Unge, internettet og psykedeliske stoffer

En undersøgelse af unges egenomsorg på kanten af eller udenom sundhedssystemet, når de bruger psykedeliske stoffer som LSD og psilocybinsvampe.

Formål

Projektets formål er at undersøge: 

  1. hvordan psykedeliske stoffer omtales på danske internetfora
  2. hvilke betydninger disse online-fællesskaber har for unges forståelser og brug af stofferne 
  3. hvilke sociale og sundhedsmæssige konsekvenser unge oplever, når de søger selvudvikling eller selvbehandling gennem psykedeliske stoffer 

Med projektet vil vi både skabe ny viden om det, man kalder ’terapeutisk stofbrug’, unges individuelle og kollektive strategier for uofficiel egenomsorg, og internettets rolle i at påvirke unges holdninger til og adfærd for at forbedre deres mentale sundhed. Samtidig vil vi gerne, informere og kvalificere arbejdet med at forebygge stofmisbrug blandt unge og rusmiddelbehandlingen ved at inkludere unges syn på og forhold til det danske sundhedssystem.

Baggrund

I psykiatrisk forskning taler man om en ’psykedelisk renæssance’, idet nye kliniske forsøg viser, at psykedeliske stoffer som LSD kan have potentiale som behandling af psykiske lidelser. Men det tyder på, at flere, særligt unge, allerede nu tager sagen i egen hånd. Medlemstal i danske onlinefora for psykedeliske stoffer er steget markant de sidste to-tre år. Samtidig oplever rusmiddelbehandlere, at flere unge søger hjælp efter problematiske oplevelser med nogle af disse stoffer. Men vi ved meget lidt om hvordan psykedeliske stoffer opfattes og bruges i DK, og hvordan unge påvirkes af de samtaler og den viden, de finder på internettet.

Undersøgelsen

I projektet fokuserer vi på unge mellem 16 og26 år i Danmark, og undersøgelsen består af tre delstudier. 

  • I første delstudie undersøger vi to danske internetfora for at kortlægge og forstå, hvilke syn på og erfaringer med psykedeliske stoffer, brugerne af de to fora diskuterer og udveksler.
  • Andet delstudie består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger ind til på unges holdninger til, brug af og oplevede effekter med psykedeliske stoffer til selvudvikling og selvbehandling. 
  • Tredje delstudie består af 30 kvalitative interviews, hvoraf halvdelen er med unge, som har søgt hjælp efter problematiske oplevelser med psykedeliske stoffer, og halvdelen med unge, som ikke har haft behov eller lyst til (officiel) hjælp.

Projektet løber fra 1.september 2021 til 30 august 2023.

Finansiering

Projektet er finansieret af Helsefonden og udføres på Center for Rusmiddelforskning i samarbejde med rusmiddelbehandler og forebyggelseskonsulent Søren Holm fra Aarhus Kommunes Ungecenter (rusmiddelbehandling)