Sugardating - unges bytte af sex for gaver eller penge

I projektet undersøger vi unges bevæggrunde for og erfaringer med at bytte sex for gaver eller penge. Projektet er et samarbejde med RUC, RedenUng, VIVE og andre organisationer. På Center for Rusmiddelforskning fokuserer vi på de forskellige typer af afhængighed fx af rusmidler, som nogle af de unge oplever.

Formål

Formålet med projektet er at indsamle viden om unges perspektiver på og erfaringer med at bytte sex for gaver eller penge, et fænomen, der ofte betegnes som sugardating. På baggrund af de unges erfaringer vil vi i tæt samarbejde med RedenUng og andre organisationer prøve at finde ud af, hvordan sociale indsatser kan blive bedre til at møde og rådgive unge, der oplever problemer i forbindelse med sugardating.

Baggrund

Fænomenet ’’sugardating’’ – hvor en person, typisk en ung kvinde, bytter sex for penge eller gaver typisk med en ældre mand – har fået stor opmærksomhed i den danske offentlighed de senere år. Antallet af profiler på sugardating-hjemmesider er steget kraftigt, mens rådgivningssteder som RedenUng får stadig flere henvendelser fra unge, der oplever problemer i forbindelse med at bytte sex for gaver eller penge. Dette forskningsprojekt er det første i Danmark om sugardating blandt unge, som både undersøger de unges erfaringer, og hvilken betydning social baggrund, etnicitet, køn og seksuel orientering kan have for beslutningen om at sugardate. I dag mangler vi viden om, hvorfor nogle unge bytter sex for penge og gaver, hvilke erfaringer de gør sig og hvilke typer af indsatser, der bedst kan hjælpe de, der får problemer. Vi mangler også viden om, hvorvidt og hvordan sugardating adskiller sig fra prostitution - altså forhold, hvor der er en konkret aftale om pris og ydelse mellem en sælger og en køber af sex.

Undersøgelsen

Projektet indeholder både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Vi laver et stort survey, en online spørgeskemaundersøgelse, om erfaringer med og holdninger til bytte af sex/sugardating blandt unge danskere mellem 18 og 30 år. Vi gennemfører også 60 interviews med unge, som bytter sex for penge eller gaver. I interviewene spørger vi om erfaringer med sugardating, og hvilken betydning social baggrund, etnicitet, køn, seksuel orientering og afhængighed af penge, gaver, opmærksomhed og alkohol og stoffer har for de unges beslutning om at sugardate.
Fra Center for Rusmiddelforsknings side vil vi have særligt fokus på de forskellige typer af afhængighed fx af rusmidler, som nogle af de unge oplever.

Projektet udføres fra januar 2019 til januar 2022.

Finansiering

Projektet er finansieret af Velux Fondens HUMpraxis-program.

Samarbejder

Projektet sker i et samarbejde mellem forskere fra Roskilde Universitet, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, og fagfolk fra RedenUng, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Københavns Kommune, Ballerup Kommune, De Unges Hus, LGBT+ Danmark, Headspace og Ungdommens Røde Kors.