Enhed for Sorgforskning er den første af sin art i Danmark og blev oprettet i 2016 med henblik på at bidrage til og fremme forskningen omkring naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.


Formål

1) Bidrage med epidemiologisk forskning om naturlige og komplicerede sorgreaktioner.
2) Bidrage med forskning i evidensbaseret behandlingsmetoder til forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner.

Uddybende ønsker Enhed for Sorgforskning at kortlægge omfanget af og risikofaktorer for forskellige typer af kompliceret sorg, herunder særligt den nye diagnose for Forlænget Sorglidelse, der blev offentliggjort i ICD-11 i 2018, og som implementeres verden over i 2022.

Enhedens interventionsforskning har til formål at kortlægge psykoterapeutisk viden om behandling af komplicerede sorgreaktioner såsom forlænget sorglidelse, angst, depression og PTSD efter tabet af en nærtstående. Dertil har enheden til formål at udvikle, afprøve og implementere nye evidensbaserede behandlingsmetoder for komplicerede sorgreaktioner. Dette gøres via forskellige forskningsdesigns såsom metaanalyser og kontrollerede randomiserede studier.

En kombination af kvalitative og kvantitative metoder såvel som teoriudvikling og formidling vil blive brugt til at opnå enhedens mål.

Vil du bidrage til forskning om naturlige sorgprocesser?

Vi søger aktuelt deltagerere (18 år og ældre), der har mistet en nærtstående person inden for de seneste 3 måneder, til projektet ’Sådan oplever jeg sorgen’. 

Projektet skal være med til at øge vores forståelse af, hvordan sorg opleves her-og-nu, og hvordan sorgen ændrer sig over tid. 

First European Grief Conference

I september 2022 blev den første europæiske konference om sorg afholdt i København. Konferencen blev afholdt af Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med Bereavement Network Europe (BNE), Aarhus Universitet og Irish Hospice Foundation. Dette var den første i en række af fremtidige sorgkonferencer. 

Formålet var at dele viden om sorg, samt fremme sorgpleje i Europa ved at inspirere til samarbejde.

Professor og leder af Enhed for sorgforskning, Maja O´Connor var en del af planlægningskomiteen for konferencen, hvor flere af enhedens medlemmer og deltagere også deltog.

Læs mere om konferencen her.

Tak til støtte fra: