Forskningsenhed for Praksislæring

Formålet med FPL er at fastholde og udvikle forskningsprojekter, der beskæftiger sig empirisk og teoretisk med læring i praksis, nærmere bestemt arbejdslivet.

Læring har hovedsagelig været udforsket i skolesituationer og laboratorier, mens læring i arbejdslivet og i hverdagen indtil for nyligt kun har været udforsket i relativ ringe grad. Disse læringssituationer er kendetegnet ved, at de kropslige, redskabsmæssige og sociale aspekter træder i forgrunden. I den forbindelse er en revurdering af, hvordan læreprocesserne i det hele taget skal begrebsliggøres nødvendig.

Forskningsenheden for praksislærings relevans må ses i sammenhæng med den almene betoning af livslang læring i et højmoderne samfund, hvor læring uden for uddannelsesinstitutionerne bliver af vital betydning for produktion og økonomi i de kommende år. I den forbindelse står FPL forskningsindsats i læring på arbejdspladsen på nuværende tidspunkt centralt.