Information til censorer

Fra foråret 2014 skal alle eksterne censorer for psykologiuddannelserne allokeres gennem Censorkorpsets Database

Som censor har du selv ansvaret for jævnligt at opdatere såvel kontaktinformation som din faglige profil (dit valg af censurområder) i databasen.

Uddannelserne annoncerer alle eksamener med ekstern censur i databasen. Censor gennemgår opslagene og giver tilsagn efter interesse og mulighed. Blandt de censorer, der har givet tilsagn, udpeger censorformandskabet den, der bedst udfylder udpegningskriterierne.

Fra årsskiftet 2014/15 afgiver censor desuden sine censorindberetninger via databasen.

Hent afregningsskemaer længere nede på denne side.

Censorer på Psykologisk Institut

Administrative kontaktpersoner:

  • Afhandlinger med forsvar (4+4 ph.d.-studerende): institutsekretær Gitte Arildsen, gitte@psy.au.dk tlf. 8716 5835
    eller institutsekretær Britta Drachmann Agerskov, bdagerskov@psy.au.dk tlf. 8716 5795
  • Skriftlige eksamener: institutsekretær Britta Drachmann Agerskov, bdagerskov@psy.au.dk tlf. 8716 5795.

Vigtige links

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

Alle stedprøver og mundtlige prøver afvikles digitalt, og på Aarhus BSS anvendes systemet WISEflow til dette.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Guide til mundtlig eksamen med Zoom

Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

Mere info om omlægning af eksamen

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter på Psykologisk Institut

Som udgangspunkt burde der ikke være rejseudgifter i forbindelse med at være censor på instituttet, da alle eksaminer er skriftlige, men i sjældne tilfælde af rejseomkostninger skal nedenstående regler om refusion følges.

Kontakt venligst institutsekretær Gitte Arildsen, gitte@psy.au.dk tlf. 8716 5835, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter.

Dog gælder der særlige regler for 4+4 bedømmelser (ph.d.-studerende) – se her:

Offentlige transportmidler anbefales medmindre distancen gør, at dette ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Hvis du bruger din egen bil, skal du huske at inddatere din egen bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, afhandlinger samt 4+4 bedømmelser, du har haft.

Der afregnes automatisk og via NEM-konto.

Afregning i forbindelse med ombedømmelser/ankesager

Ombedømmelser: Samme normer som ved tilsvarende ordinær eksamen

Ankesager: Formand modtager dobbelt antal timer i forhold til tilsvarende ordinær eksamen, imens censor modtager 50% ekstra i forhold til normal timenormering for den bedømte opgave.

I helt særlige tilfælde i forbindelse med ankesager vil disse normer kunne fraviges, eksempelvis i tilfælde hvor der er ekstraordinært meget materiale at tage stilling til/bedømme, eller hvis ankenævnet får behov for et fysisk møde.  

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Psykologisk Institut

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice:

 Medarbejdere ved AU Talent og Viden: