Enhed for Sorgforskning er den første af sin art i Danmark og blev oprettet i 2016 med henblik på at bidrage til og fremme forskningen omkring naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.


Formål

1) Bidrage med epidemiologisk forskning om naturlige og komplicerede sorgreaktioner.
2) Bidrage med forskning i evidensbaserede behandlingsmetoder til forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner.

Uddybende ønsker Enhed for Sorgforskning at kortlægge omfanget af og risikofaktorer for forskellige typer af kompliceret sorg, herunder særligt den nye diagnose for Forlænget Sorglidelse, der blev offentliggjort i ICD-11 i 2018, og som implementeres verden over i 2022.

Enhedens interventionsforskning har til formål at kortlægge psykoterapeutisk viden om behandling af komplicerede sorgreaktioner såsom forlænget sorglidelse, angst, depression og PTSD efter tabet af en nærtstående. Dertil har enheden til formål at udvikle, afprøve og implementere nye evidensbaserede behandlingsmetoder for komplicerede sorgreaktioner. Dette gøres via forskellige forskningsdesigns såsom metaanalyser og kontrollerede randomiserede studier.

En kombination af kvalitative og kvantitative metoder såvel som teoriudvikling og formidling vil blive brugt til at opnå enhedens mål.

Tiltrædelsesforelæsning: Maja O'Connor

I anledning af at Maja O'Connor, leder af Enhed for Sorgforskning, er blevet professor ved Psykologisk Institut, afholdt hun tiltrædelsesforelæsning med titlen "25 år med sorgforskning: Fortid - Nutid - Fremtid".

Se eller gense forelæsningen her

Du kan også se slides fra tiltrædelsesforlæsningen her

Tak til støtte fra: