Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi

 

”Neurovidenskabelig Forskningsenhed beskæftiger sig med en række psykologiske problemstillinger, som omfatter det, der i andre sammenhænge betegnes som biologisk psykologi, fysiologisk psykologi, neuropsykologi, kognitive neurovidenskab, etc.

I forskningsenheden udføres en række forskellige forskningsprojekter, der undersøger, hvordan psykologiske og neurobiologiske faktorer spiller sammen i forståelsen og behandlingen af prævalente psykologiske symptomer og lidelser under indflydelse af det perifere og/eller det centrale nervesystem, såsom smerte, depression, neurodegenerative lidelser og autisme. Derudover forskes der i det neurofysiologiske grundlag for forskelligartede psykologiske fænomener og processer som sansebearbejdning, kognitioner, emotioner, indlæring, hukommelse, søvn, afhængighed samt bevidsthed generelt set. Endelig forskes der i, hvordan forskellige prævalente forstyrrelser og sygedomme (eksempelvis kræft) kan påvirke centralnervesystemet med implikationer for kognitiv funktion og andre psykologiske problemstillinger.

I projekterne anvendes forskellige metoder herunder hjerneskanninger (f.eks. magnetic resonance imaging (MRI), positronemissionstomograi (PET), elektroencefalografi ( EEG), neuropsykologiske test, spørgeskemaer, biologiske og neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. kvantitative sensoriske test). Projekterne er ofte tværfaglige og gennemgøres i samarbejde med bl.a. Health og Art samt internationale samarbejdspartnere.”