MapPlan - datainformeret rusmiddelbehandling

MapPlan er et projekt med flere underprojekter, som alle medvirker til at udbrede systematisk indsamling af data om mennesker i behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug. Den indsamlede viden skal både bruges til forskning og til at sikre, at borgerne bliver tilbudt helhedsorienteret rusmiddelbehandling.

Formål

Det overordnede formål med MapPlan er at udvikle et system, hvor rusmiddelbehandlere indsamler data, som behandlingscentre og kommunale beslutningstagere kan bruge, når de tilrettelægger og tager beslutninger om rusmiddelbehandlingen. Et andet formål er at indsamle data af så høj kvalitet, at de kan anvendes til forskning. Endvidere understøtter vi med MapPlan §101 i Serviceloven om, at kommunerne skal tilbyde behandling for stofmisbrug baseret på en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov og en behandlingsplan baseret på den afdækning.

Baggrund

Generelt findes der en ”dataindsamlingstræthed” blandt medarbejdere på social- og sundhedsområdet. De data, som behandlere og administrative medarbejdere indsamler, forsvinder ofte ind i databaser og bliver ikke anvendt i praksis. Dette kan gøre det vanskeligt at tilpasse behandlingen for den enkelte borger, at organisere arbejdet på behandlingscentrene samt at anvende data til forskning. Med MapPlan-projektet tilbyder vi programmer til systematisk at indsamle data. Vi vil desuden undersøge hvordan medarbejdere på rusmiddelcentre oplever dataindsamlingen, og hvordan de bruger disse data i praksis. Endelig er det et mål løbende at sikre, at dataene bliver brugbare til forskning og til at udvikle og forbedre rusmiddelbehandlingen.

Fremgangsmåde

MapPlan er en sammentrækning af ordene ’mapping’ og ’planning’, som på dansk svarer til afdækning og planlægning. Fra Center for Rusmiddelforsknings side stiller vi afdækningsredskaberne UngMap, VoksenMap, ASI og MATE til rådighed samt viser eksempler på behandlingsplaner på hjemmesiden behandlingsportalen.dk. Derudover gør vi det, at vi:

  • underviser og rådgiver ledere og behandlere, som gerne vil bruge MapPlan
  • leverer rapporter med data fra borgerne, som kan bruges i behandlingen på behandlingsstederne
  • gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt behandlere om, hvordan de oplever, at dataindsamlingen fungerer
  • interviewer ledere af behandlingscentre – både brugere og ikke-brugere af MapPlan
  • analyserer registerdata om borgere i rusmiddelbehandling
  • undersøger om MapPlan betyder flere eller færre udgifter for kommunerne

Finansiering

MapPlan-projektet er finansieret af Socialstyrelsen