• PN Research Lab

PN Research Lab er en gruppe af tværfaglige forskere, der undersøger problemstillinger i krydsfeltet mellem psykologi, medicin og neurovidenskab.
Vi forsker primært i samspillet mellem psykologiske, neurologiske og biologiske faktorer, herunder særligt placebo- og noceboeffekter.

Vi undersøger psyko-neuro-biologiske sammenhænge på tværs af lidelser i centralnervesystemet, herunder blandt andet kronisk smerte, Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom samt på tværs af farmakologiske og ikke-farmakologiske interventioner som operationer, dyb hjernestimulation, akupunktur, psykoterapi, musik, hypnose og dyreassisteret terapi.

Gruppen ledes af Lene Vase, professor i neurovidenskabelig psykologi, cand.psych., ph.d. i psykologi og dr.med.