RECaP-forskningsenheden blev oprettet i september 2023 med henblik på at fremme evidensbaseret forskning og debat relateret til kriminalitetsforebyggelse- og praksis. Enheden består af et tværfagligt netværk, der inddrager psykologiske, kriminologiske, sociologiske og organisatoriske perspektiver.

Formålet ved enheden er

  • At samle forskere, praktikere og studerende, der er dedikeret til en evidensbaseret tilgang til forebyggelse, efterforskning og straf af kriminalitet
  • At skabe muligheder for informeret dialog, debat og formidling af bedste evidens via foredrag, workshops og træning
  • At styrke eksisterende forskningsaktiviteter og udvikle nye samarbejder og viden inden for det retspsykologiske og kriminologiske felt