Gerontopsykologisk Forskningsenhed

Medarbejdere

Gerontopsykologisk Forskningsenhed
Gerontopsykologisk Forskningsenhed har til formål at medvirke og inspirere til dannelse af ny viden om det aldrende menneskes psykologi og udbrede denne viden til danske praksismiljøer. Forskningsenheden tilstræber at søge inspiration til sine aktiviteter i konkrete udfordringer fra den praktiske dagligdag i den danske ældreomsorg.

Forskningsenheden vil, i tæt samarbejde med gerontopsykologerne fra Center for Livskvalitet, der er et formelt samarbejde mellem Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, arbejde for at fremme integration af forskning og praksis på ældreområdet.

Forskningsenheden ledes af Professor MSO Lars Larsen i samarbejde med cand.psych. og post.doc. Anna Vedel.  

Aktuelle projekter i samarbejde med Center for Livskvalitet

  • Trivsel blandt hjemmehjælpsmodtagere – et deskriptivt studie
  • Effekten af psykologisk indsats ift. ældre borgere i Aarhus Kommune – et interventionsstudie
  • Oprettelse af Periodikum om Gerontopsykologi


Publikationer
Obel, C., Dutschke, H., Larsen, L. & Niclasen, J. (2017). Fra ældrebyrde til ældrestyrke. Politiken, Sektion 2 (Kultur), 27. januar.

Niclasen, J., Lund, L., Obel, C. & Larsen, L. (2017). Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed: Et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser. www.sst.dk.

Larsen, L. (2016). Alderismens tidsalder. Gerontologi, 32 (2), 4-7.

 

For nærmere information om Center for Livskvalitet se: www.aarhus.dk/centerforlivskvalitet