Unges forbrug af opioider

Undersøgelse af unges forbrug af opioider i Danmark.

Formål

Formålet med projektet er at kortlægge unges brug af opioider i Danmark samt muligheder og udfordringer for behandling og forebyggelse. Det bidrager med viden, som netop kan bruges i arbejdet med behandling af problematisk brug af opioider, forebyggelse af misbrug og skadesreduktion i forbindelse med brug af opioider.

Baggrund

I Danmark har der været et stigende fokus på unges brug af opioider. Vi hører fra rusmiddelbehandlere, pædagoger og andre, som arbejder med unge, at brugen af opioider som tramadol, dolol, fentanyl og oxycodon stiger blandt unge. Samtidig viste en kortlægning i foråret 2023, at medarbejdere i 15 kommuner oplever, at flere børn og unge bruger opioider. Kortlægningen blev foretaget af SSP-samrådet for Sundhedsstyrelsen, og 63 kommuner ud af de 98 deltog. Erfaringer fra USA og Canada understreger vigtigheden af at være på forkant med udviklingen for bedst muligt at kunne imødegå, at vi får problemer med unges brug af opioider. Resultaterne fra denne undersøgelse vil, allerede inden for en kort tidshorisont, kunne bruges til at kortlægge forbruget af opioider blandt danske unge. Disse indsigter kan således bruges inden for forebyggelses- og behandlingsindsatser rettet mod opioider.

Undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres som en Rapid Explorative Mapping - en hurtig undersøgelse og kortlægning - af unges brug af opioider. Projektet består af to delundersøgelser:

  1. en kortlægning via fagpersoner og andre nøglepersoner, der har kontakt med unge, og som har kendskab til opioider 
  2. en kortlægning af unges veje ind og ud af forbrug af opioider, og hvad brugen af opioider betyder for unge

Samarbejdsrelationer

Undersøgelsen udføres i dialog med udvalgte kommuner og myndigheder.

Finansiering

Projektet er støttet af Center for Rusmiddelforskning.