Adobe Stock

31.05.2021 | Aarhus BSS

Effektiv smertebehandling er meget mere end medicin

Smerte er den hyppigste årsag til, at folk opsøger læge. En ny guide publiceret i The Lancet giver en oversigt over, hvilke farmakologiske, psykologiske, kirurgiske og integrative behandlinger, man med fordel kan benytte over for de ca. 20 procent af befolkningen, der lider af kronisk smerte. Som noget nyt er der særligt fokus på, hvor stærk…

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste


Forskning


Mød de studerende