Graviditet og rusmiddelbrug

En undersøgelse af det sociale arbejde med gravide kvinder, der har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, hvordan ansatte inden for det sociale område oplever mødet med gravide kvinder, der bruger rusmidler. Ph.d.-studerende Line Helland Boelskifte undersøger socialrådgivere, sygeplejersker m.fl. tilgang og relation til gravide kvinder, og hvad tilgangen og relationen betyder for arbejdet med de gravide kvinder og deres forbrug af alkohol og stoffer.

Baggrund

I Danmark er der politisk og faglig opmærksomhed på gravide kvinder med et problematisk rusmiddelforbrug og deres børn. Børnene anses for at være en særlig risikogruppe, fordi eksponering for rusmidler såsom alkohol kan resultere i medfødte skader herunder føtalt alkoholsyndrom, som kan give børnene nogle karakteristiske ansigtstræk, skader i centralnervesystemet og hæmme deres vækst. Når en kvinde, som har et problematisk rusmiddelforbrug bliver gravid, sætter kommunen og sundhedssystemet gang i forskellige indsatser for at følge kvinden tæt under graviditeten og støtte hende i at stoppe med at bruge rusmidler og give hende stabilitet under forløbet.

Undersøgelsen

Ph.d.-projektet vil metodisk bestå af en kombination af interviews med ansatte i sundhedsvæsnet og kommunens socialforvaltning samt uddrag fra gravide kvinders journaler. I interviewene undersøger Line Helland Boelskifte især, hvordan fx sygeplejersker, jordmødre og socialrådgivere omtaler mødet med og samarbejdet med gravide kvinder, som har et stort rusmiddelforbrug, for at få indblik i mål, holdninger og handlinger i arbejdet med at hjælpe kvinderne. I journaluddragene kigger hun på italesættelser af rusmiddelforbrug og den gravides sociale situation samt relationen mellem de to.

Projektet løber fra 1. februar 2019 til 1. april 2025.

Finansiering

Projektet er finansieret af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet.