Find en forsker

Skal du bruge en ekspert indenfor forbrug af rusmidler, behandling af misbrug eller lovgivning på narkotika- og alkoholområdet? Så kontakt en af vores forskere.

Afhængighed


Forsker i:

 • Diagnosticering af psykiske lidelser
 • Cannabis - psykoser og abstinenser
 • Kriminalitet og alkohol- /stofmisbrug
 • Depression, angst og stof-/alkoholmisbrug
 • ADHD og stof-/alkoholmisbrug
 • Tømmermænd

Forsker i:

 • Forebyggelse af alkoholmisbrug blandt unge
 • Forebyggelse af spirituskørsel
 • Cannabis' virkningen på hjerne og adfærd
 • Mekanismer bag afhængighed
 • Nye former for rusmiddelbehandling

Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Alkohol


Forsker i

 • Unges alkoholkultur i Danmark og internationalt  
 • Opdragelse og alkoholkultur  
 • Forbrug af rusmidler og stofbehandling i fængsler
 • Forbrug og salg af stoffer blandt etniske minoriteter 

Forsker i:

 • Forebyggelse af alkoholmisbrug blandt unge
 • Forebyggelse af spirituskørsel
 • Cannabis' virkningen på hjerne og adfærd
 • Mekanismer bag afhængighed
 • Nye former for rusmiddelbehandling

Forsker i:

 • Unges alkoholforbrug
 • Forebyggelse af skadeligt alkoholforbrug blandt unge
 • Unges opfattelse af alkohol
 • Sundhedsfremme

Cannabis


Forsker i:

 • Forebyggelse af alkoholmisbrug blandt unge
 • Forebyggelse af spirituskørsel
 • Cannabis' virkningen på hjerne og adfærd
 • Mekanismer bag afhængighed
 • Nye former for rusmiddelbehandling

Forsker i:

 • Illegale narkotikamarkeder
 • Narkotikapolitik – og lovgivning
 • Natteliv og alkohol
 • Unge
 • Politi og politivirksomhed 

Forbrug og rusmiddelkultur


Forsker i

 • Unges alkoholkultur i Danmark og internationalt  
 • Opdragelse og alkoholkultur  
 • Forbrug af rusmidler og stofbehandling i fængsler
 • Forbrug og salg af stoffer blandt etniske minoriteter 

Forsker i:

 • Illegale narkotikamarkeder
 • Narkotikapolitik – og lovgivning
 • Natteliv og alkohol
 • Unge
 • Politi og politivirksomhed 

Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Forebyggelse


Forsker i:

 • Forebyggelse af alkoholmisbrug blandt unge
 • Forebyggelse af spirituskørsel
 • Cannabis' virkningen på hjerne og adfærd
 • Mekanismer bag afhængighed
 • Nye former for rusmiddelbehandling

Forsker i:

 • Overdoser, skadesreduktion og stoffrihed
 • Stofbehandling og årsager til misbrug
 • Kriminalitet og alkohol-/stofmisbrug
 • Pårørende og sociale netværk
 • Cannabis - abstinenser
 • Dobbeltdiagnoser

Forsker i:

 • Unges alkoholforbrug
 • Forebyggelse af skadeligt alkoholforbrug blandt unge
 • Unges opfattelse af alkohol
 • Sundhedsfremme

Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Kriminalitet og narkotikamarkedet


Forsker i:

 • Illegale narkotikamarkeder
 • Narkotikapolitik – og lovgivning
 • Natteliv og alkohol
 • Unge
 • Politi og politivirksomhed 

Forsker i:

 • Narkotikapolitik - aktuel og historisk
 • Skadesreduktion
 • Stofbrug og stofmarkeder i større byer
 • Politiets håndhævelse af narkotikalovgivningen
 • Substitutionsbehandling

Forsker i

 • Unges alkoholkultur i Danmark og internationalt  
 • Opdragelse og alkoholkultur  
 • Forbrug af rusmidler og stofbehandling i fængsler
 • Forbrug og salg af stoffer blandt etniske minoriteter 

Køn, sex og rusmidler


Forsker i:

 • Brug af psykedeliske stoffer
 • Brug af medicin til præstationsfremme
 • Seksuelle overgreb og alkoholkultur

Forsker i:

 • Unges brug af medicin til at trives og præstere
 • Sugardating - unges bytte af sex for gaver og penge
 • Køn, klasseforhold og forbrug af rusmidler
 • Prostitution

Narkotika- og alkohollovgivning


Forsker i:

 • Behandling af borgere med misbrug, psykisk sygdom og arbejdsløshed
 • Offentlige sektorers samarbejde om udsatte borgere
 • Bureaukrati
 • Policy
 • Organisering af behandling

