Kan hypnose forbedre effekten af alkoholbehandling?

Pilotstudie, hvori vi afprøver om hypnose kan forbedre korttidshukommelsen blandt mennesker i alkoholbehandling, og på den måde forbedre effekten af behandlingen og deres mentale helbred og mindske risikoen for, at de falder fra behandling.

Formål

Formålet med projektet er, at:

  1. tilpasse en hypnosebehandling, som fokuserer på at forbedre  korttidshukommelsen, til mennesker i alkoholbehandling.
  2. teste om den tilpassede hypnosebehandling kan lede til bedre korttidshukommelse og derigennem bedre effekt af den alkoholbehandling de modtager, bedre mentalt helbred og mindre risiko for at droppe ud af alkoholbehandlingen.
  3. undersøge om hypnosebehandlingen er gennemførbar og acceptabel (for patienter og alkoholbehandlingsstedet) og let at implementere i alkoholbehandlingen i Danmark.


Baggrund

Alkoholmisbrug er forbundet med kognitive udfordringer, herunder nedsat korttidshukommelse, som giver problemer i dagligdagen og dårligere effekt af eksisterende alkoholbehandling. Vi ønsker at afprøve hypnosebehandlingen ”Suggestion-based cognitive rehabilitation” (SBCR) blandt mennesker i alkoholbehandling, da den behandling har vist store effekter blandt danske patienter med erhvervet hjerneskade (altså hjerneskader, som ikke er medfødte), ift. at forbedre korttidshukommelsen (Lindeløv et al., 20171). Denne hypnosebehandling er aldrig før blevet afprøvet på mennesker med alkoholmisbrug (eller andre former for misbrug), men er lovende pga. den store effekt, som vi har set hos mennesker med hjerneskade. Derudover er det en fordel, at den kun består af fire sessioner af max 60 minutters varighed hver.

1Lindeløv J K, Overgaard R & Overgaard M: Improving working memory performance in brain-injured patients using hypnotic suggestion Brain 2017 Apr 1;140(4):1100-1106

Undersøgelsen

I projektet samarbejder vi med alkoholbehandlingscenteret Ringgården, hvor vi tilbyder to former for hypnose i fire sessioner over fire uger til 44 af de indskrevne patienter. For at undersøge effekten tester vi alle deltagerne umiddelbart før og efter hypnosebehandlingerne for at måle deres korttidshukommelse, mentale helbred, frafald fra og effekten af den øvrige behandling, de modtager på Ringgården. Derudover kontakter vi patienterne tre måneder efter for at undersøge deres mentale helbred samt om de har haft tilbagefald.
For at undersøge om hypnosebehandlingen er gennemførbar og acceptabel for patienterne og behandlingsstedet indsamler vi data om, hvor mange, der gennemfører forløbet, og hvad de synes om det. Derudover gennemfører vi semi-strukturerede interviews med en mindre gruppe af deltagere, deres primære behandler og ledelsen på behandlingstedet.

Projektet finder sted fra februar 2022 til oktober 2023.

Finansiering

Projektet er finansieret af TrygFonden

Samarbejdsrelationer

  • Ringgården, Nationalt Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling
  • Susanne Bollerup Overgaard, psykolog og hypnoterapeut
  • Jonas Lindeløv, phd., psykolog og udvikler af SBCR
  • Mads Uffe Pedersen, professor, Center for Rusmiddelforskning