CanInfo - Folkesundhedsviden til unge cannabisbrugere

I dette projektet undersøges hvordan vi når danske unge med et stort cannabisbrug, som ikke selv søger hjælp, samtidig med, at vi udvikler og tester materiale med cannabisrelateret folkesundhedsviden, som efterfølgende spredes i cannabis-positive subkulturer.

Formål

Projektet vil undersøge, hvordan vi hjælper og kommunikerer folkesundhedsviden til en risikogruppe, der er svær at nå: unge (18-25 år) med stort cannabisbrug, som ikke selv søger hjælp. Projektet vil indhente viden om en underbelyst målgruppe i Danmark og give indsigt i deres behov for støtte og hjælp samt bygge bro mellem den nyeste folkesundhedsviden om cannabis og cannabis-positive subkulturer.

Baggrund

Cannabis er blevet normaliseret og fremstår mindre skadeligt i den offentlige opfattelse, men er samtidig blevet mere sundhedsskadeligt, som følge af en markant stigning i niveauet af det psykoaktive stof THC i den cannabis som sælges i Danmark. Der er derfor en risiko for en forværring af cannabisrelaterede problemer blandt danske unge. I Danmark bruger vi mange ressourcer på at advare unge om sundhedseffekterne ved brug af alkohol og cigaretter, mens landsdækkende kampagner om cannabis er fraværende. Konsekvensen er, at vi ikke når ud til en sårbar gruppe, hvor der er potentiale for at forebygge cannabisrelaterede problemer ved at kommunikere relevant folkesundhedsviden. På Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, har vi ny viden om cannabis, effekterne af THC samt cannabisafhængighed, som er væsentlig og brugbar for cannabisbrugere. Samtidig har vi fra tidligere projekter etableret kontakt til mange cannabis-positive subkulturer og har erfaret, at denne folkesundhedsviden ikke har fundet vej ind i disse subkulturer.

Undersøgelsen

Gennem 20 interviews med målgruppen undersøges opfattelser og fortolkninger af det producerede materiale, mulige barrierer for deling af materialet, risikoopfattelser af cannabisbrug, viden om og holdning til rusmiddelbehandling og præferencer for støtte og hjælp. På baggrund af forskning fokuserer materialet på to temaer:

  1. Stigningen i THC og konsekvenser ved brug af cannabis med høj THC.
  2. ”Do-It-Yourself”-guide til at stoppe eller reducere brug af cannabis, med beskrivelse af og vejledning igennem de første 30 dage, samt links til rusmiddelbehandling. For at sikre, at materialet fremstår attraktivt og relevant testes materialet i de kvalitative interviews.

Materialet udbredes efterfølgende i cannabis-positive subkulturer.

Projektet løber fra december 2023 til august 2024. 

Finansiering

Projektet er finansieret af Helsefonden.