Kvinders karrierer i alvorlig narkotikakriminalitet

En registerbaseret undersøgelse af kvinders involvering i alvorlig narkotikakriminalitet gennem livet, deres veje ind og ud af narkotikakriminalitet samt sammenhængen mellem disse kvinders kriminelle virke og øvrige livsforløb.

Formål

Formålet med projektet er at genere viden om kriminelle karrierer blandt kvinder, der har begået alvorlig narkotikakriminalitet i Danmark, og om hvordan disse karrierer indgår i kvindernes øvrige livsforløb. Projektet vil i den forbindelse at undersøge, hvad der karakteriserer kvinder, der har begået alvorlig narkotikakriminalitet, hvornår og hvor ofte disse kvinder begår kriminalitet, hvorvidt de er involveret i andre former for kriminalitet, hvorvidt der er en sammenhæng mellem (ændringer i) kvindernes øvrige livsforløb og deres involvering i kriminalitet, og hvorvidt kvinder, der har begået alvorlig narkotika kriminalitet, adskiller sig fra mænd, der har begået samme kriminalitetsform. Gennem besvarelsen af disse spørgsmål vil projektet bidrage med viden til forebyggelse af alvorlig narkotikakriminalitet og udvikling af politikker på narkotikaområdet.

Baggrund

I 2022 rapporterede Europol og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) om en diversificering af de ruter, der anvendes til at smugle narkotika ind i Europa – en udvikling, der ifølge EMCDDA og danske medier bl.a. indebærer, at betydelige mængder kokain nu finder vej til Europa gennem danske havne. Samtidig har udmeldinger fra danske retshåndhævelsesinstitutioner peget på, at kvinder er involveret i smugling og salg af store mængder narkotika i Danmark. På trods af dette kan langt overvægten af den hidtidige, internationale forskning i narkotikakriminalitet blandt kvinder beskrives som small-sample studier af kvinder, der opererer på narkotikamarkedets laveste niveauer i nordamerikanske storbyer. Projektet sigter derfor mod at udbygge hidtidig forskning ved dels at benytte et stort, nationalt sample og dels at fokusere på alvorlig narkotikakriminalitet i et europæisk land.

Undersøgelsen

Projektet er baseret på registerdata over alle kvinder, der blev sigtet for overtrædelser af STRL. §191 i perioden 2000 til 2020 i Danmark. I projektet benyttes desuden data over en kontrolpopulation, over de sigtede kvinders forældre og over alle mænd, der blev sigtet for alvorlig narkotikakriminalitet i Danmark i samme periode. Samlet set dækker disse data bl.a. over populationernes kriminelle historik, erhvervserfaring, familieforhold, psykiatriske baggrund, behandlingshistorik, boligsituation og socioøkonomiske karakteristika.

Ph.d.-projektet udføres fra februar 2024 til januar 2027.

Finansiering

Projektet er finansieret af BSS Graduate School, Aarhus Universitet og Ulla V. Bondesons stiftelse.