Skadesreduktion for stofbrugere i danske kommuner

I dette projekt undersøger vi, hvilke skadesreducerende indsatser, der findes i danske kommuner for borgere med et problematisk forbrug af illegale rusmidler. 

Formål

Formålet med projektet er at kortlægge og skabe overblik over de skadesreducerende tiltag, som danske kommuner tilbyder, som fx uddeling af Naloxon (medicin mod overdosis), heroinbehandling, sprøjtebytteordning, stofindtagelsesrum eller væresteder. Vi vil også undersøge, hvordan disse tilbud er implementeret i de enkelte kommuner (fx med åbningstider, målgruppe, ansattes faglige baggrund). 

Baggrund

Skadesreduktion og skadesreducerende indsatser kom på den politiske dagsorden i Danmark allerede i 1980erne, da det daværende Alkohol- og Narkotikaråd begyndte at tale om, at målet for mennesker i behandling for stofmisbrug også kunne være at reducere deres forbrug og risikoen for at blive skadet af stofbruget - og ikke kun at stoppe med at bruge stoffer. Det førte til udrulning af substitutionsbehandling, etablering af sprøjtebytteordninger, lavtærskeltilbud og opsøgende arbejde blandt mennesker med et problematisk forbrug af illegale rusmidler. Selvom Danmark var tidligt i gang med skadesreduktion, var det ikke alle former for skadesreducerende indsatser, som blev implementeret. For eksempel var det først i 2012, at kommunerne fik mulighed for at etablere stofindtagelsesrum, mens andre europæiske lande gjorde det allerede i 1990erne.
Danmark har altså tradition for at arbejde med skadesreduktion for borgere med et problematisk stofbrug, men forskningen har indtil nu fokuseret på København og Aarhus. Selvom stofbrug er mest udbredt i de største byer i Danmark, så findes der også mennesker i provinsen, som har behov for hjælp til at undgå eller mindske risikoen for at blive skadet af deres forbrug af stoffer. Det viser blandt andet den geografiske fordeling af dødsfald som følge af stofbrug i Danmark. 
Generelt findes der ikke meget forskning om skadesreduktion og skadesreducerende tilbud i landkommuner og mindre provinsbyer hverken internationalt eller i Danmark. Projektet bidrager dermed også til den sparsomme både danske og internationale litteratur, hvor skadesreduktion er blevet undersøgt som en del af ’local drug policies’. 

Undersøgelsen

Vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt nøglepersoner i alle kommuner i Danmark. Før spørgeskemaet udrulles i hele landet, afprøver vi det i 20 udvalgte kommuner. Vi indsamler desuden dokumenter med politik og lovgivning på området og laver kvalitative interviews med nøglepersoner i tre-fem kommuner. Ved hjælp af disse metoder vil vi dels foretage en kortlægning af skadesreducerende indsatser i Danmark og dels gennemføre case-studier af lokale narkotikapolitiske processer i forhold til etableringen af skadesreducerende indsatser for mennesker med et problematisk brug af stoffer. 

Projektet udføres fra september 2021 til august 2024.