Spørgeskemaer, manualer og litteratur


Litteratur om MapPlan, TEM, MOVE m.m.

Publikationer, som bygger på data fra MapPlan og tilhørende projekter.

MOVE gennem 21 måneder
Artikel og rapport med evaluering af effekten af de fire behandlingsmetoder afprøvet i Metodeprogrammet. Udgivet af Socialstyrelsen

MOVE - Implementering af Metodeprogrammet
Artikel og rapport om en undersøgelse af implementeringen af fire behandlingsmetoder for unge med rusmiddelproblemer. Udgivet af Socialstyrelsen.

Økonomisk evaluering af MOVE
Artikel og rapport med analyse af de økonomiske konsekvenser ved MOVE-metoden. Undersøgelsen viser, at MOVE er omkostningseffektiv ift. almindelig rusmiddelbehandling. Udgivet af Socialstyrelsen.

Behandling af unge, der misbruger stoffer
Undersøgelsen som førte til MOVE. Afprøvning af, hvordan fire metoder virkede i stofmisbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år. Kombinationen med fast struktur, metoderne 'den motiverende samtale' og kognitiv adfærdsterapi samt fast struktur, belønning og opfølgning havde størst effekt. Nu kaldet MOVE.

UngMap - en metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige

Artikel om undersøgelsen, som førte til MOVE
Læs vores artikel, som kort beskriver undersøgelsen af fire behandlingsmetoder af unge med stofmisbrug.