Klinisk Børne- og Ungdomspsykologisk forskningsenhed

Formål med enheden

Formålet med Klinisk Børne- og Ungdomspsykologisk Forskningsenhed ved Psykologisk Institut er at fremme samarbejde, faglig udveksling omkring og udvikling af eksisterende forskningsaktiviteter samt at udvikle nye forskningsaktiviteter inden for det kliniske børne- og ungdomspsykologiske område.

Herudover formidler enheden viden inden for det kliniske børne- og ungdomspsykologiske område.

Det overordnede forskningsområde omhandler, hvilke faktorer der influerer på udvikling af psykologiske problemer/lidelser hos børn og unge, samt hvorledes psykologiske problemer hos børn og unge kan forebygges og/eller behandles.

 

 Relevante links

CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge