Forsker-websites på Psykologisk Institut

Enkelte af instituttets forskere har - foruden deres medarbejderprofil - en supplerende hjemmeside. Her findes mere indgående beskrivelser af de pågældendes forskningsprojekter og -samarbejder, forskningsresultater, papers o.l.

Indtil videre har følgende forskere sådanne supplerende hjemmesider:

Preben Bertelsen

Gå til Preben Bertelsens forsknings-hjemmeside:
psy.au.dk/pb

Medarbejderprofil:
Preben Bertelsen