Forskningsenhed for par- og familieforskning

Enheden for par- og familieforskning hører til det udviklingspsykologiske fagområde på Aarhus Universitet. Forskningsprojekterne i enheden fokuserer på par og familiers udvikling og trivsel ved at undersøge de ændringer, der opstår under familieforandringer samt søge forståelse for de gensidige påvirkninger mellem psykopatologi og familiesamspil. Et selvstændigt og betydningsfuldt fokus i vores arbejde er at understøtte udviklingen af fleksible og lettilgængelige interventioner rettet mod par eller familier samt afprøve, hvor virkningsfulde disse interventioner er.

Tea Trillingsgaard er leder af forskningsenheden og lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hun blev ph.d.i klinisk psykologi fra Aarhus Universitet i 2012. Hendes forskning undersøger hvordan par- og familierelationer naturligt udvikler sig over tid, og hvordan psykologisk intervention kan påvirke denne udvikling. De fleste af hendes projekter udvikler og afprøver interventioner inden for den integrative adfærdsmodel, herunder hvordan en stepped-care tilgang kan udformes på området for par- og familieterapi. Hun underviser og superviserer parterapeuter inden for IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy), Par-tjek, og det webbaserede parterapiforløb www.OurRelationship.dk.  

Hanne Nørr Fentz

Psykolog Psykologisk Institut

Hanne Nørr Fentz blev ph.d. i klinisk psykologi fra Aarhus Universitet i 2014. Hun arbejder som forsker med særlig interesse for den gensidige påvirkning mellem parforholdet og individets psykopatologi/trivsel (for eksempel ved fødselsdepression). Hendes forskning undersøger bla. hvordan samspil mellem forældre (dyadiske processer) og kønsroller kan indvirke på individets trivsel og tilpasning til forældrerollen. Hun er desuden involveret i flere randomiserede kontrollerede studier, hvor indsatser rettet mod par (online OurRelationship, Par-tjek) og førstegangsforældre (Familieiværksætterne), udvikles og afprøves.

Astrid Bjørn Leth-Nissen

Ekstern lektor Psykologisk Institut

Astrid Bjørn Leth-Nissen er psykolog med en ph.d. i udviklingspsykologi. Hun har hovedinteresse i parforholdsforskning samt universelle interventioner for par. Hendes ph.d.-projekt fra 2022 omfattede bl.a. valideringen af en multidimensionel spørgeskemapakke (AIRR), der måler styrker og risici i parforholdet, samt et randomiseret kontrolleret forsøg med et 5-års opfølgende par-tjek.

Anne Klode

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Anne Klode er psykolog og ph.d.-studerende med hovedinteresse i forældreskabsforskning, især forældrepraksis, normer og kultur, kønsroller, faderskab, moderskab, forældresamarbejde og forældres trivsel. Hendes ph.d.-projekt fokuserer på forældresamarbejde og på, hvordan tidlig faderinvolvering påvirker familiens systemer.

Lea Tangelev Greve

Ph.d.-studerende Psykologisk Institut

Lea Tangelev Greve er psykolog og ph.d.-studerende med hovedinteresse i forskning i parforhold og forældreskab. Hendes ph.d.-projekt omhandler forældretræningsprogrammet De Utrolige År og dets kortsigtede og langsigtede effekter og moderatorer i et stort dansk community sample.      

Frederik Godt Hansen er postdoc i forskningsenheden. Han blev ph.d. i statskundskab fra Aarhus Universitet i 2021 med en afhandling, der kombinerer indsigter fra socialpsykologi med forvaltningslitteratur (afhandlingen kan læses her: https://politica.dk/frederik-godt-hansen). Hans arbejde i forskningsenheden omfatter implementeringen af par-interventioner i kommunalt regi, hvor han er med til at udvikle forskningsdesign og teste effekterne. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitets forskningscenter for ulighed, PIREAU, hvor han bl.a. udfører registerbaserede undersøgelser af ulighed i sundhed og økonomi relateret til par- og familieforhold.