FIAT - forebyggende indsatser mod alkohol i trafikken

Undersøgelse af tre forebyggende indsatser mod kørsel i påvirket tilstand, som bl.a. indebærer, at politiet opfordrer bilister, der sigtes for spiritus- eller narkokørsel, til at sige ja til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, om det er muligt at gennemføre og integrere tre nye indsatser i politiets og kommunernes arbejde med at forebygge, at folk kører bil, når de er berusede eller påvirkede af stoffer - herunder at få flere, som har rusmiddelproblemer, til at gå i behandling.

Baggrund

Politikontroller og sanktioner som bøde eller fratagelse af kørekort har indtil nu været de vigtigste indsatser for at forebygge, at folk kører bil i påvirket tilstand. Men ingen af disse har fokus på de alvorlige rusmiddelproblemer, som ofte ligger bag. Bl.a. viser ulykkesstatistikker, at en stor andel af dem, politiet tager for spirituskørsel, bliver stoppet i dagtimerne og har en promille over 1,2. Dette indikerer, at der er tale om bilister med alvorlige alkoholproblemer. Ganske vist har vi i Danmark såkaldte ANT-kurser (Alkohol-, Narko- og Trafikkurser), men det er tvivlsomt, om et obligatorisk kursus er tilstrækkelig hjælp, hvis en person har svære rusmiddelproblemer. Desuden er alvorlige rusmiddelproblemer ofte vævet ind i andre sociale og psykiske problemer, som fastholder personen i et problematisk rusmiddelbrug. Derfor er der brug for andre og mere intensive indsatser, som kan forebygge, at mennesker med rusmiddelproblemer forvolder skade på sig selv eller andre i trafikken.

Undersøgelsen

Vi undersøger tre indsatsmodeller, der ikke tidligere har været systematisk afprøvet i en dansk sammenhæng. De tre modeller er uafhængige af hinanden, men alle har til formål at skabe kontakt mellem borgere og det kommunale rusmiddelcenter. Vi har kaldt de tre indsatser: Sigtede, Borgertips og Recidivister.

  1. I Sigtede indgår borgere, der netop er blevet sigtet for spiritus- eller narkokørsel (§53 eller §54). I forbindelse med sigtelsen opfordrer en betjent borgeren til at give samtykke til at blive kontaktet af en rådgiver fra et rusmiddelcenter i borgerens kommune. Herefter overtager det kommunale rusmiddelcenter kontakten. Modellen er baseret på en svensk model, som har været implementeret i alle politikredse i Sverige siden 2003.
  2. I Borgertips indgår borgere, der endnu ikke er taget af politiet, men som er mistænkt for at køre i påvirket tilstand på baggrund af tip fra andre borgere. En lokalbetjent opsøger den angivne borger på bopælen og opfordrer vedkommende til at give samtykke til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver fra kommunen. Herefter overtager det kommunale rusmiddelcenter kontakten. Modellen er udviklet af en betjent på Bornholm og har været afprøvet som pilotprojekt der, dog uden systematisk evaluering.
  3. I Recidivister indgår borgere, der er sigtet for spiritus- eller narkokørsel (§53 eller §54) mindst én gang inden for de seneste 90 dage samt mindst to gange inden for de seneste fem år. En lokalbetjent opsøger borgeren på bopælen og opfordrer vedkommende til at give samtykke til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver fra kommunen. Herefter overtager det kommunale rusmiddelcenter kontakten. Modellen er udviklet i samarbejde med Nordjyllands Politi, hvor lokalbetjente har gjort opmærksom på, at de mangler en måde at håndtere borgere, der gentagne gange tages for spirituskørsel, på.

I alle tre delprojekter indsamler vi anonyme data fra politi og rusmiddelcentre. Dermed kan vi bl.a. undersøge, hvor mange, der samtykker og ikke samtykker til at blive kontaktet af en rådgiver, hvor mange, der kommer til møde i rusmiddelcenteret og hvor mange, der gennemfører en behandling. Derudover interviewer vi betjente, rådgivere og borgere om deres oplevelser med de tre indsatser og hvilke faktorer, der kan fremme eller hindre indsatserne.

Projektet varer fra marts 2020 til september 2022

Finansiering

Projektet er støttet af TrygFonden

Samarbejdsrelationer

Projektet udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Derudover samarbejder vi med Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi samt Nordsjællands Politi.