Center for

Psykologisk Behandling

til Børn og Unge

Er du forælder til et ængsteligt barn? Og har du selv mange bekymringer?

Så læs mere om vores Cool Little Kids projekt, som er en forebyggende indsats i forhold til udvikling af angst hos børn i alderen 3-8 år. Her finder du en uddybende beskrivelse af projektet samt kriterierne for at deltage.

Se vores gratis webinar om social fobi

I webinaret sættes der fokus på socialfobi, som er et af de mest almindeligt forekommende angstlidelser blandt unge. Indholdet i webinaret er baseret på kliniske erfaringer fra grupper af unge, som har modtaget behandling på CEBU samt resultater fra forskningen, som disse grupper har indgået i.

VIGTIG INFORMATION OM BRUGEN AF COOL KIDS NAVNET

Pr. 26-04-2019 er Cool Kids navnet blevet et beskyttet varemærke i EU:

COOL KIDS (navn, logo og billeder) og COOL KIDS CERTIFICERINGSLOGOET er registrerede varemærker i EU. Det er derfor ikke tilladt for nogen person eller organisation at bruge disse brands uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Macquarie University, Australien.

Du kan læse mere om, hvad det betyder her