Udvikling af app mod tilbagefald til misbrug

Udvikling og afprøvning af en app i samarbejde med unge i behandling for problematiske brug af alkohol og cannabis. App’en skal forebygge mindre og større tilbagefald efter rusmiddelbehandling.

Formål

Projektet har til formål at udvikle og afprøve effekten af en app i efterbehandling af 18-30-årige unge, som har afsluttet rusmiddelbehandling. Fokus er på forebyggelse af tilbagefald til problematisk forbrug af alkohol og cannabis.

Baggrund

Alkohol og illegale stoffer udgør et massivt sundhedsmæssigt og samfundsmæssigt problem blandt 18-30-årige i Danmark og globalt. I Danmark er brug af rusmidler størst før unges 24. år, og unges brug af alkohol er markant større end i andre europæiske lande. Brug af cannabis blandt danske unge er desuden det største i Norden. Selvom rusmiddelbehandling gennemgår en positiv udvikling i disse år, er der stadig alt for mange unge, som aldrig møder op i alkohol- og stofbehandling, eller som oplever tilbagefald efter deres behandling. Op til 50 procent af unge er i risiko for at opleve tilbagefald inden for et år efter behandling. Der er derfor brug for redskaber og tiltag, som støtter de unge i at bevæge sig mod bedre trivsel og mindre forbrug af rusmidler.

En lettilgængelig app, som støtter unge i at reducere risikoen for at falde tilbage til et stort forbrug af rusmidler, kan være et sådant tiltag. Apps på mobiltelefoner anvendes i stigende grad i forbindelse med behandling og synes at have potentiale for at støtte folks engagement og fokus på at fastholde deres mål og hjælpe dem med at håndtere højrisikosituationer for tilbagefald. Der mangler flere indsats inden for rusmiddelområdet, som involverer brugerne og teknisk viden i udvikling af fx en app for at sikre, at brugerne finder den tilgængelig og nem at bruge.

Undersøgelsen

Projektet er det første i Danmark som involverer et tværfagligt forskningsteam med erfaring inden for rusmiddelbehandling for unge, human-computer-interaction (HCI) og software engineering, inddragelse af brugerperspektiver i udvikling og afprøvning af appen samt deltagelse af eksterne eksperter inden for digitale platforme.

Projektet indeholder to faser:

  1. Designfasen, hvor vi udvikler det foreløbige design og indhold af appen i samarbejde mellem forskere og målgruppen.
  2. Et randomiseret pilotprojekt, hvor vi afprøver den tilpassede app blandt 90 unge, som afslutter behandlingsforløb i alkohol- og stofbehandling. Rekruttering af deltagere sker i samarbejder med ambulante rusmiddelbehandlingscentre i Danmark.

Projektet startede oktober 2021 og slutter 30. september 2024.

Finansiering

Trygfonden, Helsefonden og Center for Rusmiddelforskning

AU Engineering team

Brian V. Danielsen, adjunkt, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet
Henrik Kirk, lektor, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet

Deltagende behandlingscentre

Brydehuset, Ballerup kommune
Horsens kommunes rusmiddelrådgivning, Horsens kommune
KABS City Behandlingscenter, Valby, København
Center for alkohol og stofmisbrug (CAS), Roskilde