Narkotikapolitik og risikomiljøer i Kbh og Malmø

Undersøgelse og sammenligning af narkotikalovgivning og tilbud om skadesreduktion i København og Malmø, og hvilken betydning disse har for udsatte stofbrugere i de to byer.

Formål

Projektet skal sammenligne resultater fra igangværende forskningsprojekter om udsatte stofbrugeres hverdagsliv i København og Malmø, så vi kan se, hvilken betydning forskellig lovgivning og lovhåndhævelse har for stofbrugernes liv og adgang til hjælp.

Baggrund

De sociale systemer og sundhedssystemerne i Danmark og Sverige ligner på mange måder hinanden, men de to landes narkotikapolitikker er meget forskellige. Den danske narkotikalovgivning beskrives som ’liberal’, mens den svenske ses som formynderisk og undertrykkende. Narkotikalovgivningen har stor betydning for, hvor risikofyldt stofbrugeres liv er, og hvor let adgang de har til hjælp. Fordi Danmark og Sverige har så ens forhold på det sociale og det sundhedsmæssige område, men forskellige narkotikalovgivninger, er det oplagt at sammenligne, hvilken betydning narkotikalovgivning har for stofbrugeres dagligliv. Der er allerede gang i undersøgelser i begge lande af narkotikalovgivningen og håndhævelse af denne samt de miljøer, som udsatte stofbrugere færdes i. Dette projekt skal tilføje disse projekter en sammenlignende dimension bla. ved at ensartede datatyper og gennemføre fælles analyser.

Undersøgelsen

Dette projekt fokuserer på to aspekter af narkotikalovgivningen, som er særligt relevante for de risici stofbrugere lever med og de ressourcer, som de har: Politiets håndhævelse af lovgivningen og politikker om skadesreduktion. Vi vil forsøge at besvare disse spørgsmål:

  1. I hvilken grad kriminaliserer narkotikalovgivningen i hhv. Danmark og Sverige marginaliserede stofbrugere, og hvilke muligheder giver narkotikalovgivningen for at tilbyde servicer som fx stofindtagelsesrum, som kan reducere skader i forbindelse med stofbrug?
  2. Hvordan bliver narkotikalovene håndhævet blandt udsatte stofbrugere i hhv. København og Malmø
  3. Hvilke skadesreducerende indsatser bliver stofbrugerne tilbudt i de to byer?
  4. Hvad betyder lovhåndhævelsen og tilgængeligheden af skadesreducerende servicer for sammensætningen af risici og ressourcer for stofbrugerne i hhv. København og Malmø?

Derudover vil vi arbejde på at indsamle sammenlignelige data i de to byder, og det betyder, at vi vil:

  • Gennemføre spørgeskemaundersøgelse blandt 200-300 stofbrugere i Malmø, som man gør i København.
  • Udarbejde interviewguides til interview med stofbrugere, politibetjente, socialarbejdere og sundhedspersonale og gennemføre 30 interviews med personer fra disse faggrupper i begge byer.

Vi vil også indsamle ny data gennem dokumentanalyse af lokale og nationale narkotikalovgivninger, interview med politikere og embedsmænd og med ansatte i private og offentlige hjælpetilbud til udsatte stofbrugere.

Projektet forløber fra april 2019 til februar 2020.

Finansiering

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

Samarbejde

Projekt foregår i et samarbejde med Malmø Universitet.

Projektleder

Projektmedarbejdere

Torkel Richert

Lektor

Malmø Universitet

torkel.richert@mau.se
040-6657963  

Johan Nordgren

Adjunkt

Malmø Universitet

johan.nordgren@mau.se
040-6658723