Spørgeskemaer, manualer og litteratur


Litteratur om MapPlan, TEM, MOVE m.m.

Publikationer, som bygger på data fra MapPlan og tilhørende projekter.

MapPlan

MapPlan årsrapport 2023, udgivet 2024 Frederiksen K.S., Pedersen M.M. og Pedersen M. U., Center for Rusmiddelforskning

MapPlan årsrapport 2022, udgivet 2023 Pedersen M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K., Center for Rusmiddelforskning

National MapPlan rapport for alkoholbehandling 2021, Pedersen, M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning
National rapport for 2021 med behandlingsforløb i alkoholbehandling, hvor MapPlan er anvendt ved behandlingens start.

National MapPlan rapport for stofmisbrugsbehandling 2021 Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Frederiksen K.S. og Skov K.B.E., Center for Rusmiddelforskning.
National rapport for 2021 med behandlingsforløb i stofmisbrugsbehandling, hvor MapPlan er anvendt ved behandlingens start. Sammenlignende analyser med tal for 2020.

National MapPlan rapport for alkoholbehandling 2020, Pedersen, M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning.
Den første nationale rapport for 2020 med behandlingsforløb i alkoholbehandling, hvor MapPlan er anvendt ved behandlingens start.

National MapPlan rapport for stofmisbrugsbehandling 2020, Pedersen, M.U., Pedersen M.M. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning.
Den første nationale rapport for 2020 med behandlingsforløb i stofmisbrugsbehandling, hvor MapPlan er anvendt ved behandlingens start.

UngMap - en metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige (2014)

Danske unges brug af rusmidler 2022. Hverdagsfunktion, mistrivsel og traumeoplevelser. Pedersen M.U., Karsberg S.H., Pedersen M.M., Skov K.B.E., Frederiksen K.S. og Fabricius V.A.V. (??)

TEM

TEM årsrapport: Stofbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i stofbehandling 2023, udgivet 2024 Frederiksen K.S., Pedersen M.M. og Pedersen M.U., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Alkoholbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i alkoholbehandling 2023, udgivet 2024 Frederiksen K.S., Pedersen M.M. og Pedersen M.U., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Alkoholbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i alkoholbehandling 2022, udgivet 2023 Pedersen M.U., Pedersen M. og Frederiksen K., Center for Rusmiddelforskning

TEM årsrapport: Stofbehandling, Trivsels- og Effektmonitorering i stofbehandling 2022, udgivet 2023 Pedersen M.U., Pedersen M. og Frederiksen K., Center for Rusmiddelforskning

National TEM rapport for stofmisbrugsbehandling 2018-2020, Pedersen, M.U., Pedersen M.M., Skov K.B.E. og Frederiksen K.S., Center for Rusmiddelforskning.
Den første nationale rapport for Trivsels- og effektmonitorering (TEM) af behandlingsforløb i stofmisbrugsbehandling i perioden 2018-2020.

MOVE

Evaluering af MOVE-gruppebehandling for unge. Faglig rapport (2023) 
Pedersen, M.U.,Ellegaard Skov, K.B., Pedersen, M.M.,Frederiksen, K.S. og Karsberg, S.H., Center for Rusmiddelforskning

MOVE gennem 21 måneder
Artikel og rapport med evaluering af effekten af de fire behandlingsmetoder afprøvet i Metodeprogrammet. Udgivet af Socialstyrelsen

MOVE - Implementering af Metodeprogrammet
Artikel og rapport om en undersøgelse af implementeringen af fire behandlingsmetoder for unge med rusmiddelproblemer. Udgivet af Socialstyrelsen.

Økonomisk evaluering af MOVE
Artikel og rapport med analyse af de økonomiske konsekvenser ved MOVE-metoden. Undersøgelsen viser, at MOVE er omkostningseffektiv ift. almindelig rusmiddelbehandling. Udgivet af Socialstyrelsen.

Behandling af unge, der misbruger stoffer (2017)
Undersøgelsen som førte til MOVE. Afprøvning af, hvordan fire metoder virkede i stofmisbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år. Kombinationen med fast struktur, metoderne 'den motiverende samtale' og kognitiv adfærdsterapi samt fast struktur, belønning og opfølgning havde størst effekt. Nu kaldet MOVE.

Artikel om undersøgelsen, som førte til MOVE
Læs vores artikel, som kort beskriver undersøgelsen af fire behandlingsmetoder af unge med stofmisbrug.