Erhvervskørsel i varebil under påvirkning af rusmidler

En interviewundersøgelse af hvorfor, hvordan og hvornår chauffører kører varebil som en del af deres arbejde, mens de er påvirket af alkohol, stoffer eller andre stimulanser.

Formål

Undersøgelsen har fire formål:

  1. At undersøge hvornår og med hvilket formål varebilschauffører bruger rusmidler (legale såvel som illegale) i forbindelse med deres arbejde og arbejdskørsel.
  2. At undersøge hvilke normer, sociale og materielle forhold, der medvirker til, at chaufførerne kører i påvirket tilstand. Herunder hvordan kørsel i påvirket tilstand hænger sammen med fx træthed, køre-/hviletider, manglende brug af sele og høj fart.
  3. At undersøge chaufførernes viden om og holdninger til at køre bil i påvirket tilstand
  4. At undersøge chaufførernes oplevelser af farlige situationer i trafikken i forbindelse med, at de har været påvirket af alkohol eller stoffer.

Baggrund

I hver tredje dødsulykke i trafikken er der et erhvervskøretøj involveret. Og næsten hver femte gang politiet registrerer, at en person er kommet alvorligt til skade i trafikken, er et erhvervskøretøj, ofte en varebil, involveret. Nyere data fra Rådet for Sikker Trafik tyder på, at dette kan ses i lyset af, at en del varebilschauffører inden for det seneste år har været påvirket af ulovlige stoffer eller har drukket mere alkohol end tilladt, mens de kørte varebil. Herudover tyder det på, at brug af receptpligtig medicin og energidrikke kan spille en rolle. Der mangler imidlertid viden om, hvorfor og i hvilke situationer varebilschauffører kører erhvervskørsel under påvirkning af rusmidler. Dette ønsker vi med denne interviewbaserede kvalitative undersøgelse at generere kvalitativ viden om, som kan bruges i arbejdet med at forebygge trafikulykker.

Undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på 25 kvalitative interviews med varebilschauffører, der kører i forbindelse med deres arbejde (fx håndværkere og kurérer) og har erfaring med at bruge forskellige former for illegale og legale rusmidler, som alkohol, energidrikke og koffeintabletter i forbindelse med, at de kører bil.

I interviewene vil vi især fokusere på kontekstens betydning for, hvordan og hvornår chaufførerne kører i påvirket tilstand. Det kan fx være betydningen af chaufførernes oplevelser af normer og forventninger hos arbejdsgiver og kollegaer, ansættelsesforhold og balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Grundet Covid-19, og den usikkerhed, som den nuværende situation indebærer, udføres alle interviews online.

Projektet varer fra december 2021 til maj 2023.

Finansiering

Undersøgelsen er finansieret af Rådet for Sikker Trafik og Center for Rusmiddelforskning.

Samarbejdsrelationer

Undersøgelsen udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.