Unges forbrug af opioider

En eksplorativ af unges forbrug af opioider i Danmark.

Formål

Formålet med projektet er at kortlægge unges brug af opioider i Danmark samt muligheder og udfordringer med hensyn til behandling og forebyggelse. Formålet er desuden at kortlægningen bidrager med viden indenfor forebyggelse, behandling og skadesreduktion.

Baggrund

Hvilke aktuelle samfundsforhold/- problemer gør, at vi skal undersøge netop dette)  I Danmark har der været et stigende fokus på unges brug af opioider. Vi hører fra rusmiddelbehandlere, pædagoger og andre, som arbejder med unge, at brugen af opioider som tramadol, dolol, fentanyl og oxycodon stiger blandt unge. Samtidig viste en kortlægning i foråret 2023, at medarbejdere i 15 kommuner oplever, at flere børn og unge bruger opioider. Kortlægningen blev foretaget af SSP-samrådet for Sundhedsstyrelsen og 63 kommuner ud af de 98 deltog. Erfaringer fra USA og Canada understreger vigtigheden af at være på forkant med udviklingen for bedst muligt at kunne imødegå udfordringer knyttet til unges brug af opioider.

Undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres som en Rapid Explorative Mapping af unges brug af opioider. Projektet består af to delundersøgelser:

1) en kortlægning via fagpersoner og andre nøglepersoner, der har kontakt med unge og som har kendskab til opioider samt

2) en kortlægning af unges veje ind og ud af forbrug af opioider og hvad brug af opioider betyder for de unge.

Finansiering

Center for Rusmiddelforskning.

Samarbejdsrelationer

Undersøgelsen udføres i tæt dialog med udvalgte kommuner og myndigheder.