Intensivt druk blandt unge i Danmark, Italien og Estland

En undersøgelse, hvor vi sammenligner såkaldt 'høj-intensitetsdruk' blandt unge i Danmark, Italien og Estland.

Formål

I projektet undersøger vi 20-40 åriges forståelser og oplevelser af intensivt druk - med et fagligt udtryk kaldet 'høj-intensitetsdruk - i hhv. Danmark, Italien og Estland. Høj-intensitetsdruk betyder, at man indtager flere end 10 genstande ved samme lejlighed. Vi vil bl.a. se på, hvilke sociale sammenhænge denne type drikkeri er knyttet til, og hvilken rolle den spiller i unges sociale liv. Vi vil endvidere undersøge unges bevæggrunde for at drikke så massive mængder alkohol. Noget høj-intensitetsdruk hænger sammen med alkoholafhængighed, mens andet er mere knyttet til kulturelle og sociale sammenhænge. Vi undersøger det sidste og sigter mod at kunne bidrage med viden, der bl.a. kan bruges til at forebygge massivt druk blandt unge.

Baggrund

Binge drinking har som begreb vundet indpas i Danmark de sidste 20 år som betegnelse for, at man drikker flere end fem genstande ved én lejlighed. Denne betegnelse skelner dog ikke mellem anledninger, hvor man drikker omkring fem genstande og anledninger, hvor man drikker betydeligt mere. Forskning viser desuden, at når unge 'binge-drikker', så indtager de ofte to til fire gange mere end de fem genstande, der definerer binge drinking. For at indfange denne drukpraksis er man derfor begyndt at tale om det, der på engelsk hedder high-intensity drinking. Der findes dog ingen internationalt anerkendte definitioner af høj-intensitetsdruk, men det er blevet foreslået at afgrænse det som det dobbelte af binge drinking, dvs. flere end ti genstande ved samme lejlighed. At nå til en fælles definition på høj-intensitetsdruk besværliggøres desuden af, at der er store kulturelle forskelle i opfattelsen af intensivt druk; både mellem lande og mellem sociale grupper i de enkelte lande. Der findes endvidere ikke mange undersøgelser af høj-intensitetsdruk og slet ingen tværkulturelle sammenligninger. Det er på denne baggrund, at vi i dette projekt vil undersøge, hvordan unge oplever høj-intensitetsdruk, og om det er et meningsfuldt begreb at anvende i en tværkulturel sammenhæng.

Undersøgelsen

Vi vil i projektet udføre kvalitative fokusgruppeinterviews (online) med ca. 45-50 deltagere i hvert af de tre lande (Danmark, Italien og Estland). Målgruppen vil være hhv. 20-30-årige og 30-40-årige, og vi vil sikre en ligelig repræsentation af køn. Vi vil bl.a. spørge ind til: hvornår, i hvilke sociale sammenhænge og ved hvilke anledninger de unge drikker mest; hvad der motiverer dem til høj-intensitetsdruk; samt hvilke risici de oplever eller bekymrer sig om i forbindelse med at drikke massive mængder alkohol ved samme lejlighed.

Projektet løber fra 2022 til 2024.

Finansiering

Projektet er støttet af Lifestyle Research Network.

Samarbejdsrelationer

Tallinn Universitet, Estland og Eclectica, Italien.