Religions betydning for immigranters alkohol- og stofbrug

Undersøgelse af, hvordan religion og tro påvirker ikke-vestlige migranters forbrug af alkohol og stoffer, og hvilken betydning socialt netværk og stress i forbindelse med at være ny i et fremmed land har for, om de udvikler et problematisk brug af rusmidler.

Formål

Tidligere forskning har vist, at religiøs overbevisning har stor betydning for etniske minoriteters forbrug af rusmidler. I dette ph.d.-projekt undersøger Priya Ranganath, hvilken rolle religion spiller for ikke-vestlige borgere i Danmark i forhold til forbrug af rusmidler. Formålet er, at viden fra projektet skal bruges til at understøtte forebyggelses-, støtte- og behandlingsprogrammer målrettet til immigranters –problemer med rusmidler.

Baggrund

Når immigranter kommer til Danmark, kommer de til en fremmed kultur – også en fremmed rusmiddelkultur. Det kan være en stor belastning at skulle håndtere livet og tilværelsen i nye omgivelser væk fra kendte kulturelle normer, og det kan have stor effekt på deres helbred og forbrug af alkohol og stoffer. Samtidig er etnicitet og religion dybt forbundet for mange mennesker - kirker, templer, moskéer hjælper nyankomne borgere i et land med at etablere etnisk identitet og fælleskab, og religion har vist sig at have en gavnlig effekt på folks fysiske og psykiske helbredstilstand. De sociale relationer i religiøse fællesskaber og andre netværk kan hjælpe migranter til at håndtere stress i forbindelse med etablering i deres nye land og afholde dem fra at udvikle et problematisk forbrug af rusmidler. Forskning på dette område har været udført i USA, men få har undersøgt immigranters oplevelser og erfaringer med religion, socialt netværk og forbrug af rusmidler i Europa. Dette ph.d.-projekt vil bidrage med den manglende viden om disse forhold i Danmark, hvor forholdene omkring indvandring kan adskille sig meget fra USA – både hvad angår indvandrerne, og hvad angår modtagerlandet.

Undersøgelsen

Udgangspunktet for undersøgelsen bliver interviews med ledere i forskellige religiøse organisationer i København for at fastslå udfordringer og behov blandt medlemmerne. Baseret på denne information samt indledende research udformer Priya Ranganath en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som vil have fokus på ikke-vestlige immigranters deltagelse, synlighed og tilknytning til religion og religiøse fællesskaber. Hun vil særligt fokusere på immigranters forbrug af alkohol og andre rusmidler. Derudover vil Priya Ranganath indsamle informationer om diskriminationsoplevelser såvel som immigranternes forhold til familie og ligesindede. Deltagerne i undersøgelsen vil blive udvalgt, så de repræsenterer forskellige religiøse og etniske baggrunde, generationer, sprogfærdigheder og andre socio-demografiske træk i Danmark.

Projektet varer fra 1. september 2019 til 31. august 2022.

Finansiering

Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet , Aarhus Universitet.