PriSUD - rusmiddelbehandling i fængslet

En nordisk undersøgelse af sundhed og sygdom hos mennesker med stofmisbrug, som er i fængsel i Danmark, Norge og Sverige. Projektet skal give viden, der kan forbedre sundheden for indsatte med stofproblemer.

Formål

Målet med projektet er at udvikle ny viden, der kan bidrage til bedre mental og fysisk sundhed, forbedret livskvalitet og længere levetid hos fængselsindsatte, der har problemer med stoffer. Et andet vigtigt mål med PriSUd er at udbrede undersøgelsens resultater til fængselspersonale, nuværende og tidligere indsatte, brugerorganisationer, sundhedsansatte, samt politikere og befolkningen i almindelighed.

Baggrund

Omkring halvdelen af indsatte i fængslerne i Danmark, Norge og Sverige har problemer med stoffer som cannabis, kokain og heroin, når de kommer i fængse, og når de bliver løsladt. Risikoen for at dø af en overdosis og tilbagefald efter løsladelse, hvis de indsatte har været stoffri i en periode, er meget høj. Derfor kan det betyde en stor forbedring af sundheden, hvis vi i undersøgelsen dels kan afdække, hvem der har problemer med stoffer og hvor alvorlige deres stofproblemer er, og dels kan afdække, hvilken behandling, der virker bedst.

Undersøgelsen

Undersøgelsen foregår i samarbejde med universiteter, forskningscentre og brugerorganisationer i Danmark, Norge og Sverige, og afdækker tre forskellige perioder i forbindelse med fængsling: tiden før fængsling, tiden under fængsling og tiden efter løsladelse. Undersøgelsen foregår på tre måder:

  1. Analyse og sammenligning af data mellem de nordiske registre (sundhedsdata, kriminalregistre, rusmiddelbehandling m.fl.)
  2. Etnografisk feltarbejde, hvor vi observerer rusmiddelbehandling i fængsler og følger indsatte, som er i behandling for stofmisbrug under og efter afsoning
  3. Kvalitative interviews med fængselsbetjente, rusmiddelbehandlere, tidligere og nuværende indsatte

Finansiering

PriSUd Nordic er finansieret af Helse Sør-Øst RHF (Sydøst Norges Sundhedsregion) og SERAF –Center for Rus- og Afhængighedsforskning, Oslo Universitet

Samarbejdsrelationer

Institut for Kriminologi og Retssociologi, Oslo Universitet
KRUS – Kriminalomsorgens Højskole og Uddannelsescenter i Norge
Røde Kors’ netværk efter afsoning i Norge
WayBack – nonprofit-organisation for tidligere indsatte  
Karolinska Instituttet, Sverige
University of Oxford, England   
The Prison Project – et hollandsk fængselsforskningsprojekt
The Worldwide Prison Health Research & Engagement Network (WEPHREN)
Madeclear - forskningsformidling