CanInfo - folkesundhedsviden til unge cannabisbrugere

I dette projekt undersøger vi, hvordan vi kan kommunikere til danske unge med et stort forbrug af cannabis, som ikke selv søger hjælp. Samtidig udvikler og tester vi materiale med viden om cannabisbrug, som vi gerne bagefter vil sprede i cannabis-positive subkulturer.

Formål

I projektet undersøger vi, hvordan vi hjælper og kommunikerer viden om cannabis til en gruppe af unge, som ofte er svær at nå - nemlig 18-25-årige unge, der har et stort forbrug af cannabis, men som ikke søger hjælp. Vi vil dermed indhente viden om en underbelyst gruppe unge i Danmark og give indsigt i deres behov for støtte og hjælp samt bygge bro mellem den nyeste forskning i cannabis og cannabis-positive subkulturer.

Baggrund

Cannabisbrug er blevet normaliseret og opfattes i den brede befolkning som mindre skadeligt samtidig med, at det faktisk er blevet mere sundhedsskadeligt, fordi den cannabis, som sælges i Danmark, har et markant højere indhold af det psykoaktive stof THC end for bare ti år siden. Der er derfor en risiko for, at flere danske unge, som bruger cannabis, kan opleve problemer på grund af deres cannabisbrug. I Danmark bruger vi mange ressourcer på at advare unge om de negative effekter ved brug af alkohol og cigaretter, mens landsdækkende kampagner om cannabis er fraværende. Konsekvensen er, at vi ikke når ud til en sårbar gruppe unge hos hvem, vi potentielt kan forebygge helbredsproblemer ved at kommunikere viden om, hvordan cannabis påvirker fysisk og mentalt helbred. På Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, har vi viden om cannabis, effekterne af THC og cannabisafhængighed, som er væsentlig og brugbar for cannabisbrugere. Samtidig har vi i tidligere projekter fået kontakt til mange cannabis-positive subkulturer og erfaret, at denne viden om sundhed, helbred og cannabis ikke har fundet vej ind til mennesker i disse subkulturer.

Undersøgelsen

Gennem 20 interviews med målgruppen undersøger vi opfattelser og fortolkninger af informationsmateriale om cannabis og sundhed, mulige barrierer for deling af materialet, opfattelser af risici ved cannabisbrug, viden om og holdning til rusmiddelbehandling, og hvilken støtte og hjælp, de unge foretrækker. På baggrund af forskning fokuserer vi på to temaer i informationsmaterialet:
1.    Stigningen i indholdet af THC i cannabis og konsekvenser ved brug af cannabis med høj THC.
2.    ”Do-It-Yourself”-guide til at stoppe eller reducere brug af cannabis med beskrivelse af og vejledning igennem et stop af cannabisbrug. For at sikre, at materialet fremstår attraktivt og relevant, tester vi det i de kvalitative interviews.
Derefter vil vi udbrede informationsmaterialet i cannabis-positive subkulturer.

Projektet løber fra december 2023 til juni 2025. 

Finansiering

Projektet er finansieret af Helsefonden.