Kvinders brug af stoffer og skadesreducerende hjælp

Undersøgelse af kvinder, der bruger stoffer, deres udfordringer, muligheder og strategier for at klare hverdagen samt deres brug af skadesreducerende hjælp som gratis sprøjter og stofindtagelsesrum.
 
Formål

Formålet med ph.d.-projektet er at opnå mere viden om, hvordan hverdagslivet er for kvinder, der bruger stoffer, og som lever et liv, hvor de er udsatte i forhold til fx bolig, økonomi, vold og psykisk og fysisk helbred. Samtidig vil ph.d.-studerende Sif Anna Ingibergsdottir Mogensen indsamle viden om, hvilke velfærdstilbud, som kontanthjælp og hjælp til skadesreduktion som gratis sprøjter, brug af stofindtagelsesrum og samtaler med sygeplejersker, de benytter. Hermed får vi ny viden om de strukturelle rammer og individuelle oplevelser, der giver muligheder og udfordringer for kvinderne. Resultaterne fra projektet vil fx kunne bruges til at identificere og udvikle skadesreducerende hjælp til kvinder, der bruger stoffer.

Baggrund

Sammenlignet med mænd er kvinder, der bruger stoffer, i langt højere grad udsatte for psykiske, fysiske og seksuelle overgreb, og de har – bl.a. pga. vold - højere risiko for at dø tidligt. Der er dog begrænset viden og forskningslitteratur om, hvordan kvindernes forhold i hverdagen påvirker deres adgang til skadesreducerende tilbud som stofindtagelsesrum. Derfor er der brug for mere forskning, som undersøger disse kvinders livsbetingelser. Det er nødvendigt at undersøge de forskellige sammenhænge i hverdagen, hvor kvinder og transkvinder bruger stoffer, idet miljøet med åbent brug af stoffer kan gøre kvinderne yderligere marginaliseret. Dette ph.d.-projekt vil understøtte og bygge videre på bl.a. forskning fra Canada, der omhandler kvinder, der bruger stoffer, og deres udsathed i forhold til overgreb og adgang til skadesreducerende tilbud. Denne forskning mangler vi i Danmark, og dette projekt kan være med til at give et indblik i, hvordan kvinder oplever lovgivningen og de skadesreducerende tilbud i Danmark.

Undersøgelsen

Projektets målgruppe er kvinder og transkvinder, der lever med mange forskellige problemer på samme tid, som psykiske lidelser, brudte relationer, hjemløshed og dårligt fysisk helbred og bruger stoffer som heroin, kokain, crack, metadon m.fl.
Ph.d.-studerende Sif Anna Ingibergsdottir Mogensen vil observere kvinder og hverdagen ved to forskellige stofindtagelsesrum samt interviewe cirka 35 med kvinder, der bruger stoffer, og fagpersoner, som arbejder med mennesker, der bruger stoffer.

Ph.d.-projektet udføres fra september 2022 til august 2025.

Finansiering

Projektet er finansieret af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet.