Enhed for Sorgforskning er den første af sin art i Danmark, og blev oprettet i 2016 med henblik på at bidrage til og fremme forskningen omkring naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.


Formål

1) bidrage med epidemiologisk forskning om naturlige og komplicerede sorgreaktioner og
2) bidrage med forskning i evidensbaseret behandlingsmetoder til forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner.

Ligeledes er formålet at kortlægge omfang af og risikofaktorer for forskellige typer af kompliceret sorg, herunder særligt den nye diagnose for Forlænget Sorglidelse, som blev offentliggjort i ICD-11 i 2018 og implementeres verden over i 2022.

Enhedens interventionsforskning har til formål at kortlægge psykoterapeutisk viden om behandling af komplicerede sorgreaktioner såsom forlænget sorglidelse, angst, depression og PTSD efter tabet af en nærtstående samt at udvikle, afprøve og implementere nye evidensbaserede behandlingsmetoder for komplicerede sorgreaktioner. Dette gøres via forskellige forskningsdesigns såsom metaanalyser og kontrollerede randomiserede studier.

En kombination af kvalitative og kvantitative metoder såvel som teoriudvikling og formidling vil blive brugt til at opnå enhedens mål.

Gruppetilbud

Vi tilbyder aktuelt gratis gruppebehandling til voksne efterladte med komplicerede sorgreaktioner.
Vi forventer at opstarte en gruppe i februar 2023.
 

First European Grief Conference

I København september 2022 blev der afholdt den første europæiske konference om sorg. Konferencen blev afholdt af Det Nationale Center for Sorg i samarbejde med Bereavement Network Europe (BNE), Aarhus Universitet og Irish Hospice Foundation. Dette var den første af en række af sorgkonferencer.

Formålet var at dele viden om sorg, samt at inspirere til samarbejde for at fremme sorgpleje i Europa.

Lektor og leder af Enhed for sorgforskning, Maja O´connor var en del af planlægningskomiteen for konferencen, hvor flere af enhedens medlemmer og deltagere også deltog.

Læs mere om konferencen her.