Fra viden til praksis for unge med dobbeltdiagnose

Med projektet vil vi skabe et overblik over den eksisterende viden om behandling af dobbeltdiagnose hos unge gennem kortlægning af kerneprincipper fra udlandet og Danmark. Derudover vil der være et fokus på, hvordan denne viden kan anvendes i udvikling af tilbud til unge med dobbeltdiagnose i Danmark.

Formål

Formålet med projektet er at kortlægge den eksisterende viden fra udlandet og Danmark og på den måde give indsigt i kerneprincipper og behandlingsmetoder på national og international plan, samt give et kvalificeret bud på, hvordan danske retningslinjer på området bør udarbejdes og implementeres.

Baggrund

I Danmark er det estimeret, at flere tusinde unge mennesker har dobbeltdiagnose, hvilket betyder, at de samtidig har en diagnosticeret psykisk lidelse og rusmiddelbrug. Derudover er der endnu flere unge, der oplever psykiske vanskeligheder, og rusmiddelproblemer, hvor den ene eller begge problematikker ikke er diagnosticeret. Denne patientgrupper udgør den hurtigst voksende gruppe af dobbeltdiagnose-patienter i Danmark og er en af de patientgrupper, hvor der findes færrest målrettede indsatser.
Unge med dobbeltdiagnose eller relaterede problemer har generelt svært ved at få relevant og målrettet behandling, fordi den tilbudte behandling er spredt ud på forskellige aktører og behandlingssteder, samtidig med at der er store forskelle på, hvad der konkret tilbydes. Der er derfor et stort behov for nationale retningslinjer på området og et fælles fokus på tværs af tilbud.

Undersøgelsen

Projektet løber over halvandet år og involverer tre dele med det formål at undersøge;  

  • viden og beskrive ’state of the art’ inden for området på internationalt plan, herunder tiltag, for at danne et overblik over behandlingsmetoder og kerneprincipper, der bliver brugt
  • aktuelle tilbud og indsatser i Danmark, for at kortlægge den aktuelle situation i Danmark
  • konkrete erfaringer af både international og national karakter om implementeringsprocesser og understøttelse af implementering af retningslinjer, for at forbedre danske retningslinjer og implementeringen af dem.

Projektet vil blandt andet resultere i tre delrapporter og videnskabelige artikler, som er let tilgængeligt for praktikere, beslutningstagere og centrale aktører indenfor området.

Projektet startede oktober 2021 og slutter 30. september 2023.

Finansiering

Helsefonden

Samarbejdsrelationer

Projektet foregår i samarbejde med Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri.