Publikationer

Her kan du finde oversigter over de forskellige typer publikationer fra Center for Rusmiddelforskning.

Rapporter er alle på dansk og kan alle downloades.  

Videnskabelige bidrag er typisk videnskabelige artikler på dansk og engelsk, kapitler i bøger, redigerede bøger og bøger.

Ph.d.-afhandlinger af ph.d.-studerende ved Center for Rusmiddelforskning