Alkoholkultur og brug af stoffer blandt unge på landet

Ph.d. studerende Olga Juul Eriksen undersøger unges brug af alkohol og stoffer på landet med udgangspunkt i de sociale og fysiske miljøer, som de unge lever i. Desuden undersøger hun, hvordan de unges oplevelser af at ”høre til” et bestemt sted er forbundet til deres brug af alkohol og stoffer.

Formål

Formålet med projektet er at få ny viden om alkoholkulturen og vaner omkring at bruge stoffer blandt unge, som bor i små byer på landet. Samtidig er formålet at undersøge, hvordan det, at de unge bor på landet, påvirker deres forbrug af alkohol og stoffer. På den baggrund vil den ph.d.-studerende forsøge at identificere, hvilke erfaringer og viden fra unge, som kan bidrage til indsatser for at sænke forbruget af alkohol og stoffer blandt unge på landet.

Baggrund

Forskning i unges alkohol- og stofbrug er omfattende, men tager stort set altid udgangspunkt i unge, som bor i byen. Det sker på trods af, at små byer og landdistrikter i Danmark udgør et særegent socialt og fysisk miljø, som påvirker unges måde at forbruge alkohol og stoffer på. For eksempel kan unge, som bor på landet, have begrænset adgang til fritidsaktiviteter og ungdomsklubber, og deres sociale liv påvirkes både af fraflytning af unge med akademiske ambitioner og af, at mange beboere omkring dem er gamle. Derfor er sigtet med ph.d.-projektet at undersøge, hvordan disse faktorer påvirker unges kultur med at drikke alkohol og tage stoffer i landdistrikterne.

Undersøgelsen

Undersøgelsen består af 40 kvalitative interviews med unge i alderen 18-25 år, som bor i byer med færre end 4.000 indbyggere på Vestsjælland. Som en del af de kvalitative interviews, vil den Olga Juul Eriksen anvende deltagerdrevet foto-elicitering og walk-along interviews. Disse metoder er særligt brugbare til at tale mere konkret om steder og situationer, som de unge er i, når de bruger rusmidler. De unge rekrutteres gennem lokale institutioner som uddannelsessteder og ungdomsklubber.

Ph.d.-projektet udføres fra september 2022 til august 2025.

Finansiering

Projektet finansieres af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet.