Behandling af opioidoverdoser med Naloxon

Københavns Kommune og Center for Rusmiddelforskning arbejder sammen om at udbrede brugen af Naloxon mod overdoser blandt brugere af opioider som heroin, morfin og fentanyl til landets øvrige kommuner.

Formål

Formålet med dette projekt er at redde flere liv blandt stofbrugere ved at uddanne stofbrugere selv og kommunale medarbejdere landet over til at bruge antidoteten (modgiften) Naloxon, når de selv eller personer de kender eller møder gennem deres arbejde får en overdosis af heroin, morfin eller en anden opioid.

Baggrund

Antallet af danskere, som dør på grund af overdosis med opioider, er ret høj sammenlignet med antallet i andre lande i Europa. Samtidig oplever mange danske opioidbrugere at få en overdosis af fx heroin eller metadon, som de ikke dør af, men som skader deres helbred. Dertil har opioidbrugere en højere risiko for at få en dødelig eller en ikke-dødelig overdosis i op til seks år efter stofbehandling. Brugen af Naloxon mod overdoser med opioider er meget effektiv og i København har Red Liv, som hører under SundhedsTeam, siden 2010 uddannet både stofbrugere og personer, som arbejder med stofbrugere i at bruge Naloxon mod overdoser. Resten af landets kommuner halter dog efter på området, og for at give stofbrugere i hele landet samme chance for at få hjælp i tilfælde af en overdosis, vil sundhedsministeriet nu udbrede viden om og træning i at bruge Naloxon til de kommuner som har substitutionsbehandling.

Sådan gør vi

  • Red Liv, Københavns Kommune, står for at udvikle og producere undervisningsmateriale og undervise kommunale medarbejdere, samt strukturere forløbet med at udbrede Naxolonbehandlingen og fx sørge for, at kommunerne samler sig og deler viden og ’Naloxon-medarbejdere’ i fællesskaber
  • Center for Rusmiddelforskning står for vedligeholdelse af survey og dataopsamling i projektforløbet og er ansvarlig for analyse og efterfølgende rapport

Projektet varer fra januar 2020 til ultimo december 2021

Finansiering

Sundhedsministeriet 

Samarbejdsrelationer

Projektet foregår i samarbejde mellem Københavns Kommune og Center for Rusmiddelforskning