Vold blandt socialt marginaliserede stofbrugere

En undersøgelse af socialt marginaliserede stofbrugeres erfaringer med vold og muligheder for og udfordringer med at forebygge vold på bosteder for hjemløse.
 
Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at skabe mere viden om, hvornår og hvordan beboere – især udsatte stofbrugere - og medarbejdere på bosteder for hjemløse bliver udsat for, begår, undgår og oplever vold. Denne viden kan være med til at forebygge vold på bosteder for hjemløse og forbedre vilkårene og mulighederne for et tryggere hverdagsliv for socialt marginaliserede mennesker, der bruger stoffer.

Baggrund

Socialt marginaliserede mennesker, som bruger stoffer som heroin, kokain og hash, er i langt højere grad udsat for fysisk og psykisk vold end flertallet af befolkningen i Danmark. Fra international forskning i miljøer, hvor folk bruger stoffer, ved vi, at vold er en hyppig del af disse miljøer, at formel beskyttelse fx hjælp fra politiet ofte er fraværende, og at stofbrugeres muligheder for at skabe personlig sikkerhed, som at bo i egen bolig med lås på døren, er begrænsede. Men hvordan ser billedet ud i en dansk velfærdsstat? På botilbud og herberger for hjemløse i Danmark forekommer der vold mod medarbejdere og imellem beboere, men der er begrænset forskning i, hvordan vi kan nedbringe volden. Samtidig findes der stort set ingen forskning i, hvordan de mennesker, som bor på botilbud, herberger og lignende oplever volden.  Der er derfor behov for mere viden om, hvordan de mennesker, som oplever vold, ser på og lever med vold, og hvordan medarbejdere, ledere og organisationer forsøger at forebygge vold i miljøer med socialt marginaliserede stofbrugere.

Undersøgelsen

Undersøgelsen består af et længerevarende etnografisk feltarbejde på og i miljøet omkring et herberg i en større dansk by. Under feltarbejdet vil ph.d.-studerende Siri Mørch Pedersen observere samspil, dagligdag og livet på herberget og interviewe både medarbejdere og udsatte stofbrugere, der bor på eller færdes omkring herberget. Derudover vil hun indsamle og analysere dokumenter såsom retningslinjer, strategier, tryghedsplaner og hændelsesrapporter.

Ph.d.-projektet udføres fra oktober 2021 til oktober 2024.