Psykologisk Institut


Profil

Psykologisk Institut blev oprettet i 1968 og er en del af Aarhus BSS, der har modtaget de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB og AMBA samt EQUIS-akkrediteringen for sine erhvervsrelaterede aktiviteter.

Skaber viden om menneske og samfund
Psykologisk Institut forsker og underviser inden for alle psykologiens væsentligste fagområder. Desuden bidrager instituttet til at formidle psykologisk forskning til samfundet. En kandidatuddannelse i psykologi kvalificerer efter opnåelse af relevant erhvervserfaring og supervision til autorisation i Danmark efter de internationale EUROPSY kriterier.

Instituttet bidrager med forskning og videnudveksling inden for det psykologiske fagområde i forhold til det omgivende samfund.

Instituttets forskere indgår i tætte nationale og internationale samarbejder og har en stærk tradition for samarbejde med forskere fra mange forskellige fagområder, f.eks. øvrige samfundsvidenskaber, psykiatri, pædagogik, sundhed og neurovidenskab, filosofi, lingvistik, religion­, ledelse og human relations.

Den videnskabelige stab er organiseret i en række forskningsenheder og faggrupper, som varetager undervisning og forskning inden for områderne:
- Kognitionspsykologi
- Udviklingspsykologi
- Klinisk psykologi
- Arbejds- og organisationspsykologi
- Pædagogisk psykologi
- Biologisk psykologi
- Social- og personlighedspsykologi

Psykologisk Institut har 55-60 videnskabelige medarbejdere og 45-50 ph.d.-studerende.

Instituttet rummer en række større forskningscentre, blandt andet Con Amore (finansieret af Danmarks Grundforskningsfond), Center for Rusmiddelforskning og CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge.

Forskningsbaseret undervisning
Psykologisk Institut har det overordnede ansvar for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi (cand.psych.) samt sidefagsuddannelsen i psykologi, og instituttet er medvirkende i Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (FMOL). Derudover findes også Master i Rusmidler, som udbydes på Center for Rusmiddelforskning.

Der optages for tiden cirka 225 studerende om året på bachelor-studiet, og alle, der består bachelor-eksamen, kan fortsætte på kandidatstudiet. Der indskrives hvert år desuden et antal cand.psych.'er på ph.d.-studiet, som sigter på en forskerkarriere