Smuglerkarrierer

Et registerbaseret studie af livs- og karriereforløb ind i narkotikasmugling.

Formål

Dette forskningsprojekt vil undersøge individers livsbaneforløb ind i narkotikasmugling. Projektet vil producere viden, som kan informere politiindsatser og kunne bruges i forebyggende indsatser rettet mod at identificere tidlige interventionspunkter.

Baggrund

Smugling af illegale rusmidler er en milliardindustri og et stort globalt problem. På grund af Danmarks strategiske position som både et destinationsmarked og som en hovedfærdselsåre i smuglingen af illegale rusmidler til andre nordiske lande, har danske myndigheder i de seneste årtier intensiveret indsatsen imod narkotikasmugling. Trods disse bestræbelser er det blevet anslået, at politiet kun beslaglægger 5-10% af den samlede mængde illegale rusmidler, der smugles ind i Danmark. Situationen i Danmark ligner den i andre vestlige lande, hvor myndighedernes indsats for at kontrollere narkotikasmugling har haft begrænset succes. En grund til dette er, at vores forståelse af, hvem smuglerne er, samt deres veje ind i smugling er begrænset. Viden fra dette forskningsprojekt vil kunne give en bedre forståelse af de bagvedliggende faktorer (fx social marginalisering, eget stofbrug, dysfunktion i familier, sociale netværk, ansættelse i bestemte brancher), der kan øge risikoen for, at en person engagerer sig i smugling af illegale rusmidler.

Undersøgelsen

Dette projekt kombinerer registerdata fra to datasæt: Det første er et datasæt fra Rigspolitiets Register (POLSAS), der indeholder alle personer, som er dømt for narkotikasmugling (n=2.301) i Danmark (1998-2020). Det andet er registerdata fra Danmarks Statistik om disse narkotikasmugleres fulde kriminalitets (dvs. sigtelser, domme), uddannelses- og erhvervshistorik (inkl. jobsektorer), deres indkomst, etnicitet og familiehistorie (f.eks. forældres og søskendes kriminalitetshistorik).

På denne baggrund vil vi konstruere en database, der vil gøre os i stand til at: 1) kortlægge narkotikasmuglernes sociodemografiske profiler og kriminelle karriereforløb (baseret på debut, typer forbrydelser, hyppighed, varighed, specialisering, eskalering) og sammenligne disse med de andre narkotikakriminelle (f.eks. personer involveret i omfattende narkotikasalg); 2) bruge gruppebaseret livsbanemodellering til at identificere klynger af forskellige kriminelle karrierebaner inden for den samlede smuglerpopulation; og 3) undersøge, hvordan familiebånd og venskaber (ved at bruge samsigtelser som en proxy for venskab) påvirker livsbaneforløb ind i narkotikasmugling.

Projektet løber fra august 2023 til august 2025.

Finansiering

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), NOVA-programmet.