Ro På - et redskab til behandling af antisocial adfærd og rusmiddelproblemer


Hvad er Ro På?

Ro På er et psykoedukationsforløb for personer med antisocial adfærd og rusmiddelproblemer.
Ro På er en 'arbejdsbog' med seks tydeligt beskrevne og strukturerede sessioner, som hver varer ca. en time.

I Ro På-forløbet undersøger behandler og borger sammen borgerens tankemønster og handlemåder, så vedkommende kan finde nye måder at handle på for at undgå konflikter, kriminalitet, problemer med rusmidler osv. - og opnå nogle af sine mål for livet.

I Ro På er der fokus er på:

 • at være meget tydelig om målet med samtalerne
 • at arbejde med konkrete begivenheder, vaner og oplevelser i borgerens liv
 • at borgeren selv kommer med svar og løsninger - behandleren 'spiller ikke klog' på borgerens liv
 • borgeren arbejder videre derhjemme med reflektioner og adfærdsændringer - hjemmeopgaver

Ro På er seks sessioner med hver sit emne:

 1. Drømme og mål og fire områder: Mig selv først, gå over grænser, bryde sociale regler, uansvarlighed
 2. URK-modellen: udløser, reaktion, konsekvenser - ændring af reaktion og dermed konsekvenser
 3. ‘Banditstolthed’ (”Jeg er smartere end dem alle sammen”)
 4. Værdier
 5. Socialt netværk
 6. Plan for videre behandling

Hent arbejdsbogen Ro På ude i højre side og find al information der


Hvem kan bruge Ro På?

Alle, der arbejder med mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser, kan bruge Ro På. 

Socialpædagoger på botilbud, socialrådgivere i fængsler, behandlere på rusmiddelcentre, sygeplejersker på psykiatriske afdelinger, en læger m.fl. bruge Ro På.

Man kan også bruge enkelte elementer, som URK-modellen eller socialt netværk-kortet og gennemgå det sammen med en borger, der har gavn af netop det forløb.

Ro På er en struktureret manual med klare beskrivelser og spørgsmål, som behandleren simpelthen kan læse op. Ro På er et redskab, der kan give en person indsigt i sin egen måde at tænke på og sit handlemønster og derved mulighed for at ændre det.

Derfor er det ikke vigtigt at være erfaren terapeut eller have megen viden om Ro På for at gå i gang med at bruge redskabet sammen med en person, der gerne vil forandre sit liv.

Hør, hvordan du bruger Ro På

Til højre kan du dels se et webinar, hvor lektor og psykolog Morten Hesse forklarer, hvordan Ro På er blevet afprøvet og udviklet, og hvorfor det fungerer for mennesker med antisocial adfærd og rusmiddelproblemer.

Du kan også se et webinar, hvor lektor og psykolog Birgitte Thylstrup og rusmiddelbehandler Janni Stockfleth fortæller, hvordan du i praksis kan bruge Ro På i det daglige arbejde med mennesker med rusmiddelproblemer.

Se webinarer om Ro På


Hvem er målgruppen for Ro På?

Ro På er skabt til at hjælpe mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse, men forløbet kan også hjælpe mennesker, som 'blot' har antisocial adfærd eller eksternaliserer deres problemer- altså vender deres frustrationer, følelse af nederlag og vrede mod andre mennesker og omverdenen generelt.

Fokus i Ro På er på at arbejde med impulsiv og destruktiv adfærd, tendens til at løbe risici og overskride andre menneskers grænser, så forløbet passer ikke til mennesker, der ikke har de problemer.

Forskerne bag Ro På anbefaler, at den fagperson, som vejleder borgeren gennem arbejdsbogen, jævnligt drøfter med borgeren, om forløbet er relevant for vedkommende.


Hvorfor bruge Ro På?

Fordi Ro På virker godt for mennesker, der har en antisocial adfærd og et stort forbrug af alkohol og stoffer.

Forskere på Center for Rusmiddelforskning har undersøgt, hvordan Ro På virker sammenlignet med anden rusmiddelbehandling for mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse og rusmiddelproblemer.

Undersøgelserne har vist:

 1. Ro På er bedre til at fastholde folk i rusmiddelbehandlingen.
 2. Folk oplever sig bedre hjulpet med Ro På ift. antisocial adfærd.
 3. Folk som får behandling med Ro På har flere dage uden brug af alkohol og stoffer.
 4. Personer, som får behandling med Ro På, begår mindre kriminalitet efter behandling end mennesker, som ikke får tilbudt Ro På.

Om undersøgelserne

Effekten af Ro På (pkt. 1-3)

175 personer med antisocial personlighedsforstyrrelse og rusmiddelproblemer blev fordelt ved lodtrækning:

 • 95 personer fik rusmiddelbehandling plus Ro På-samtaler
 • 80 personer fik rusmiddelbehandling som sædvanligt

Herefter blev alle interviewet 3, 9 og 15 måneder efter behandlingen var afsluttet. Behandlingen foregik i kommunal rusmiddelbehandling.

Effekten af Ro På på kriminalitet (pkt. 4)

 • 165 personer af personerne i ovenstående forsøg havde en dom for kriminalitet, før de kom i rusmiddelbehandling.
 • Efter behandling - enten med eller uden Ro På - har forskerne har set på deres kriminalitetsrate i Det Centrale Kriminalregister. 

Se udførlige beskrivelser af undersøgelserne i de videnskabelige artikler i højre side