Forskning

Forskningsområder på Psykologisk Institut

Se en oversigt over de forskningscentre, der er tilknyttet instituttet, og de erhvervssamarbejder, vi har etableret. Du kan også søge i Aarhus Universitets publikationsdatabase eller læse om vores nyeste bogudgivelser og aktuelle projekter. Tjek menuen i venstre side for mere information.

Du kan søge efter en forsker/ekspert i Find-en-forsker.

Forskningscentre

Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning udfører tværfaglig rusmiddelforskning, specifikt på alkohol- og narkotikaområdet.  

CON AMORE - Center on Autobiographical Memory Research

CON AMORE er et Center of Excellence inden for forskning i selvbiografisk hukommelse, støttet af Danmarks Grundforskningsfond.  

CEBU

CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge – forsker i børn og unges psykiske trivsel og tilbyder i den forbindelse behandling til børn og unge med en række forskellige udfordringer. CEBU er bl.a. førende i Danmark inden for forskning i og udvikling af interventioner til børn med bekymrende skolefravær.

Center for Kvalitativ Metodeudvikling

Center for Kvalitativ Metodeudvikling har som formål at fungere som platform for udvikling, kvalitetssikring og formidling i brugen af kvalitative metoder inden for human-, samfunds- og sundhedsvidenskabelig forskning.  

Centre for Integrative Business Psychology

At the Centre for Integrative Business Psychology (CIBP), we combine insights into the science of psychology and related disciplines with major questions that consumers, companies and decision-makers face in the world today.

https://psy.au.dk/cibp/