Udnyttelse af unge til narkokriminalitet

I dette projekt undersøger vi de udnyttelsesdynamikker, som både kan drive udsatte unge ud i og fastholde dem i narkotikakriminalitet.

Formål

Projektets formålet er at skabe ny viden om de drivkrafter, som ligger bag, når unge bliver udnyttet eller manipuleret til og fastholdt i at begå narkotikakriminalitet for andre mennesker. Samtidig vil vi gerne kortlægge de fysiske og psykiske overgreb, som unge oplever i denne proces.

Er du mellem 15 og 29 år og involveret i narkomarkedet og gerne vil deltage - anonymt - i forskningsprojektet, så kontakt projektmedarbejder Nina Tvede Korshøj på tlf. 93522409. Arbejder du med eller kender unge, som bliver udnyttet til fx at transportere eller sælge stoffer, så kontakt også gerne Nina.

Baggrund

I 2020 lavede Center for Rusmiddelforskning et spørgeskemabaseret trendspotterstudie, som viste, at udnyttelse af udsatte unge til narkotikakriminalitet er gået fra at være et sporadisk til at blive et systemisk træk ved det danske illegale stofmarked. At udsatte unge udnyttes til narkotikakriminalitet af kriminelle er ikke et nyt fænomen. Der er dog tre strukturelle forhold, der har gjort dette til et voksende problem:

  1. Det illegale stofmarked er blevet mere fragmenteret og konkurrencepræget, hvorfor flere kriminelle grupper forsøger at rekruttere udsatte unge som stofsælgere i forsøget på at vinde markedsandele.
  2. I de senere år er der sket en udbredelse af nye og mere arbejdskrævende salgsmetoder, hvor sælgerne tilbyder at bringe stofferne ud til køberne. Dette har skabt en situation, hvor kriminelle bagmænd har brug for en større arbejdsstyrke af unge hjælpere.
  3. Flere unge i dag vokser op i relativ fattigdom, og at flere unge lever som hjemløse, hvilket har fået forskere og folk, som arbejder med unge, til at ytre voksende bekymring for, at flere unge er blevet lettere ofre for banders og andre kriminelles udnyttelse.

I Danmark mangler der imidlertid dybdegående kvalitativ viden om, hvordan udsatte unge bliver udnyttet til narkotikakriminalitet. På denne baggrund undersøger vi med dette forskningsprojekt, hvilke udnyttelsesdynamikker, som både kan drive unge ud i og fastholde dem i narkotikakriminalitet.

Undersøgelsen

Vi foretager kvalitative interviews med 40 udsatte unge i alderen 15 til 29 år, som har erfaring med at sælge, transportere og/eller opbevare væsentligt mængder af ulovlige stoffer for andre.  Interviewene skal blandt andet afdække:

  • De udnyttelsesdynamikker, der driver udsatte unge ud i og fastholder dem i narkotikakriminalitet.
  • De psykiske og fysiske overgreb de unge oplever i denne proces. 
  • I hvilket omfang og i hvilke situationer de unge opfatter sig selv som udnyttede.
  • Hvilke barrierer der gør, at udnyttede unge ikke altid søger hjælp hos myndighederne.

Vi gennemfører undersøgelsen fra august 2021 til august 2023.

Finansiering

Projektet er finansieret af Helsefonden.