Sociale medier, alkohol og seksuelle relationer blandt unge

En undersøgelse af, hvordan sociale medier indgår i berusede seksuelle relationer blandt unge under 18 år, samt hvilken betydning både alkohol og sociale medier har for opfattelsen af samtykke.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvilken rolle sociale medier spiller for unges seksuelle praksisser i forbindelse med alkoholforbrug. Projektet fokuserer både på, hvordan indhold på sociale medier (SoMe) har betydning for, hvorledes unge navigerer i seksuelle relationer, og hvordan forskellige SoMeapplikationer anvendes af unge til at udveksle seksuelle beskeder og billeder i situationer, der involverer alkohol.

Baggrund

Alkohol, sociale medier og seksuelle relationer er alle centrale omdrejningspunkter for de fleste danske teenageres liv. På nuværende tidspunkt eksisterer der en bred litteratur om unges udveksling af seksuelle beskeder og billeder på de sociale medier. Ikke desto mindre er alkohols rolle i disse sammenhænge underbelyst. Denne mangel i litteraturen er bemærkelsesværdig, fordi eksisterende alkoholforskning peger på, at alkohol kan være med til at komplicere forståelsen af samtykke i ’offline’ seksuelle interaktioner blandt unge. I takt med at de unge udlever en større del af deres liv på sociale medier, er det relevant at forstå, hvordan sociale medier, alkohol og seksuelle relationer blandt unge spiller sammen, samt om dette samspil giver anledning til situationer, der kan opleves som grænseoverskridende.    

Undersøgelsen

Ph.d.-projektet fokuserer specifikt på unge mellem 15-17 år og bygger på to former for data:

  1. For det første udføres fokusgruppeinterviews med i alt 30 unge. Formålet med fokusgruppeinterviewene er at få indsigt i de normer, der eksisterer for udveksling af seksuelle beskeder og billeder på sociale medier, samt hvordan unges seksuelle relationer er påvirket af indhold på sociale medier.
  2. For det andet inviteres 10 unge til at føre en dagbog over en måned, hvor de rapporterer om deres oplevelser med at sende seksuelt orienterede beskeder eller billeder via sociale medier i sammenhænge, der involverer alkohol. Formålet er at få indsigt i de seksuelle praksisser, der finder sted i intime private rum på sociale medier.

Projektet varer fra september 2023 til september 2026.

Samarbejdsrelationer

Ph.d.-projektet er en del af et større forskningsprojekt, Alkohol og berusede seksuelle relationer blandt unge under 18 år, der generelt har fokus på berusede seksuelle relationer blandt unge under 18 år. Forskningsprojektet udføres af Lektor Margit A. Petersen, Adjunkt Jonas S. Bach, Ph.d.-studerende Kristian H. Jensen, AC-medarbejder Sidsel Schrøder og studentermedhjælper Sofie H. Borup. Desuden samarbejder projektet med et internationalt ekspertpanel bestående af Professor Geoffrey Hunt (Aarhus Universitet/USA), lektor Alexandra Bogren (Sverige), Dr. Maria Cense (Holland) og professor Angus Bancroft (England).

Finansiering

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Læs om projektet her.