Forsker i:

 • Narkotikapolitik - aktuel og historisk
 • Skadesreduktion
 • Stofbrug og stofmarkeder i større byer
 • Politiets håndhævelse af narkotikalovgivningen
 • Substitutionsbehandling

Forsker i:

 • Illegale narkotikamarkeder
 • Narkotikapolitik – og lovgivning
 • Natteliv og alkohol
 • Unge
 • Politi og politivirksomhed 

Psykedeliske stoffer og nye stoffer


Forsker i:

 • Brug af psykedeliske stoffer
 • Brug af medicin til præstationsfremme
 • Seksuelle overgreb og alkoholkultur

Rusmiddelbehandling


Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Forsker i:

 • Diagnosticering af psykiske lidelser
 • Cannabis - psykoser og abstinenser
 • Kriminalitet og alkohol- /stofmisbrug
 • Depression, angst og stof-/alkoholmisbrug
 • ADHD og stof-/alkoholmisbrug
 • Tømmermænd

Forsker i:

 • Overdoser, skadesreduktion og stoffrihed
 • Stofbehandling og årsager til misbrug
 • Kriminalitet og alkohol-/stofmisbrug
 • Pårørende og sociale netværk
 • Cannabis - abstinenser
 • Dobbeltdiagnoser

Forsker i:

 • Traumer, PTSD og sammenhængen med rusmiddelproblemer
 • Rusmiddelbehandling
 • Børn og unges traumer
 • Vold mod børn/ vold i familien

Rusmidler og psykiske problemer


Forsker i:

 • Overdoser, skadesreduktion og stoffrihed
 • Stofbehandling og årsager til misbrug
 • Kriminalitet og alkohol-/stofmisbrug
 • Pårørende og sociale netværk
 • Cannabis - abstinenser
 • Dobbeltdiagnoser

Forsker i:

 • Diagnosticering af psykiske lidelser
 • Cannabis - psykoser og abstinenser
 • Kriminalitet og alkohol- /stofmisbrug
 • Depression, angst og stof-/alkoholmisbrug
 • ADHD og stof-/alkoholmisbrug
 • Tømmermænd

Forsker i:

 • Traumer, PTSD og sammenhængen med rusmiddelproblemer
 • Rusmiddelbehandling
 • Børn og unges traumer
 • Vold mod børn/ vold i familien

Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Rusmidlers virkning


Forsker i:

 • Diagnosticering af psykiske lidelser
 • Cannabis - psykoser og abstinenser
 • Kriminalitet og alkohol- /stofmisbrug
 • Depression, angst og stof-/alkoholmisbrug
 • ADHD og stof-/alkoholmisbrug
 • Tømmermænd

Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Forsker i:

 • Forebyggelse af alkoholmisbrug blandt unge
 • Forebyggelse af spirituskørsel
 • Cannabis' virkningen på hjerne og adfærd
 • Mekanismer bag afhængighed
 • Nye former for rusmiddelbehandling

Socialt udsatte


Forsker i:

 • Behandling af borgere med misbrug, psykisk sygdom og arbejdsløshed
 • Offentlige sektorers samarbejde om udsatte borgere
 • Bureaukrati
 • Policy
 • Organisering af behandling

Forsker i:

 • Fællesskaber blandt socialt udsatte
 • Socialt udsatte vilkår under corona-krisen
 • Socialt udsatte grønlændere i Danmark
 • Indsatser for socialt udsatte borgere
 • Socialt udsatte og retten til byen

Forsker i:

 • Narkotikapolitik - aktuel og historisk
 • Skadesreduktion
 • Stofbrug og stofmarkeder i større byer
 • Politiets håndhævelse af narkotikalovgivningen
 • Substitutionsbehandling

Unge


Forsker i:

 • Unges brug af medicin til at trives og præstere
 • Sugardating - unges bytte af sex for gaver og penge
 • Køn, klasseforhold og forbrug af rusmidler
 • Prostitution

Forsker i:

 • Rusmidlers virkning  
 • Stofbehandling - metoder og effekt
 • Alkoholbehandling - metoder og effekt
 • Datadrevet stof- og alkoholbehandling
 • Unge - trivsel, rusmiddelbrug, udsathed
 • Cannabis - nultolerance, legalisering

Forsker i

 • Unges alkoholkultur i Danmark og internationalt  
 • Opdragelse og alkoholkultur  
 • Forbrug af rusmidler og stofbehandling i fængsler
 • Forbrug og salg af stoffer blandt etniske minoriteter 

Forsker i:

 • Konsekvenser for børn og unge, når forældre har et misbrug af rusmidler
 • Rusmiddelbehandling for unge
 • Trivsel og brug af rusmidler blandt unge