Center for Rusmiddelforskning - 25 år

Center for Rusmiddelforskning (CRF) fylder 25 år. Det fejrer vi med udgivelsen af et særligt jubilæumsskrift. Du kan læse artikler skrevet af centrets forskere om den brede og spændende vifte af viden og forskning, som CRF har produceret over de seneste 25 år, og som i artiklerne relateres til den samfundsmæssige og politiske udvikling.  

Læs jubilæumsskriftet her på siden enten som e-pages eller som pdf.

E-pages (tryk på ovenstående)

Center for Rusmiddelforskning - 25 år

Læs hele jubilæumsskriftet som pdf her til venstre eller individuelle artikler nedenstående


Kære læser

Forord

AF TORSTEN KOLIND


25 år med Center for Rusmiddelforskning

I år markerer vi, at Center for Rusmiddelforskning for 25 år siden blev oprettet ved Aarhus Universitet som en selvstændig forskningsinstitution

AF TORSTEN KOLIND


Stofbehandling i Danmark gennem 25 år

Fra 90'erne frem til i dag har stofbehandlingen i Danmark undergået meget store forandringer. Center for Rusmiddelforskning har fulgt disse på tæt hold

AF MADS UFFE PEDERSEN


Narkotikapolitik - kontrol, forebyggelse, behandling og skadesreduktion

Siden 'Lov om euforiserende stoffer' fra 1955 er der sket mange forandringer i den danske narkotikapolitik. Forskere fra Center for Rusmiddelforskning har fulgt udviklingen og undersøgt politikkens effekter

AF ESBEN HOUBORG OG VIBEKE A. FRANK


Forbrug af illegale stoffer - kultur, identitet og fællesskaber

Forbrug af illegale stoffer som heroin, kokain, ecstasy og cannabis har været fokus for forskningen ved Center for Rusmiddelforskning siden centrets oprettelse

AF VIBEKE A. FRANK, THOMAS FRIIS SØGAARD OG JEANETT BJØNNESS


Forskning i alkoholforebyggelse ved Center for Rusmiddelforskning: 25 års fokus og forandring

Forebyggelse er et kerneforskningsområde på Center for Rusmiddelforskning, og vi fortæller her om nogle af centrets vigtigste bidrag inden for alkoholforebyggelse

AF KRISTINE RØMER THOMSEN, LOTTE VALLENTIN-HOLBECH OG THOMAS FRIIS-SØGAARD


Tidslinje: 25 års udvikling på rusmiddelområdet

Tidslinje med de vigtigste politiske tiltag samt samfundsmæssige begivenheder på rusmiddelfeltet over de seneste 25 år


Brugerinddragelse i rusmiddelbehandlingen

Fokus på den enkelte bruger

En af de centrale diskussioner inden for rusmiddelfeltet er, hvordan brugerne af velfærdsindsatser inddrages bedst muligt i arbejdet med disse. Dette tema har været centralt i flere af Center for Rusmiddelforsknings undersøgelser

AF BAGGA BJERGE


Behandlingsmetoder er altid i fokus

De seneste årtier har der været stigende fokus på betydningen af at bruge metoder i rusmiddelbehandling, som er afprøvet og testet i forhold til, hvor godt de virker. På Center for Rusmiddelforskning udgør forskning i behandlingsmetoder også et centralt område

AF MORTEN HESSE OG BIRGITTE THYLSTRUP


Stofbehandling i fængsler

For Center for Rusmiddelforskning har det været vigtigt at følge udviklingen i stofbehandlingen og den samtidige intensivering af kontrol i de danske fængsler gennem de seneste 25 år

AF TORSTEN KOLIND


Hverdagens arbejde i velfærdsindsatser for rusmiddelbrugere

Center for Rusmiddelforskning har i mange år undersøgt, hvordan politik implementeres i velfærdsstatens institutioner inden for rusmiddelfeltet, fx i relation til stofbehandling, skadesreduktion og politiarbejde

AF ESBEN HOUBORG, VIBEKE A. FRANK OG BAGGA BJERGE


To årtiers fokus på unge og alkohol

I 1997 kom ESPAD-undersøgelserne, som var startskuddet til Center for Rusmiddelforsknings vedvarende interesse for unge og alkohol. Disse undersøgelser viste nemlig lidt chokerende, at "danske unge har europarekord i druk"

AF TORSTEN KOLIND OG MARIA DICH HEROLD


CRF's befolkningsundersøgelser og udviklingen af MapPlan

På Center for Rusmiddelforskning bruger vi befolkningsundersøgelser til at indhente oplysninger om et stort antal mennesker i Danmark på tværs af landet. I denne artikel berettes om de vigtigste befolkningsundersøgelser, som CRF har undersøgt

AF MADS UFFE PEDERSEN, KIM BLOOMFIELD OG TORSTEN KOLIND