At tale svære følelser i rusmiddelbehandling

I dette projekt udvikler og afprøver vi metoder til at tale om svære følelser og psykiske problemer tidligt i rusmiddelbehandling. Metoderne bliver udviklet sammen af forsker, behandler og borger.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle konkrete metoder til at åbne samtaler om svære følelser i behandling af yngre mennesker med rusmiddelproblemer, når de er i behandling i kommunens rusmiddelcenter.

Baggrund

Mange både yngre og ældre mennesker, som møder op i rusmiddelbehandling, har diagnosticerede eller ikke-diagnosticerede symptomer på angst og depression. Selv om disse symptomer ikke nødvendigvis umuliggør, at klienter med rusmiddelproblemer kan få kontrol over deres rusmiddelforbrug, hænger de sammen med dårlig livskvalitet, og et stort forbrug af psykiatrisk behandling. Det er ikke altid hensigtsmæssigt eller muligt at iværksætte en omfattende behandling for disse symptomer lige på det tidspunkt, hvor personen begynder i rusmiddelbehandling. Vi har heller ikke tilstrækkelig viden om, hvordan en konstruktiv dialog kan foregå mellem en rusmiddelbehandler og en klient på et tidligt tidspunkt af behandlingen.  Men hvis samtalen mellem borgeren og behandleren er velstruktureret, og de to taler om den viden, der findes i dag, om sammenhængen mellem angst, depression og rusmiddelbrug, kan borger og behandler få en fælles forståelse for borgerens psykiske problemer. Denne forståelse kan de bruge i udviklingen af en mere omfattende behandlingsplan inklusive samarbejde mellem rusmiddelbehandling og psykiatri eller rusmiddelbehandling og egen læge.

Undersøgelsen

Projektet foregår i et samarbejde mellem en forsker fra Center for Rusmiddelforskning, en behandler på Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter og en borger, som er i rusmiddelbehandling. De tre udvikler sammen en model for, hvordan en tidlig dialog mellem borgere og behandlere kan foregå. Modellen skal indeholde en kort række sessioner, hvori behandleren fremlægger fakta om angst og depression og sammenhængen med rusmiddelbrug, og sammen med borgeren drøfter behandleren derefter, hvilke af de fremlagte fakta, der har relevans for borgeren.

Derefter drøfter forsker og behandler den n nyudviklede samtale-model med andre personer, som er i behandling for rusmiddelproblemer. Det vil sige personer, som har omfattende erfaring med både rusmiddelbehandling og psykiatri, og som vil give deres tilbagemelding om, hvordan de beskrevne samtale-sessioner passer på deres egne oplevelser, og hvordan de selv ville tage imod indholdet.

Projektperioden er 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Finansiering

Projektet er støttet af TrygFonden.

Samarbejdsrelationer

Professor Jaime Delgadillo, Sheffield Universitet og NHS, er tilknyttet projektet.