Cannabisdyrkning i Danmark 2020-2022

Vi undersøger cannabisdyrkning og udviklingen i cannabisdyrkning fortrinsvis blandt personer, som dyrker cannabis til eget forbrug, deling blandt venner eller en lille kundekreds. Undersøgelsen er en del af en stor international undersøgelse. 

Formål med undersøgelsen

Formål

Formålet med denne undersøgelse, som er en opfølgning på en spørgeskemaundersøgelse om cannabisdyrkning blandt folk i 11 lande i 2012, er bl.a. at undersøge udviklinger i cannabisdyrkning.

Kommer vi til at se nogle forskelle eller ligheder mellem 2012 og 2020? Er nye dyrkningsmetoder taget i brug? Er der forskel på begrundelser for at dyrke cannabis? Kan vi se, at ændringer i lovgivning med afkriminalisering og legalisering, som er sket i mange lande, bliver afspejlet i 2020-resultaterne? Vil vi se en stigning i dyrkning af cannabis til medicinsk brug? Det er bl.a. disse spørgsmål, vi håber at få svar på.

Baggrund

I 2012 lancerede Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC), som består af forskere fra hele verden, for første gang en komparativ spørgeskemaundersøgelse af cannabisdyrkning.

Undersøgelsen foregik i 11 lande blandt andre Danmark, Belgien, Finland, Australien og England. Formålet var at skabe viden om dyrkningsmønstre, undersøge begrundelser for at dyrke samt at spørge ind til dyrkeres egne erfaringer og oplevelser af hjemmedyrkning herunder fordele og ulemper ved hjemmedyrkning. De fleste, der svarede på spørgeskemaet, dyrkede 1-20 planter, og primært til sig selv og/eller en lille kreds af aftagere.

Undersøgelsen i 2020 er også lavet af GCCRC-gruppen. Den foregår i denne omgang i 16 lande og på 11 forskellige sprog (dansk, finsk, spansk, fransk, engelsk, portugisisk, italiensk, georgisk m.fl.). Læs mere 

Undersøgelsen

Dataindsamlingen foregår via et online spørgeskema, udviklet af GCCRC. Se og udfyld spørgeskemaet 
Deltagelse er anonymt. I spørgeskemaet spørger vi ind til:

 • Folks erfaring med at dyrke cannabis
 • Hvilke metoder de bruger
 • Hvor meget cannabis de avler
 • Til hvilket formål de dyrker cannabis
 • Om de dyrker alene eller sammen med andre
 • Om de har haft oplevelser med politiet
 • Om de giver eller deler noget af høsten med andre

Spørgeskemaet vil tage ca. 25 minutter at udfylde, og deltagelse er anonymt.
Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger eller IP-adresser.

Undersøgelsen finder sted fra 1. august 2020 til 1. juli 2022

Samarbejdsrelationer

Internationale samarbejdspartnere er bl.a.:

 • Pekka Hakkarainen, THL, Finland
 • Tom Decorte, Ghent Universitet, Belgium
 • Simon Lenton, Curtin University, Australien
 • Gary Potter, Lancaster University, England
 • Bernd Werse, Göthe Universitet, Tyskland
 • Sharon Sznitman, Heifa Univesitet, Israel
 • Aili Malm, California State Univesity Long Beach, USA
 • Chris Wilkins, Massey University, New Zealand.  

Artikler om cannabisdyrkning