Seksuelle grænser i nattelivet

Et kvalitativt studie af sammenhænge mellem alkoholrus og sexchikane, seksuelle overgreb og seksuelt samtykke blandt unge i Danmark

Formål

Projektets formål er at undersøge sociale og sundhedsmæssige betydninger af seksuel kontakt blandt berusede unge i det danske natteliv med særligt fokus på seksuelt samtykke, chikane og overgreb blandt unge mellem 18 og 25 år.

Baggrund

Seksuelt samtykke, sexchikane og seksuelle overgreb blandt berusede unge i det danske natteliv er blevet et emne af stigende samfunds- og sundhedsmæssig relevans i lyset af #MeToo-bevægelsen, aktuelle EU-statistikker på området samt den danske drikkekultur blandt unge. Netop fordi de nordiske lande er kendte for at være blandt de mest kønsligestillede, undrer internationale forskere sig over, at tallene for sexchikane og seksuelle overgreb er højere i Danmark, Sverige, og Finland end i andre EU-lande. Med begrebet ’det nordiske paradoks’ peger disse forskere på nødvendigheden af, særligt via kvalitative metoder, at undersøge den modsætningsfyldte forekomst af begge disse forhold. Et af de områder der peges på, men som endnu ikke har været udforsket, er, hvad det betyder for den seksuelle kontakt mellem unge, at de er fulde, når de mødes. Selvom alkoholforskningen viser, at der ofte er sammenhæng mellem alkohol og seksuelle overgreb, har man ikke undersøgt, hvordan unge forstår og forhandler beruselsens rolle og betydning for seksuel kontakt i nattelivet, samt hvilke sociale og sundhedsmæssige konsekvenser disse berusede seksuelle ’relationer’ har for både kvinder og mænd.

Undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på deltagerobservation ved udvalgte barer og natklubber i det københavnske natteliv samt dybdegående interviews med 50 unge mænd og kvinder mellem 18 og 25 år, der har erfaring med seksuel kontakt i miljøer, hvor folk er berusede. I undersøgelsen fokuserer vi på at finde svar på følgende spørgsmål:

Hvordan forstår og definerer unge beruselsens indflydelse på seksuel kontakt, seksuelt samtykke, sexchikane og seksuelle overgreb?

Hvordan håndterer og kommunikerer unge seksuelt samtykke og seksuel afvisning, når de er fulde i nattelivet og hvilke sociale og sundhedsmæssige konsekvenser har hhv. afvisning og samtykke? Hvordan påvirker nutidige normer for seksualitet og magtforhold mellem kønnene seksuel kontakt blandt unge mænd og kvinder i nattelivet i Danmark? Undersøgelsen foregår fra 1. september 2020 til 31. august 2022. 

Finansiering

Projektet er finansieret af Helsefonden.