Forskningsprojekter

Afkriminalisering af besiddelse af stoffer i Norge v/ Tobias Kammersgaard

At tale svære følelser i rusmiddelbehandling v/ Morten Hesse og Birgitte Thylstrup

Behandling af antisocial personlighedsforstyrrelse og rusmiddelmisbrug (afsluttet) v/ Birgitte Thylstrup og Morten Hesse

Behandling af borgere med dobbeltdiagnoser v/ Mads Uffe pedersen, Bagga Bjerge og Karina B. E.Skov

Behandling af overdoser med Naloxon v/ Birgitte Thylstrup og Morten Hesse

Bilkørsel i påvirket tilstand blandt unge v/ Maria Herold

Borgere på kontanthjælp v/ Bagga Bjerge, Nina Vohnsen, Maj Nygaard-Christensen og Victor Sacha Cova

Cannabisdyrkning i Danmark 2020-2021 v/ Thomas F. Søgaard, Vibeke A. Frank og Esben Houborg

COVID-19 og alkoholforbrug i Europa v/ Kim Bloomfield

COVID-19 og udsatte stofbrugere på Vesterbro v/ Esben Houborg

Deling og salg af cannabis mellem venner v/ Thomas Friis Søgaard og Marie Bræmer

EPPIC - forebyggelse af stofmisbrug i Kriminalforsorgen (afsluttet) v/ Vibeke A. Frank og Maria Herold

Erhvervskørsel i varebil under påvirkning af rusmidler v/ Maria Herold og Else-Marie Elmholdt

Evaluering af stofbehandling v/ Mads Uffe Pedersen, Sheila Jones, Kirsten S. Frederiksen, Karina B. E. Skov, Michael M. Pedersen og Sidsel Schrøder

Fald i unges alkoholforbrug i Norden v/ Kim Bloomfield

FIAT - forebyggelse af spirituskørsel v/ Kristine Rømer Thomsen, Mads Uffe Pedersen og Lotte Vallentin-Holbech

Forældre til unge med dobbeltdiagnose (afsluttet) v/ Birgitte Thylstrup

Fra viden til praksis for unge med dobbeltdiagnose v/Birgitte Thylstrup og Lei Blandin Jobe

Gymnasieelevers brug af præstationsfremmende lægemidler v/ Jeanett Bjønness

Hverdagsmiljø for udsatte stofbrugere v/ Esben Houborg, Bagga Bjerge og Siri Mørch Pedersen

Hvide og brune bude: Stofsalg med budservice v/ Thomas Friis Søgaard

Høj-intensitets druk v/ Torsten Kolind og Venus Fabricius

Håndhævelse af narkotikalovgivningen v/ Esben Houborg og Michael M. Pedersen

Kampen om byens nat v/ Esben Houborg og Thomas Friis Søgaard

Kan hypnose forbedre alkoholbehandling? v/ Kristine Rømer Thomsen og Timo Kvamme

KomBAS - kombineret alkohol- og stofbehandling v/ Mads Uffe Pedersen og Sidsel Karsberg

MapPlan - datainformeret rusmiddelbehandling v/ Mads Uffe Pedersen, Kirsten Frederiksen, Sidsel Karsberg, Adriana del Palacio Gonzales, Michael Pedersen, Karina B. E. Skov

Mikrodosering af psykedeliske stoffer v/ Margit Anne Pedersen

Mødet mellem pleje- og omsorgspersonale og udsatte borgere med rusmiddelproblematikker v/Bagga Bjerge og Jonas Strandholdt Bach

Narkotikapolitik i København og Malmø v/ Esben Houborg

PriSUD - Rusmiddelbehandling i fængslet v/ Birgitte Thylstrup, Morten Hesse og Abdu Kedir Seid

Psykedeliske stoffer, behandling og forebyggelse v/ Margit Anne Pedersen, Morten Hesse og Oskar Enghoff

Rusmidler, impulsivitet og kognition v/ Mads Uffe Pedersen, Kristine R. Thomsen, og Mette B. Callesen

Seksuelle grænser i nattelivet v/ Margit Anne Petersen og Geoffrey Hunt

Skadesreduktion for stofbrugere i danske kommuner v/ Esben Houborg og Vibeke Asmussen Frank

Stofbrugere, socialt udsatte og coronakrisen v/ Maj Nygaard-Christensen, Siri Mørch Pedersen og Nikolaj Mørk Thorsen  

Stofmisbrugsbehandling for unge v/Mads Uffe Pedersen, Sheila Jones, Kirsten S. Frederiksen, Karina B. E. Skov, Michael Pedersen og Sidsel Schrøder

Sugardating - unges bytte af sex for gaver eller penge v/ Jeanett Bjønness og Marie Bræmer

Sundhedsfremme for gymnasieelever v/ Kristine Rømer Thomsen og Lotte Vallentin-Holbech

Sundhedsfremme i folkeskolens ældste klasser v/ Kristine Rømer Thomsen og Natascha Hareskov Jensen

Udnyttelse af udsatte borgere til narkokriminalitet v/ Thomas F. Søgaard og Marie H. Bræmer

Udsatte alkoholbrugere i byrummet v/ Jonas Strandholdt Bach

Udvikling af app til at forebygge tilbagefald til misbrug v/ Birgitte Thylstrup, Adriana Del Palacio Gonzalez og Mads Uffe Pedersen

Unge, internettet og psykedeliske stoffer v/ Margit Anne Petersen og Oskar Enghoff

Unge, køn og alkoholberuselse (afsluttet) v/Geoffrey Hunt og Vibeke A. Frank.

Unge, rusmidler og politi (afsluttet) v/Geoffrey Hunt, Torsten Kolind, Mie B. Haller, Thomas F. Søgaard, Tobias Kammersgaard og Mads Madsen

Unges brug af lattergas som rusmiddel v/ Vibeke A. Frank og Marie Herold

(U)regerlige natteliv v/ Esben Houborg og Thomas F. Søgaard 

(U)tryghed i det offentlige rum, marginalisering og tryghedsfølelse v/Bagge Bjerge og Jonas Strandholdt Bach

Voldsofre blandt udsatte grønlændere (afsluttet) v/ Maj Nygaard-Christensen, Bagga Bjerge , Esben Houborg og Siri Mørch Pedersen

Ph.d.- projekter:

Alkoholmisbrug og skade på familien v/ Julie Brummer

Barrierer for resocialisering i danske fængsler v/ Luna Kragh Andersen

Behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser v/ Natja Kjeldsen

Forældreskab i udsatte boligområder v/ Mads Madsen

Graviditet og rusmiddelbrug v/ Line Helland Boelskifte

Konsekvenser af forældres rusmiddelmisbrug (afsluttet) v/Kirsten Frederiksen   

Medicinsk brug af cannabis (afsluttet) v/ Sinikka L. Kvamme

Regions betydning for alkohol- og stofbrug v/ Priya Ranganath

Rusmiddelpolitik og stofmiljøer i København og Malmø v/ Morgan Bancroft

Sex og samtykke, når unge drikker alkohol v/ Evangelia Knountsen

Unge minoritetskvinder og dansk alkoholkultur v/ Maria F. Bærndt 

Unge som sælger stoffer på sociale medier v/ Nina Tvede Korshøj

Utryghed i offentlige rum (afsluttet) v/ Tobias Kammersgaard

Vold blandt socialt marginaliserede stofbrugere v/ Siri Mørch Pedersen