Forskningscentre og -enheder på Psykologisk Institut

Forskningscentre


Forskningsenheder

Cogito - børns kognitive udvikling
Vi er generelt interesserede i normale børns kognitive udvikling. Aldersmæssigt fokuserer vi især på førskolebørn. Vi er interesserede i emner som f.eks. børns episodiske hukommelse, børns evne til at holde rede på objekters identitet, børn som vidner, børns social-kognition, kausal tænkning og problemløsning.

Psykoonkologisk Forskningsenhed
Psykoonkologisk Forskningsenhed er en forskningsenhed med tilknytning til Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Forskningsenheden blev oprettet i april 2000 i samarbejde med det daværende Århus Kommunehospital, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut og Kræftens Bekæmpelse. Enhedens forskning fokuserer på psykosocial kræftforskning og sundhedspsykologi.

Attachment, Dissociation and Traumatic Stress Research Unit (ADiTS)
We are interested in how relationships influence the formation of personality structure, the development of psychopathology, and the recovery from adverse circumstances.

Enhed for Sorgforskning, Aarhus
Enheden har til formål at bidrage til og fremme forskningen omkring naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.  

Forskningsenheden for Antropologisk Psykologi
Det særligt menneskeliges grundfænomener, natur-, kultur- og livshistorisk belyst. Empirisk og teoretisk grundforskning.

Forskningsenheden for Integrativ Psykologi
Forskningsenheden for Integrativ Psykologi danner ramme omkring forsknings-, undervisnings-
og teori/praksisudviklingsaktiviteter på et Integrativt Psykologisk grundlag.

Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi
Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi beskæftiger sig med en række psykologiske problemstillinger vedrørende de neurobiologiske og neurofysiologiske aspekter ved en bred emnekreds af psykiske fænomener og processer, såsom bevidsthed, handling, kognition, emotioner, smerter, indlæring og hukommelse.

Enhed for par- og familieforskning
Formål: En udviklingspsykologisk forskningsenhed, der forsker i parforholdets og familiens trivsel, herunder den almene udvikling ved overgange i familielivet og den psykopatologiske udvikling, som denne relaterer sig til familiens samspil. Enheden arbejder desuden med udvikling og effektundersøgelse af interventioner rettet mod par og familier. 

Forskningsenhed for Praksislæring
Formålet med FPL er at fastholde og udvikle forskningsprojekter, der beskæftiger sig empirisk og teoretisk med læring i praksis, nærmere bestemt arbejdslivet.

Forskningsenhed for Psykoterapi

Klinisk Børne- og Ungdomspsykologisk forskningsenhed
Det overordnede forskningsområde omhandler, hvilke faktorer der influerer på udvikling af psykologiske problemer/lidelser hos børn og unge, samt hvorledes psykologiske problemer hos børn og unge kan forebygges og/eller behandles.

Leadership and INvolvement in ORganizations (LINOR)
The research topics of LINOR concern employee involvement in organizational decision-making processes, corresponding management styles and strategies, relations and forms of cooperation developed on this basis.

PN Research Lab
PN Research Lab er en gruppe af tværfaglige forskere, der undersøger problemstillinger i krydsfeltet mellem psykologi, medicin og neurovidenskab. Vi forsker primært i samspillet mellem psykologiske, neurologiske og biologiske faktorer, herunder særligt placebo- og noceboeffekter. Vi undersøger psyko-neuro-biologiske sammenhænge på tværs af lidelser i centralnervesystemet, herunder blandt andet kronisk smerte, Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom samt på tværs af farmakologiske og ikke-farmakologiske interventioner som operationer, dyb hjernestimulation, rygmarvsstimulation, akupunktur, psykoterapi, musik, hypnose, dyreassisteret terapi og extended reality (XR).

Research Unit for the Psychology of Aging (RUPA)

Forskningsenhed for Evidensbaseret Kriminalitetsforebyggelse og -Praksis (RECaP)
Forskningsenheden ønker at fremme evidensbaseret forskning og debat relateret til kriminalitetsforebyggelse- og praksis. Enheden består af et tværfagligt netværk, der inddrager psykologiske, kriminologiske, sociologiske og organisatoriske perspektiver.

Sundhedspsykologisk Forskningsenhed

The MACFIR Network
A network of researchers from the independent research units CEBU (Center for the Psychological Treatment of Chldren and Adolescents), CRF (Center for Alcohol and Drug Research) and COFA (the Couple and Family Research Lab) at Aarhus University aiming to develop innovative, high-quality, quantitative methods to assess the effectiveness of interventions for vulnerable children, youth and families.

Tilværelsespsykologisk forskningsenhed (TPF)